Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Høyesterett avslo anke om varslerpåstand fra tidligere OUS-forsker

Forskeren har dermed tapt i tre rettsinstanser.

Publisert: 2018-08-08 — 09.06

Den tidligere forskeren og OUS-stipendiaten hevdet å ha blitt utsatt for represalier etter å ha varslet om dårlig arbeidsmiljø. Sykehuset har tilbakevist påstanden.

Forskeren saksøkte på bakgrunn av dette OUS, men tapte saken både i Oslo tingrett i 2017, og også i lagmannsretten tidligere i år.

 Nå har Høyesteretts ankeutvalg enstemmig funnet at det ikke er grunn til å oppheve lagmannsrettens dom. Dommen blir dermed stående.

Varslet om deprimerte medarbeidere
Det var i 2014 at skal forskeren blant annet skal ha varslet om at medarbeiderne var deprimerte på grunn av tvister som hadde oppstått og fordi ledelsen var fraværende. De ansatte manglet veiledning og ledelse, og noen ble syke som følge av dette, heter det i dommen fra Borgarting lagmansrett.

Forskeren krevde erstatning og oppreisning for gjengjeldelser.

Lagmannsretten konkluderte videre med at den ankende part ikke har sannsynliggjort at forskeren varslet om det dårlige psykososiale arbeidsmiljøet og diskriminering på et møte i januar 2014.

Siden retten har kommet frem til at det ikke fant sted varsling på dette tidspunktet - var det ikke nødvendig å ta stilling til om forskeren har blitt utsatt for gjengjeldelser fra arbeidsgiveren, eller spørsmålet om erstatnings- eller oppreisningsansvar for OUS.

I dommen fra lagmannsretten heter det at det er ubestridt at forskeren har varslet til sykehusets ledelse på flere senere tidspunkt.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • jan 11.08.2018 19.48.06

  Du bør sette deg inn i dommen. Dine anførsler er generiske og helt uten sammenheng med faktum i saken. Min første kommentar var myntet på spørsmålet om en korrupt dom og ikke forskeren personlig.

 • Sykehuslege 10.08.2018 13.17.43

  Nettopp - bevisbyrden ligger på stbeidstager vedtørende hva som ble sagt i møtet. Dette i en kontekst hvor arbeidsgiver har og bruker tilnærmet ubegrenset av resurser ( skattepenger). Du må også regne med at de stenger deg ute fra din egen jobmail (møtereferater) ransaker kontoret ditt og presser kolegaer til å støtte arbeidsgiversiden. Ergo varsling er generelt håpløst - du taper til slutt og må tillegg leve med insinuasjoner fra folk som deg om at det egentlig var du som var problemer. Høyesterett er ikke en del av mitt fiendebilde, men dommen sier noe om det reele vernet varslere kan forvente i Norge.

 • Jan 11.08.2018 19.47.09

  Du bør sette deg inn i dommen. Dine anførsler er generiske og helt uten sammenheng med faktum i saken.

 • Henrik Allum 09.08.2018 21.52.02

  Er denne dommen korrupt? Forskeren varslet om graverende ledelse i et elendig arbeidsmiljø, mottok represalier fra OUS og vinner ikke frem... er det rettssikkerhet for varslere i Norge? Og er det et problem med inkompetent ledelse i ansvars-fraskrivelsens høyborg, det institusjonelle Norge?

 • Sykehuslege 09.08.2018 23.07.15

  Intet nytt under solen der. Varsling er åpenbart fortsatt en selvdestruktiv ekstremsport. Varsl bare om det dreier seg om noe som er så viktig for deg at du er villig til å tre ut av arbeidslivet eller dersom du har klarert det med din nye arbeidsgiver i konkurrerende virksomhet.

 • Jan 10.08.2018 09.58.32

  Når vedkommende har tapt i tingretten, lagmansretten OG høyesteretts ankeutvalg bør det være på tide å endre mening og ikke utvide fiendebildet.

 • Sykehuslege 10.08.2018 11.27.09

  Tvert i mot. Det som holder helsevesenet i gang er den systematiske sivile ulydigheten vi bedriver rurmtinemessig. Dersom vi i fremtiden får et system der ledelse innebærer ansvar og makt forutsetter innsikt så kan jeg vurdere å endre oppfattning. I et system hvor de fleste ledere slikker oppover uten å ta hensyn til hverken pasienter eller arbeidsmiljø er målet selvsagt å holde pasienter, seg selv og kollegaer så langt unna ledelsen som mulig. Jeg skulle likt å se en annen sektor hvor maktmennesker uten noe som helst formell eller reel kompetanse får ta vidtrekkende besluttninger uten å innhente eller ta hensyn til selv selvinnlysende råd fra fagpersoner. Det er veldig for eksempel veldig dyrt og bygge sykehus etter ønsketenkningsmodellen. Dyre prestisje prosjekter som flopper i Ikt sektoren har blitt rutine. Det jobber også tusenvis av mennesker i sektoren viss oppgave er å sende ut en evig strøm av pålegg det som det er enten umulig eller svært inneffektivt og unyttig å følge.

 • Jan 10.08.2018 12.51.53

  Svar på innlegg fra: Sykehuslege 10.08.2018 11.27.09 Jeg er langt fra ukjent med problemene du beskriver over, både personlig og i helsesektoren spesifikt. Dette er ikke heller særskilte problemer som kun finnes i helsesektoren. Eksemplene fra andre sektorer er utallige og lett tilgjengelige. Tre uavhengige domstoler har avsagt dom. Dette er jus og ikke helsepolitikk: <> Det er med andre ord verdt å bemerke seg hvilke spørsmål domstolen faktisk har vurdert før også de inkluderes i fiendebildet.

 • Jan 10.08.2018 12.53.40

  henvisning til følgende avsnitt skulle stå i <>: Siden retten har kommet frem til at det ikke fant sted varsling på dette tidspunktet - var det ikke nødvendig å ta stilling til om forskeren har blitt utsatt for gjengjeldelser fra arbeidsgiveren, eller spørsmålet om erstatnings- eller oppreisningsansvar for OUS.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!