Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Lars Vorland er adminstrerende direktør i Helse Nord RHF. Han får i en rapport fra PwC sterk kritikk for måten han har håndtert trussl-saken ved UNN på. PwC-rapporten forteller at Helse Nord styres etter en "godværsmodell", noe som har blitt utfordret i denne saken. Foto: Lasse Moe

Helse Nord-direktøren får refs for håndteringen av trussel-saken i nord

PwCs rapport om hvordan man har håndtert trussel-saken i Helse Nord, der hele toppledelsen ved UNN gikk av, ble lagt fram onsdag.

Publisert: 2018-09-19 — 16.00

Rapporten konkluderer med at dersom UNN og Helse Nord hadde hatt dialog, så kunne hele saken vært avklart langt tidligere.

Les mer: Flere brudd på helseforetaksloven

– RHF’et omtalte og diskuterte denne saken i styremøtet den 13.desember og i møte den 16.januar. Det kom tidlig til uttrykk at flere styremedlemmer i RHF’et hadde en forventning om at Ingebrigtsen skulle fratre, sa PwC-advokat Marianne Pilgaard da hun presenterte rapporten.

– Hørte ikke på alle sider av saken
– Vi tenker at det er uheldig at styret i RHF’et så tidlig bestemmer seg for å iverksette aktiviteter for å få Ingebrigtsen til å fratre, selv om de ikke har hørt alle sider av saken, de vurderte ikke i tilstrekkelig grad hjemmelsgrunnlaget. Vi ser ikke noe styrevedtak, referat eller tilsvarende som viser om det er flertall i styret for dette. Vi mener beslutningen er tatt på sviktende grunnlag – og det har ikke vært noen kommunikasjon mellom UNN og RHF-styret mellom 13. desember og 16.januar.

Videre mener PwC at det i styrediskusjonen i møte 16.januar er så tydelig, at Lars Vorland opplever at han får et mandat fra styret til å snakke med Tor Ingebrigtsen tre dager senere, i et møte de allerede har avtalt.

– For oss fremstår administrerende direktør som veldig tydelig på sine egne synspunkter og på RHF’et og styrets synspunkter uten at det foreligger noe vedtak i styret. Dog ligger det mange signaler om at man ikke har tillit til Tor Ingebrigtsen og det får han tydelig beskjed om, sa Pilgaard.

PwC stiller også spørsmål ved at meningsutvekslinger i saken, som har vært så sterke som de tidvis var, skjedde i uformelle møter:

– Det foreligger ikke dokumentasjon, og det er et betydelig misforhold mellom kvaliteten i saksbehandlingen og konsekvensene for de som rammes. Vi ser også at administrerende direktør i RHF’et har hatt en nøkkelrolle, noe som er naturlig i kraft av hans posisjon, men dette stiller også særlige krav til rolleforståelse.

PwC mener Lars Vorland «har involvert seg i aktiviteter som ligger utenfor rollen i deler av denne saken».

– Han har også vært tydelig til styreleder i UNN, til Tor Ingebrigtsen og til media om hva hans forventninger om utfall er – basert på det han oppfatter som et mandat fra styret. Vi mener denne håndteringen i noen grad kan sees i sammenheng med at Helse Nord praktiseres som en uformell styringsmodell – av flere omtalt til oss som en «godværsmodell».

– Det fungerer kjempefint når ting er bra – det som er vanskelig er når man står i grensedragningen mellom hva som er et styringssignal, hva som er en beslutning uten et vedtak - og hvor sterkt et signal skal være før man må føle at man er presset til å følge det. I denne saken har det vært mange av disse tilfellene.

– Vi ser at det har vært uformell kommunikasjon mellom RHF’et og helseforetakene, det er bra på et saksbehandlingsnivå, men ikke på beslutningsnivå. Vi mener at denne saken, og også PCI-saken, har utfordret «godværsmodellen».

Tor Ingebrigtsen vil ikke kommentere

Dagens Medisin ba onsdag Tor Ingebrigtsen om en kommentar til saken. Han sier at han har lovt å kommentere saken først og eksklusivt til NRK og Nordlys, og vil derfor ikke kommentere saken til Dagens Medisin når vi spør.

PwC-rapporten avdekket også flere brudd på helseforetakslovgivningen. Les hele rapporten her.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!