Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Lars Vorland er adminstrerende direktør i Helse Nord RHF. Han får i en rapport fra PwC sterk kritikk for måten han har håndtert trussl-saken ved UNN på. PwC-rapporten forteller at Helse Nord styres etter en "godværsmodell", noe som har blitt utfordret i denne saken.

Lars Vorland er adminstrerende direktør i Helse Nord RHF. Han får i en rapport fra PwC sterk kritikk for måten han har håndtert trussl-saken ved UNN på. PwC-rapporten forteller at Helse Nord styres etter en "godværsmodell", noe som har blitt utfordret i denne saken. Foto: Lasse Moe

Helse Nord-direktøren får refs for håndteringen av trussel-saken i nord

PwCs rapport om hvordan man har håndtert trussel-saken i Helse Nord, der hele toppledelsen ved UNN gikk av, ble lagt fram onsdag.

Annons:

Rapporten konkluderer med at dersom UNN og Helse Nord hadde hatt dialog, så kunne hele saken vært avklart langt tidligere.

Les mer: Flere brudd på helseforetaksloven

– RHF’et omtalte og diskuterte denne saken i styremøtet den 13.desember og i møte den 16.januar. Det kom tidlig til uttrykk at flere styremedlemmer i RHF’et hadde en forventning om at Ingebrigtsen skulle fratre, sa PwC-advokat Marianne Pilgaard da hun presenterte rapporten.

– Hørte ikke på alle sider av saken
– Vi tenker at det er uheldig at styret i RHF’et så tidlig bestemmer seg for å iverksette aktiviteter for å få Ingebrigtsen til å fratre, selv om de ikke har hørt alle sider av saken, de vurderte ikke i tilstrekkelig grad hjemmelsgrunnlaget. Vi ser ikke noe styrevedtak, referat eller tilsvarende som viser om det er flertall i styret for dette. Vi mener beslutningen er tatt på sviktende grunnlag – og det har ikke vært noen kommunikasjon mellom UNN og RHF-styret mellom 13. desember og 16.januar.

Videre mener PwC at det i styrediskusjonen i møte 16.januar er så tydelig, at Lars Vorland opplever at han får et mandat fra styret til å snakke med Tor Ingebrigtsen tre dager senere, i et møte de allerede har avtalt.

– For oss fremstår administrerende direktør som veldig tydelig på sine egne synspunkter og på RHF’et og styrets synspunkter uten at det foreligger noe vedtak i styret. Dog ligger det mange signaler om at man ikke har tillit til Tor Ingebrigtsen og det får han tydelig beskjed om, sa Pilgaard.

PwC stiller også spørsmål ved at meningsutvekslinger i saken, som har vært så sterke som de tidvis var, skjedde i uformelle møter:

– Det foreligger ikke dokumentasjon, og det er et betydelig misforhold mellom kvaliteten i saksbehandlingen og konsekvensene for de som rammes. Vi ser også at administrerende direktør i RHF’et har hatt en nøkkelrolle, noe som er naturlig i kraft av hans posisjon, men dette stiller også særlige krav til rolleforståelse.

PwC mener Lars Vorland «har involvert seg i aktiviteter som ligger utenfor rollen i deler av denne saken».

– Han har også vært tydelig til styreleder i UNN, til Tor Ingebrigtsen og til media om hva hans forventninger om utfall er – basert på det han oppfatter som et mandat fra styret. Vi mener denne håndteringen i noen grad kan sees i sammenheng med at Helse Nord praktiseres som en uformell styringsmodell – av flere omtalt til oss som en «godværsmodell».

– Det fungerer kjempefint når ting er bra – det som er vanskelig er når man står i grensedragningen mellom hva som er et styringssignal, hva som er en beslutning uten et vedtak - og hvor sterkt et signal skal være før man må føle at man er presset til å følge det. I denne saken har det vært mange av disse tilfellene.

– Vi ser at det har vært uformell kommunikasjon mellom RHF’et og helseforetakene, det er bra på et saksbehandlingsnivå, men ikke på beslutningsnivå. Vi mener at denne saken, og også PCI-saken, har utfordret «godværsmodellen».

Tor Ingebrigtsen vil ikke kommentere

Dagens Medisin ba onsdag Tor Ingebrigtsen om en kommentar til saken. Han sier at han har lovt å kommentere saken først og eksklusivt til NRK og Nordlys, og vil derfor ikke kommentere saken til Dagens Medisin når vi spør.

PwC-rapporten avdekket også flere brudd på helseforetakslovgivningen. Les hele rapporten her.

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyheter fra startsiden

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

HELSEDIREKTØREN BER SYKEHUSENE TA GREP

Når ikke målet for færre pasientskader2

STATSBUDSJETTET 2019

Dette er helselekkasjene

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus:

Frykter et eldreombud vil gå utover andre pasientgrupper2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!