Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
FLERE BLIR SYKE: Sykdom som skyldes antibiotikaresistente bakterier har økt betydelig de siste åtte årene.

Antibiotikaresistens er årsaken til 69 dødsfall årlig i Norge

I Europa knyttes 33.000 dødsfall årlig til antibiotikaresistens. Det viser en ny, europeisk studie.

Publisert: 2018-11-07 — 12.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Studien fra Det Europeiske smitteverninstituttet (EDCD) har brukt overvåkningsdata fra 30 europeiske land i 2015, og forskerne har sett på 16 ulike kombinasjoner av bakterier og antibiotikaresistens.

I tillegg til de estimerte tallene på dødsfall er det også regnet ut at det hvert år oppstår rundt 672.000 infeksjoner av de resistente bakteriene som er undersøkt.

Sør-Europa hardest rammet
– Den største sykdomsbyrden er beregnet for land i den sørlige delen av Europa mens Norge og øvrige nordiske land kommer best ut, sier forskrr Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Resultatene fra studien samsvarer godt med overvåkningsdata fra Norge, ifølge Elstrøm.  

Totalt ble det beregnet at nærmere 1900 personer i Norge hvert år får en infeksjon av de resistente bakterie som er inkludert i studien. Det medfører rundt 69 ekstra dødsfall som følge av at bakteriene var resistente mot antibiotika.

Sykdom som skyldes disse bakteriene har økt betydelig de siste åtte årene, og størst økning ser man blant infeksjoner forårsaket av resistente Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli. 75 prosent av sykdomsbyrden kan knyttes til sykehusinfeksjoner og 39 prosent skyldes gram-negative bakterier som er resistente mot siste-linje antibiotika som karbapenemer og kolistin. Dette fører til at det er få eller ingen effektive antibiotika igjen som kan brukes mot infeksjoner forårsaka av disse bakteriene.

Koster to milliarder
– De viktigeste tiltakene vi kan gjøre både i Norge og globalt, er å redusere forbruket av antibiotika. I tillegg må vi sikre at gode smitteverntiltak hindrer spredning av resistente bakterier, og bidra til forsking og utvikling av nye typer antibiotika, sier Elstrøm.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har estimert kostnadene av antibiotikaresistens. Bare i Norge medfører sykdomsbyrden av disse resistente bakteriene en årlig kostnad på rundt to milliarder norske kroner.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!