Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
OPPRETTHOLDES: Sykehuset på Tynset skal opprettholdes. Utover det skal det opprettes et storsykehus ved Mjøsa. Foto: Per Corneliussen

Vedtok å gå for Mjøssykehuset

Styret i Helse Sør-Øst går inn for nytt storsykehus ved Mjøsa, men understreker behovet for å avklare virksomhetsinnholdet for nye Sykehuset Innlandet.

Publisert: 2019-01-31 — 12.40

Det har lenge vært strid om utviklingen av Sykehuset Innlandet. På styremøtet i Helse Sør-Øst torsdag anbefalte administrerende direktør Cathrine Lofthus styret å slutte seg til et målbilde for Sykehuset Innlandet. Det gjorde styret.

Slik vil Helse Sør-Øst ha nye Sykehuset Innlandet
– Videre retning for Sykehuset Innlandet har lenge vært under utredning, sa administrerende direktør Cathrine Lofthus i sin innledning.

– Det har vært tradisjon for å tillegge ulike funksjoner til ulike sykehus, slik at ingen har et helhetlig tilbud. Jeg mener at denne bakgrunnen må være førende for målbildet for Sykehuset Innlandet.

Dette er målbildet i korte trekk:

 • Spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) samles i et nytt akuttsykehus ved Mjøsbrua, Mjøssykehuset
 • Et akuttsykehus på Tynset
 • Fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, et som akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner

– Fremdeles uklart
Styret i Helse Sør-Øst diskuterte hvor vidt tiden er inne for å bestemme seg for hvor sykehusene skal ligge, før det er avklart virksomhetsinnhold. Tillitsvalgte påpekte at det er viktig å få avklart innholdet i virksomheten før lokalisering avgjøres.

– Det er fremdeles uklart for meg hva som ligger i dette. Jeg kommer ikke til å vedta noe jeg ikke skjønner. Jeg skulle ønske vi ikke havnet i situasjonen hvor vi skal vedta avgjørelsen om hovedsykehuset før man vet hva som skjer med de andre sykehusene., sa Christian Grimsgaard, tillitsvalgt for Legeforeningen.

Styreleder Svein Gjedrem mente det var på tide med en avgjørelse i saken.

– Vi kan ikke ha et kontinuerlig seminar frem til 2021, vi må sette ned noen gjerdestolper. Samtidig må vi vite at dette er en politisk sak hvor myndighetene vil inn. Med investeringer på 8 millarder, og når det er snakk om å legge ned sykehus, vil dette løftes opp til statsråden, sa Gjedrem.

Det er ikke avgjort hvor sykehuset ved Mjøsa skal ligge, eller hvilke to sykehus som opprettholdes utover Tynset.

– En milepæl
– Det er en viktig milepæl slik at man kommer seg videre nå, sier direktør for Sykehuset Innlandet Alice Beate Andersgaard.

– Brukerutvalget har vært tydelig på at man trenger å kunne behandle pasienter med komplekse lidelser på ett sted. Vi trenger større samling av de spesialiserte funksjonene. Slik jeg forsto styrets diskusjon så, virket det som at det vil være viktig for oss å sette i gang arbeidet med å se på hvordan sykehusstrukturen totalt sett skal være i fremtiden. Jeg tror det er viktig at vi blir gode på prehospitale tjenester og at vi ser på desentraliserte tjenester til alle de som ikke bor rundt Mjøsa, sier Andersgaard.

Også økonomien ble tatt opp som en bekymring av flere av styrets medlemmer. Styreleder Svein Gjedrem presiserte at Sykehuset Innlandet ikke alltid har hatt en dårlig økonomi.

Store avgjørelser
Tre store byggeprosjekter skal opp på styremøtet torsdag: Sykehuset Innlandet, nye OUS og Vestre Viken (Drammen). Utbyggingen av Sykehuset Innlandet vil settes i gang når Vestre Viken er ferdigstilt. Rammen for prosjektet er på 8,65 milliarder.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!