Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helsesjekken som gir uhelse

Kroppen vår sier som oftest ifra hvis noe er galt. Derfor er det først og fremst kommersielle aktører som tjener på fullsjekk av friske mennesker. Friske kan flytte syke bak i helsekøen og forsterke presset på fastlegene og sykehusene.

Annons:
Anne Hafstad er journalist og kommentator i Dagens Medisin
Foto: Per Korneliussen

MANDAG DENNE uken slo en annonse mot meg i en av landets største aviser: Helsesjekk med ultralyd - hos våre erfarne legespesialister. Det er knapt et organ du ikke kan få undersøkt – helt uten henvisning -  og tilbudet finnes i en rekke av landets største byer. Prisen er 1400 kroner for diagnostisk undersøkelse av en kroppsregion. Vil du ha en helsesjekk av alle regioner, må du legge 2390 kroner på bordet.

Jeg kan ikke forstå hvorfor mennesker skal takke ja til ultralyd av bryst, tarm, prostata, testikler, urinblære, eggstokker, lymfebaner, hovedpulsåre, bukspyttkjertel, blodårer på hals, skjoldbruskkjertelen, og lever og galle sånn helt uten videre.

Derimot er annonsen et godt eksempel på hvordan kommersielle interesser bidrar til unødige helseundersøkelser, mulig overdiagnostikk og overbehandling. Samtidig kan det selvfølgelig tenkes at noen av dem som napper på dette og lignende tilbud, faktisk har plager som bør sjekkes - og at undersøkelsen fører til riktig diagnose tidlig og dermed gir bedre utsikter for et langt liv. Annonsen sier imidlertid ingenting om at tilbudet gjelder folk med helseplager. Ordet helsesjekk tolker jeg som et tilbud til oss alle – friske som syke.

PARADOKSALT NOK kommer annonsen samme uke som Legeforeningen for fullt sparker i gang sin kampanje «Gjør kloke valg», den norske varianten av en stor internasjonal kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling, som startet allerede i 2012.

“Vanlige tilstander og hverdagsproblemer av personlig og sosial karakter, gjøres til medisinske diagnoser. Milde symptomer og plager gjøres til faktisk sykdom.”

- Anne Hafstad

Budskapet er rettet både mot leger og pasienter. Legene oppfordres til å vurdere nøye om det er tester og undersøkelser de kan gjøre mindre av enn i dag. De oppfordres også til å snakke mer med pasientene sine om hva som strengt tatt er nødvendig å gjøre av tester og undersøkelser.

Dette er rett i kjernen av de utfordringene overbehandling og overdiagnostikk handler om. På den ene siden står pasienter som ønsker og til dels krever nye, moderne tester og undersøkelser. Ønsket kan være basert på faktiske plager og en begrunnet mistanke om sykdom som skal og bør undersøkes. Men det kan også ligge en mer generell helseangst og behov for forsikringer fra legen om at man er frisk, bak.

På den andre siden står leger som tilbyr tester, undersøkelser og behandling som ikke alltid er like godt begrunnet i faktisk kunnskap, men snarere redsel for å overse alvorlig sykdom kombinert med et ønske om å imøtekomme pasientenes ulike forventninger og krav.

PASIENTENES ØNSKER kan være drevet frem av sterke kommersielle krefter og til dels aggressiv markedsføring av mer eller mindre velbegrunnede tester og undersøkelser. Det er bare å ta en tur på apoteket, sjekke nettet eller lese en av landets største aviser en mandag morgen.  

Fenomenet er ikke nytt. Allerede i 2002 utga BMJ spesialnummeret «Too much medicine?». Gjennomgangstemaet var hvordan det kan bli «big business» av å få friske folk til å føle seg litt syke, og de litt syke til å føle seg enda sykere. Vanlige tilstander og hverdagsproblemer av personlig og sosial karakter, gjøres til medisinske diagnoser. Milde symptomer og plager gjøres til faktisk sykdom.

En stadig større andel av befolkningen gjøres til pasienter gjennom overforbruk av tester og undersøkelser, samtidig som grensen for hva som skal behandles, stadig tøyes. Satt på spissen: Snart er hele folket på piller.

Samtidig skal det ikke stikkes under stol at også underbehandling er en utfordring som må tas på ytterste alvor, selv om overbehandling nok er et større problem. Videre skal nasjonale, veldokumenterte tiltak for forebygging og tidlig diagnostikk heies frem, også i en tid hvor det kanskje blir for mye medisin for mange.   

ANSVARET FOR overdiagnostikk og behandling kan ikke dyttes over på kommersielle interesser alene. I Legeforeningens egen ferske undersøkelse svarer hele 92 prosent av de spurte at de mener det foregår overbehandling/overutredning i landets sykehus.

Det er også godt dokumentert at det er for stor variasjon i utrednings- og behandlingspraksis på en rekke fagområder ved sykehusene. Variasjonen og praksisen er ikke medisinsk begrunnet, men bygger kanskje snarere på enkeltlegers og fagmiljøers tro og tradisjon. Det er ikke godt nok.

Det er bare å ønske Legeforeningens kampanje velkommen og samtidig ønske den store hvite flokk lykke til. Kampanjen er viktig av flere grunner. Det handler om menneskers liv, og det handler om en bærekraftig helsetjeneste over tid.

Kommentarer

 • Lege nr 100 16.09.2018 15.50.01

  Tsja, det gæller bara att se på kommentarfeltet i t. ex. detta artikel «https://www.nrk.no/ytring/for-lite_-for-mye_-eller-akkurat-passe_-1.14203384» før att se var patientens krav kommer ifrån: en øvertygelse att mer ær bættre och att restriktive leger ær lat eller maktkåt. Hur lite førståelse kan man ha? Desutom: vem tar legen i beskyttelse om man utifrån «kloke valg»-tanken har tatt en beregnet risiko och det visar sig vara sykdom? Patienter skriver då klager. Ikke ær helsemyndigheter/fylkeslegen tillgænglig før att førklara patienter och pårørende att vi ska ha en rimlig god helsesystem før en rimlig pris. Defensiv medisin ær tendensen så længe begrænsning av undersøkning ikke får stød nær det undantagsvis går fel. Och så længe økonomien gør det mer attraktiv till att undersøka æn att se det an bli det undersøkt mycket. Patienter bør førstå att restriktive leger ær faktisk de som sætter evidens based medisin framfør penger

 • Harald Sundby 17.09.2018 08.04.57

  Takk til deg, Anne Hafstad. Tror det er særs viktig at også noen med blikk utenfra setter fokus på dette. Jeg tro som lege nummer 100 at mye av den overdiagnostikk vi selv driver med i det offentlige systemet er angstbasert, hvem har vi i ryggen hvis noe "oversees". "Her burde det og det være gjort.... " Og helsetilbud til friske eller bekymrede bemidlede har alltid vært en særs god forretningside. Anbefaler alle som ikke kjenner den å google "The inverse health care law" . Stolt av å ha en Legeforening som virkelig tar tak i dete!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!