Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

LA FREM PÅ HØSTMØTET: Overlege Eduard Baco ved Urologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Aker la frem resultatene fra en ny studie på Kirurgisk høstmøte. Foto: Lisbeth Nilsen

LA FREM PÅ HØSTMØTET: Overlege Eduard Baco ved Urologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Aker la frem resultatene fra en ny studie på Kirurgisk høstmøte. Foto: Lisbeth Nilsen

Null infeksjoner med ny biopsimetode

Prostata-biopsier gir risiko for alvorlig infeksjon, som blodforgiftning, etterpå. Nå har OUS-forskere prøvd ut ny metode hvor ingen fikk infeksjon.

Annons:

I dag tas nålebiopsier fra prostata, for å diagnostisere prostatakreft, via endetarmen. Metoden gir risiko for infeksjon etter biopsitaking, også alvorlig infeksjon som blodforgiftning.

Nå har overlege Eduard Baco og kolleger ved Urologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) Aker prøvd ut en ny metode der biopsiene tas via perineum (mellomkjøttet), området mellom baksiden av pungen og endetarmsåpningen. 

Prisbelønte Eduard Baco, som nylig var på den årlige kongressen til Societé Interantionale d'Urologie (SIU) i Syd-Korea for å presentere resultatene, la også frem studien på Kirurgisk høstmøte nylig.

"Oppsiktsvekkende"
Artikkelforfatterne konkluderer med at MR-/TRUS-fusjonsveiledet og systematisk transperineal prostatabiopsi, utført i lokal bedøvelse, er trygt og godt tolerert.

Men det Baco synes er mest oppsiktsvekkende er andelen infeksjoner etterpå:

– Den var null. Ingen av pasientene fikk infeksjon etter biopsi, sier Eduard Baco til Dagens Medisin.

Materialet omfatter 150 pasienter med forhøyet PSA og suspekte funn på MR som gjennomgikk MR-veiledet transperineal nålebiopsi.

“Jeg tror denne metoden er fremtiden.”

- Erling Aarsæther, urolog ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Alle fikk engangs dose med antibiotika (Bactrim) én til to timer før biopsi, og det ble gitt lokalbedøvelse. 

– Pasientene rapporterte lite smerter og anga en gjennomsnittlig skår på 1,3 på en skala fra 1-10, der 10 er sterke smerter, forteller Baco.

Gammel versus ny teknikk
Han forteller at trans-perineale biopsier ved bruk av en gammel teknikk gjøres sporadisk på flere norske sykehus, spesielt hos pasienter hvor det ikke ble funnet kreft ved flere tradisjonelle, transrektale biopsitakinger.

– Denne biopsi metoden gjennomføres på operasjonsstuer i narkose eller sedasjon, uten MR-ultralyd fusjon og ofte med en random – blind – stikking i prostata. Det kan dermed skje at man bommer på klinisk signifikant kreft. Vi har ingen registrering hvor biopsiene er lokalisert. Ved re-biopsi kan det derfor skje at man stikker på samme steder igjen og igjen, poengterer Baco.

«Er fremtiden»
Urolog Erling Aarsæther ved Universitetssykehuset Nord-Norge, som sammen med Viktor Berge ledet sesjonen på kirurgisk høstmøte, synes funnene var interessante.

– Jeg tror denne metoden er fremtiden, sa Aarsæther.

Han spurte Baco hvorfor de ga antibiotika på forhånd.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet, men neste steg må være å utføre biopsiene helt uten antibiotika, men dette må gjøres i form av en studie som er godkjent av REK, Regional etisk komité.

Antibiotikaresistente bakterier
En annen studie som ble lagt frem på kirurgisk høstmøte var fra Urologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus. I studien er det sett på infeksjoner etter prostatabiopsi.

Andelen pasienter som fikk alvorlig infeksjon etterpå var 5,1 prosent for perioden januar til og med mai i år, ifølge lege Miruna Ilinca Sanmarghitan, som presenterte dataene.

16 pasienter ble innlagt for alvorlig infeksjon (sepsis), med en liggetid på i gjennomsnitt fem dager. Én pasient ble innlagt på intensivavdeling.

Hele 44 prosent av pasientene som fikk blodforgiftning hadde multiresistente bakterier i blodkultur.

Det gjennomføres cirka 500 transrektale prostata biopsier på OUS hvert år.

Presisjon
Eduard Baco er ikke bare opptatt av at den nye metoden ikke forårsaket noen infeksjoner eller innleggelse som følge av komplikasjon etter biopsi, men også av at metoden er veldig presis.

– Det er viktig at ultralyd-MR bildefusjonsystemet registrerer tre-dimensjonal lokalisasjon av hver prostatabiopsi, slik at vi ved eventuelle positive biopsifunn senere, kan se hvor kreften er lokalisert og kan optimalisere behandlingstrategien for hver enkelt pasient, kommenterer OUS-urologen.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!