Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TVILENDE: Petter Brelin er tvilende til at samfunnet kan spare milliardbeløp på å øke andelen av digitale­ legetimer. Foto: Vidar Sandnes

TVILENDE: Petter Brelin er tvilende til at samfunnet kan spare milliardbeløp på å øke andelen av digitale­ legetimer. Foto: Vidar Sandnes

Legeleder frykter overforbruk

Leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin frykter at digitalisering av legetjenester kan føre til overbehandling.

Annons:

Ifølge konsulentselskapet Accenture kan samfunnet spare milliardbeløp på å øke andelen av digitale legetimer. Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, stiller seg imidlertid tvilende til beregningene og konklusjonen.

– Dette er noe av det mest luftige jeg har sett av beregninger. At 40 prosent av alle konsultasjoner i primærhelsetjenesten skal være digitale innen 2025, stiller jeg meg tvilende til. Det anslaget er ikke særlig godt begrunnet, sier Brelin til Dagens Medisin.

Han påpeker at erfaringer fra Sverige, der e-konsultasjoner er mer utbredt enn i Norge, viser at det totale antallet legekonsultasjoner økt etter introduksjon av digitale tilbud.

– Det er ikke sånn at vanlige konsultasjoner går ned tilsvarende økningen i digitale. Premisset for beregningen er feil, sier Brelin.

Og han legger til:

– Derfor blir også anslaget om at samfunnet kan spare 23 milliarder kroner, i beste fall en oppsiktsvekkende konklusjon uten særlig rot i virkeligheten.

Frykter overbehandling
Han frykter at kommersielle interesser kan skape seg et marked som kan føre til mer overbehandling, stikk i strid med det Legeforeningen nå har startet en stor kampanje for å motvirke. Faren for dette påpekes også i rapporten fra Accenture.

Mens e-konsultasjoner kan redusere antallet av vanlige legebesøk, kan det også tenkes at en del pasienter vil benytte e-konsultasjon i tillegg til vanlig legebesøk, slik at totalvolumet øker. Slik kan serviceorienterte, private aktører medføre en henvisningspraksis som ikke er bærekraftig. Rapporten påpeker at den verdifulle portvokterfunksjonen i norsk helsevesen blir utfordret dersom det ikke settes tydelige rammer av den offentlige helseforvaltningen, og kontinuiteten i vår kontakt med helsevesenet kan bli brutt.

– Vi må vurdere hvordan tjenestene skal tas i bruk slik at vi sikrer riktig prioritering og at tjenestene blir tilgjengelige på måter som ikke gir uønskede effekter. Det er erfaringer fra andre steder at for eksempel fastlegene kan få mange nye konsultasjoner som kanskje ikke er nødvendige. En annen utfordring kan være overdiagnostikk og unødvendig behandling, sier fungerende divisjonsdirektør Geir Stene-Larsen i Helsedirektoratet.

– Alternativet er Dr. Google
Thorleif Jansen, medisinsk sjef i Kry, én av tilbyderne av digitale legetimer, avviser at de bidrar til overbehandling.

– Vi har alle et ansvar for å unngå overforbruk av helsetjenester i samfunnet. Noe av det vi gjør i Kry, er å be pasienten svare på en rekke spørsmål i appen før pasienten bestiller time, og basert på denne informasjonen får pasienten beskjed dersom vi ikke kan hjelpe. Dette gjør at vi klarer å hjelpe cirka 90 prosent av dem som oppsøker Kry. I mange tilfeller vil det derfor være både rimeligere og enklere for pasienten å få hjelp via videokonsultasjon, hvor man kan få effektiv hjelp på et lavt omsorgsnivå og veiledning til rett omsorgsnivå dersom det er nødvendig. 

– Når det er sagt, så mener jeg at vi bør være forsiktig med å regulere forbruk av helsetjenester ved å gjøre dem mindre tilgjengelige. Vår erfaring er at pasienter opplever økt trygghet når de vet at de har god tilgang på kvalifisert personell. Alternativet for mange kan være å oppsøke Dr. Google, som ofte kan bidra til det motsatte; nemlig økt utrygghet og sykdomsangst. Pasienter som oppsøker Kry, har reelle bekymringer og helseplager, og da blir det unaturlig å påstå at det er unødvendig å oppsøke lege for de bekymringene eller plagene. De oppleves jo som helt reelle for pasienten, sier Jansen.

Ønsker offentlig styring
Brelin understreker imidlertid at digitalisering av legekonsultasjoner vil være en viktig del av fremtidens primærhelsetjeneste.

– Vi hilser gode, kvalitetssikrede digitale løsninger velkommen, og er enig i konklusjonen i rapporten om at det offentlige må ta styringen her, men beregningene og anslagene som ligger i rapporten, er jeg tvilende til, sier Brelin.

Kommentarer

 • Lege nr 100 20.11.2018 16.41.14

  Før några dagar sedan fått en epikrise efter videokonsultation. I alla fall fått tillbakemelding, det var nu bra det då. Pat fått en krem genom dermatolog som videolegen syntes han kunde sluta med. Så nu blev utslettet værre, mærkelig nok. Felaktig førændring av hudlegens terapi genom skype. N=1, men om det ær sånt vi kan førvænta mer av: lycka till med det som patient.

 • Lege 101 21.11.2018 10.10.47

  og det har aldri hendt etter at pasienten har vært hos legevakt eller vikar? Kjære kolleger, vi lever i 2018, kan vi ikke ta det inn over oss? Pasientene våre lever definitivt i 2018, og dersom vi selv er pasient/pårørende tror/håper/ønsker jeg at vi ser det samme behovet. Se forøvrig denne: https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/legene-undervurderer-pasientene

 • Viggo 21.11.2018 10.24.55

  Enig. Det kan virke som de tradisjonelle legetjenestene opplever KODAK moment akkurat nå. https://www.briansolis.com/2017/06/new-kodak-moment-moment-lose-market-relevance/

 • Skeptisk 20.11.2018 10.18.14

  Vanlige problemstillinger i allmennpraksis : Vond rygg - pasienten bør undersøkes Urinveisinfeksjon - bør ta urinprøve Svimmelhet- nevrologisk undersøkelse Luftveisinfeksjoner - bør undersøkelse- ta BT, puls, evt CRP- kan være sepsis Slapphet - bør gjøres en undersøkelse- både blodprøver inkl stoffskiftet og klinisk Hva skal gjøres som E-kons? Sykemeldinger? Men her prøver en jo å få ned antallet, og da bør jo pasienten i det minste komme ned på kontoret. Psykiatri som e-kons? Men her er jo kommunikasjon kjempeviktig

 • Lis 2 20.11.2018 10.47.05

  Tenker det samme. Da jeg jobbet i allmennpraksis undersøkte jeg nesten alle pasientene mine fysisk. Klarer ikke å se for meg at videokonsultasjoner er bra for annet en oppfølging. Og som du skriver så er kommunikasjon kjempeviktig. Hvordan blir kommunikasjonen når pasienten sitter med et elendig Ipad kamera og verken lege eller pasient vet om de skal se på skjermen eller i kameraet. Man må se i kameraet for at pasienten føler at du ser h*n i øynene, men da får du jo ikke sett pasientens ansiktsuttrykk og reaksjoner like godt. Skulle gjerne lest en artikkel fra de som driver med dette om hvordan de løser slike problemstillinger.

 • DrDigg 20.11.2018 10.15.30

  I legevakt er det i alle fall mye å hente mange steder. Dagens takstsystem gir legene insitament til å ta inn pasientene på time for problemstillinger som enkelt kunne vært løst på telefon eller data. Ikke minst et sløseri for pasientene som ofte må bruke timesvis på reising og venting, i tillegg kommer bompenger og andre reiseutgifter. Legen vil dessuten foretrekke å sitte på legevakten og håve inn på banale problemstillinger i stedet for å dra på sykebesøk til dem som virkelig trenger det.

 • Fastlege 20.11.2018 10.37.02

  De som har jobbet legevakt noen år er klar over at en telefonkonsultasjon kan medføre at en overser / går glipp av viktig, av og til svært vesentlig informasjon. Dette er altså en risikosport, der legen blir ansvarlig for evt feil, aldri pasient eller systemet. Løsning; Alle til legevakten for pesonlig undersøkelse.

 • DrDigg 20.11.2018 10.47.22

  Fastlege 20.11.2018 10.37.02: De som har jobbet på legevakt noen år, vet at en kan overse / gå glipp av viktig, av og til svært vesentlig informasjon selv om pasienten møter opp til undersøkelse. Du legger opp til overdiagnostikk og overbehandling.

 • Fastlege 20.11.2018 10.58.47

  Dr Digg. De som har erfaring fra legevakt vet at faren for å overse noe er svært mye større om en ikke har pasienten foran seg og kan gjøre en klinisk vurdering live. Men livet er et usikkert prosjekt, og det kan alltid gå galt. Fagligheten ligger i å minimere faren for feil, til et akseptabelt nivå. I helsevesenet er dessverre jussen også med på bestemme hva som er akseptabelt. Det blir fort dyrt.

 • Lis 2 20.11.2018 10.59.16

  Enig med Fastlege. Syns det er stadig oppslag i media om pasienter som har blitt avvist av legevakt pr tlf og som viste seg å ha alvorlig sykdom. Da blir det jo ramaskrik og klagesak så hvilke leger er det som vil tørre å ta den risikoen? Konsultasjoner via video eller telefon er bra for oppfølging. Legevakt skal ikke drive med oppfølging. For en ny pasient kreves det faktisk undersøkelse og god kommunikasjon (som man ikke får gjennom en tlf eller nettbrett kamera) for å finne ut om h*n trenger sykehusinnleggelse, akutt behandling, resept eller kan sendes hjem med beskjed om å oppsøke fastlege hvis problemet vedvarer.

 • DrDigg 20.11.2018 11.09.58

  Lis 2 20.11.2018 10.59.16: Dette er kjernen av problemet. Defensive leger som ønsker å ha 100% kontroll på alt hele tiden, noe som ikke er mulig. Resultatet er overforbruk av helsetjenester på bekostning av dem som faktisk trenger det.

 • Fastlege 20.11.2018 11.18.31

  Dr. Digg. Lykke til som telefonlegevaktlege.

 • Skeptisk 20.11.2018 11.29.33

  Og igjen er det kliniske blikket, som er vanskelig å forklare hva er, men erfaring fra å ha sett x-antall pasienter. Magefølelem om at noe ikke stemmer selv om sykehistorien/parametere er normale. Da må en se og ta på pasienten.

 • Skeptisk 20.11.2018 11.31.08

  Men hvem bryr seg om hva klinikerne mener når det er 24 milliarder å spare? Og leger er jo kjent for å være altfor konservative og lite åpene for endring. La oss heller spørre en økonom.

 • DrDigg 20.11.2018 11.37.35

  Fastlege 20.11.2018 11.18.31: Jeg har jobbet som fastlege i mange år, og har ordnet MYE på telefon, som man kanskje kunne tatt inn. Har gått bra så langt. Det mangler heller ikke på klagesaker hvor pasienten faktisk har møtt opp, så det er ingen garanti. Stykkprisfinansiert akuttmedisin (=legevakt) er en uting.

 • Lis 2 20.11.2018 11.10.35

  Jeg vil nå også hevde at man legger opp til overdiagnostikk gjennom tjenester som Kry. Hvis det virkelig er sant at 90% av Kry sine pasienter kan hjelpes gjennom video uten fysisk undersøkelse så vil jeg hevde at Kry sine leger enten lever farlig eller at pasientene som oppsøker dem er såpass friske og oppegående at kontakt med lege kanskje ikke var nødvendig i utgangspunktet. Hvis vi legger opp til at alle skal ringe legen hver gang de har litt hodepine eller hoster litt så så vil det føre til en sykeliggjøring av befolkningen og stor risiko for overdiagnostisering. Vi skal redusere bruken av blant annet antibiotika og sykemeldinger. Kan ikke se at økt bruk av video-/telefonkonsultasjoner vil hjelpe med dette.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!