Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
ENDRINGER: I 2019 blir blant annet retten til dekning av reiseutgifter for barn som pårørende eller etterlatte, styrket og ALS-pasienter inkluderes i behandlingsreise-ordningen. Foto: Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

Dette er endringene på helsefeltet i 2019

Flere endringer i lover og forskrifter trer i kraft over nyttår.

Publisert: 2018-12-28 — 14.00 (Oppdatert: 2018-12-21 — 16.17)

Helse- og omsorgsdepartementet oppgir at når klokken slår tolv den 31. desember inntrer følgende endringer i norske lover og forskrifter:

Styrking av retten til dekning av reiseutgifter for barn som pårørende eller etterlatte
Barn får rett til dekning av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med informasjon og oppfølging etter helsepersonelloven § 10a og § 10b. 

Forskriftsendringer som skal legge til rette for innføring av pasientens legemiddelliste
Over nyttår vil det skje en delvis ikrafttreden av endringer i kjernejournalforskriften og reseptformidlerforskriften. Selve plikten til å etablere og oppdatere legemiddellisten vil tre i kraft senere.

Utvidelse av type narkotiske stoffer som kan inntas i sprøyteromsordningen
Det åpnes for inntak av alle stoffer som brukerne injiserer. Personalet skal gi opplæring i overgang til mer skånsom bruk, som for eksempel inhalering. Begrepsbruken endres også til "brukerrom" og "brukerromsordning".

Ordningen med behandlingsreiser utvides med diagnosegruppen amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Behandlingsreiser er et organisert diagnosespesifikt behandlingstilbud i land med varmt og solrikt klima. Ordningen skal nå også inkludere pasienter med ALS.

Forskriftsendringer som innebærer innføring av kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også innenfor psykisk helsevern og TSB, samt endring som innebærer at betalingsplikt skal gjelde for pasientens oppholdskommune og ikke folkeregistrert kommune 

I dag må kommunen betale dersom en utskrivningsklar pasient på somatisk avdeling blir liggende på sykehuset fordi kommunen ikke har ordnet med et tilbud til vedkommende. Fra nyttår vil dette også gjelde pasienter innen psykiatrien og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). Det vil bli kommunen pasienten oppholder seg i, og ikke kommunen vedkommende er ført opp med i Folkeregisteret, som må betale.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!