Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bedre datakvalitet med felles innsats

Direktoratet for e-helse har tatt initiativ til et utvidet samarbeid med ulike aktører for å informere om feilpraktisering og jobbe langsiktig for å forhindre at datakvaliteten utgjør en pasientrisiko.

Publisert: 2019-01-30 — 14.14
Christine Bergland

Innlegg: Christine Bergland, direktør i direktoratet for e-helse

DAGENS MEDISIN skrev 27. januar 2018 om fiktive opplysninger i pasientjournaler og følger opp med et intervju med Nard Schreurs i IKT-Norge.

Direktoratet for e-helse ønsker å bidra med noen presiseringer av fakta.

FEIL RETTET OPP. Vi har oppdaget at det har forekommet testing i journalsystemene i produksjon, og at helsepersonell har benyttet testpasienter med reelle fødselsnummer. Det ble også oppdaget tilfeller hvor navn og fødselsnummer på e-resepten ikke stemmer med navnet som er registrert i Folkeregisteret.

Direktoratet for e-helse har fokus på å ivareta både datasikkerhet og datakvaliteten gjennom hele den komplekse verdikjeden med mange aktører involvert

Direktoratet har slettet feilene og rekvirenter ble kontaktet for å rette feilene i deres journalsystemer.

DATAKVALITET. Direktoratet for e-helse har videre tatt initiativ til et samarbeid med Legeforeningen, alle de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Norges Apotekforening, Norsk Helsenett og Statens legemiddelverk for å informere om feilpraktisering og jobbe langsiktig for å forhindre at datakvaliteten utgjør en pasientrisiko.

Vi har fokus på å ivareta både datasikkerhet og datakvaliteten gjennom hele den komplekse verdikjeden med mange aktører involvert. Datasikkerhet i e-helseløsninger handler om at data lagres på en sikker måte og er tilgjengelig når det er behov for dem, men det er også avgjørende at data som lagres, er korrekte data (datakvalitet).

RASK INNGRIPEN. IKT-Norge peker på sentrale og viktige utfordringer når tidligere lukkede systemer nå er koblet opp mot nasjonale systemer. Dette gjør at feil og manglende datakvalitet kan få konsekvenser videre inn i andre systemer.

Når det oppstår feil, er det derfor viktig å avdekke og korrigere dem raskt, slik vi har gjort i dette tilfellet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • lege 31.01.2019 11.57.34

  Som sykehuslege og så alvorlig sykdom - gikk det mange lys opp for flere vedr. kvalitet på journaler. Jeg er 40 år og hverken presenil el. "uklar", men har tvert imot full oversikt over medisiner, sykdom, allergier, symptomer, utredninger osv. Det er ganske mange leger som faktisk regelrett feier av pasientene når de gir korrekte opplysninger, f.eks. medisiner - til tross for at det horribelt nok har vært delt ut feil medisiner 70 prosent av dagene under opphold på sykehus over et par uker. Min legeektefelle forsøkte å forklare medisiner -men nei. Det samme gjelder absolutte kontraindikasjoner for medisiner, avgjørende symptomer, fravær av risiko/sympt mht. diagnose, dermed feil diagnose og kritisk situasjon. Samme erfaring har kollegaer som har blitt syke: Skremmende mange leger og annet helsepersonell fremstår forutinntatte, skriver ikke ned avgjørende opplysninger som ikke passer med fordommer, antakelser - som gudene må vite hvor de har fra. Nytter ikke å nå frem: feil i journal

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!