Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DIGITALE LEGETIMER ØKER: Flere selskap markedsfører at pasienter enkelt kan få hjelp fra lege via videokonsultasjoner med mobilen. Illustrasjonsfoto: Getty Images

DIGITALE LEGETIMER ØKER: Flere selskap markedsfører at pasienter enkelt kan få hjelp fra lege via videokonsultasjoner med mobilen. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Digitale legebesøk skyter fart – det offentlige henger etter

Det pågår et kappløp mellom­ det offentlige og private aktører for å tilby e-konsultasjoner. Det haster at helsemyndighetene tar grep, ifølge ny rapport.

Annons:
STÅR BAK RAPPORT: Roger Østvold, partner og ansvarlig for teknologistrategi i Accenture i Norden.

Samfunnet har milliarder å tjene på at legebesøk skjer digitalt, ifølge en rapport fra konsulentselskapet Accenture. De har beregnet gevinsten til 23 milliarder kroner samlet i årene frem til 2025. Da er forutsetningen at andelen legebesøk som skjer digitalt, gradvis økes til 40 prosent.

I dag utgjør e-konsultasjoner kun 1,6 prosent av det totale antallet legebesøk i førstelinjetjenesten, men veksten er formidabel. I 2018 har det i gjennomsnitt vært nesten 15.000 e-konsultasjoner blant fastlegene per måned. Det er dobbelt så mange som året før.

Flere utfordringer
For å realisere gevinstpotensialet med e-konsultasjoner for Norge, er det flere utfordringer som må adresseres.

– Det haster at det offentlige tar grep for å styre utviklingen. Det offentlige bør utarbeide en spesifikk strategi med en tilhørende handlingsplan for e-konsultasjoner, sier Roger Østvold.

Han er partner og ansvarlig for teknologistrategi i Accenture i Norden.

Selskapet har på eget initiativ utarbeidet rapporten, som er en oppfølging av den tidligere rapporten «Vårt nye digitale Norge».

Han sier at det i dag pågår et kappløp der det offentlige, og private aktører, kjemper om å tette gapet mellom innbyggernes forventninger og dagens tilbud av e-konsultasjon. I dag tilbyr den offentlige plattformen, helsenorge.no, meldingsbaserte e-konsultasjoner, mens selskapene Pasientsky og Confrere har tekniske løsninger hvor fastlegene også kan tilby videokonsultasjoner til sine pasienter. Det har også en rekke aktører utenfor fastlegeordningen, blant annet Eyr, Kry, Digilegen og Lommelegen.

– Vi tar styring
– Utviklingen av helsenorge.no, som det offentlige vil at fastlegene skal bruke for å tilby digital kommunikasjon med pasientene, har gått sakte. Flere private aktører ser et markedspotensial for å tilby tjenester både til fastleger og private virksomheter utenfor fastlegeordningen. Det er viktig at det offentlige tar stilling til hvilken plass disse tjenestene skal ha i det totale helsetilbudet, sier Østvold.

– Vi tar styring ved at vi nå ser på hvordan fastlegene kan være tilgjengelig på digitale flater for sine pasienter, sier avdelingsdirektør Hilde Lyngstad i Direktoratet for e-helse til Dagens Medisin.

Hun ønsker ikke å kommentere tallene eller beregningene i rapporten fra Accenture, men forholder seg til direktoratets egen statistikk.

– Over 1300 fastleger tilbyr digitale dialogtjenester via det offentlige og helsenorge.no. Foreløpig er dette kun tekstbasert og inkluderer tjenester som timebestilling, reseptfornying, digital konsultasjon og kontakt med legekontoret, sier Lyngstad.

Hun legger til:

– Vi jobber med hvordan offentlige e-konsultasjoner kan utvides til video og bilder. Sentralt i dette arbeidet er hvordan løsninger fra private leverandørene skal tilbys via helsenorge.no, sier Lyngstad. 

Direktoratet for e-helse har sammen med Helsedirektoratet og Legeforeningen hatt dialogmøter med leverandørene, og henter også inn kunnskap fra andre land som tilbyr video-konsultasjoner. I desember skal de overlevere en rapport til Helsedepartementet. Fungerende divisjonsdirektør Geir Stene-Larsen i Helsedirektoratet sier til Dagens Medisin at de ser store muligheter for pasientene med bedre tilgang til behandlere, egne helseopplysninger samt e-konsultasjon mellom pasient og fastlege og sykehus.

Skaper forventninger
I dag er det flere private virksomheter som markedsfører tjenester for e-konsultasjon med reklame på bussen og TV, eller via forsikringsselskaper og på SMS. Thorleif Jansen er medisinsk sjef i Kry, et av selskapene som markedsfører at pasienter enkelt kan få hjelp fra lege via videokonsultasjoner med mobilen.

Les også: Legeleder frykter overbehandling

– Dersom det offentlige er villig til å samarbeide med private aktører, trenger det ikke bli et kappløp. Men slik situasjonen er nå, vil jeg påstå at de private aktørene er bedre rustet til å tilby digitale konsultasjoner enn det offentlige, blant annet fordi vi har gjort dette i mange år allerede og har kommet lenger i både utvikling av teknologi og kvalitetssikring av tjenesten. Kry ønsker imidlertid ikke et kappløp. Vi vil gjerne samarbeide med det offentlige og bidra til å avlaste fastleger og legevakter. Dette kan vi for eksempel gjøre ved å tilby digital legevakt til kommunene, sier Jansen.

– Dersom det offentlige ikke tar styring og gjør e-konsultasjon tilgjengelig, kan tilliten til helsetjenesten svekkes og forventingsgapet øke i et samfunn der mange håper og forventer at effektiv teknologi i helsevesenet kan være til hjelp, skriver Østvold og kollegene i rapporten.

Østvold mener det er avgjørende at det offentlige øker tempoet, og peker på Helse- og omsorgsdepartementet som den øverste dirigenten til å iverksette tiltak.

– Gevinsten av e-konsultasjoner dreier seg om spart tid for å slippe å være borte fra arbeid, reisetid til legekontoret og ventetid på kontoret. Det er for mange tjenester i dag som krever fysisk oppmøte, som er bortkastet tid for både lege og pasient, sier Østvold.

 

Relaterte saker

Kommentarer

 • Skeptisk 20.11.2018 10.11.02

  Åååå igjen konsulentsfirmaers overdrevende tror på IKT og fremtiden, 40% e-konsultasjon? 1) kommunikasjon som er veldig veldig viktig del av legeyrket blir dårligere. 2) Det kliniske blikk, det å kunne se pasienten og ta på pasienten, hvordan er huden, ansiktfargen osv bedømmes mye bedre på kontoret. 3) I spesialisthelsetjenesten trenger vi nesten alltid også tilleggsundersøkelser- EKG, ekko, arbeids-EKG, nevrologisk undersøkelse

 • Espen 20.11.2018 09.01.44

  For en tåpelig artikkel , idag har jeg 15-20 % av konsultasjonen fra sykehuset med telefon men dette tjener ikke sykehuset penger på men det er til det beste for pasientene. Hvis man ikke tjener penger på dette hvordan kan man ekspandere videre bruken, uten å ta fra legens lunsjtid osv? Det er finansieringen som styrer om og hvordan ting implementeres, ikke alt som egner seg på skype heller, kan dukke opp ting i konsultasjonen som gjør a pasie ten må ses av legen inreal life som det heter, dette er sikkert med i beregni gene. Totalt forfordummende innspill.

 • Fastlege 20.11.2018 08.52.59

  Igjen ser vi hvordan landets fastleger tar IKT-teknologi i bruk før sykehusene og offentlige instanser, nå med elektronisk kommunikasjon med pasientene. Dette finansieres av legene selv. Elektroniske journaler, e-resepter, sykemeldinger mm har den samme historie; sykehusene, med offentlig finansiering, har alltid hengt etter. Det er nå over 30 år siden fastlegene/allmennlegene begynte å ta i bruk elektronisk journal. Helseforetakene bruker milliarder på systemer som ikke snakker med hverandre og må skrotes.

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!