Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
LA FREM RESULTATER: Julio Rosenstock presenterte resultater fra CARMELINA-studien under EASD 2018.

Ikke forskjell i hjerterisiko mellom DPP-4-hemmer og placebo

Det blodsukkersenkende legemiddelet linagliptin ga verken høyere eller lavere risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser.

Publisert: 2018-10-04 — 17.15 (Oppdatert: 2018-10-04 — 17.40)

BERLIN/EASD 2018: Torsdag ettermiddag ble det lagt frem resultater fra den kardiovaskulære endepunktstudien CARMELINA. Studien har undersøkt linagliptin (Trajenta) – et blodsukkersenkende legemiddel i klassen DPP-4-hemmere.

Like stor risiko i begge grupper
CARMELINA-studien har omfattet rundt 7000 pasienter med type 2-diabetes, fra mer enn 600 klinikker i 27 land. Deltakerne er randomisert til å få enten linagliptin eller placebo i tillegg til standardbehandling.

Studien konkluderer med at det ikke er signifikant forskjell mellom det blodsukkersenkende medikamentet og placebo når det gjelder risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser. Studien fant heller ingen signifikant forskjell i risikoen for nyresykdom.

Etter en median oppfølgingstid på 2,2 år fant studien at alvorlige hjerte- og karhendelser – definert som kardiovaskulær død, ikke-dødelig hjerteinfarkt eller ikke-dødelig hjerneslag – inntraff hos 12,4 prosent (434 pasienter) av dem som fikk linagliptin, og hos 12,1 prosent (420 pasienter) hos dem som fikk placebo. 

Fant ingen nyre-forskjell
CARMELINA-studien har omfattet et høyere antall pasienter med nedsatt nyrefunksjon enn andre endepunktstudier på DPP-4-hemmere.Under presentasjonen uttalte Julio Rosenstock, direktør ved Dallas Diabetes Research Centre, at nyresyke pasienter har vært underrepresentert i de tidligere studiene på denne legemiddelklassen.

I tillegg til kardiovaskulær risiko, har dermed studien undersøkt risikoen for nyreskade – definert som nyrerelatert dødsfall, endestadium nyresvikt eller varig reduksjon i nyrefunksjonen målt i eGFR. Dette ble observert hos 9,4 prosent (327 pasienter) av dem som fikk linagliptin, mot 8,8 prosent (306 pasienter) blant dem som fikk placebo.

Studerte nyre-effekt på eget initiativ
CARMELINA-studien er én av en rekke kardiovaskulære endepunktstudier som er utført på blodsukkersenkende legemidler mot type 2-diabetes. Disse studiene arrangeres på bakgrunn av krav fra europeiske og amerikanske legemiddelmyndigheter, om at blodsukkersenkende legemidler må undersøkes for kardiovaskulær sikkerhet. CARMELINA-studiens undersøkelse av effekter på nyresykdom, kommer derimot ikke som følge av myndidghetskrav.

De kardiovaskulære endepunktstudiene er først og fremst designet for å bevise at blodsukkersenkende legemidler ikke øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Imidlertid har flere slike studier konkludert med at blodsukkersenkende behandling har en forebyggende effekt mot karadiovaskulære hendelser.

LES OGSÅ: 22 prosent færre alvorlige hjerte- og karhendelser med GLP-1-analog

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!