Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Borgarting lagmansrett forkastet forrige uke anken, der en forsker saksøkte Oslo universitetssykehus (OUS) for å ha gjengjeldt varsling.

Borgarting lagmansrett forkastet forrige uke anken, der en forsker saksøkte Oslo universitetssykehus (OUS) for å ha gjengjeldt varsling. Foto: Colourbox

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

Oslo universitetssykehus (OUS) har konsekvent tilbakevist å ha utsatt en forsker ved sykehuset for represalier etter varsling.

Annons:

I februar i fjor gikk saken for Oslo tingrett: En forsker ved sykehuset saksøkte OUS for det vedkommende hevdet var represalier  etter å ha varslet om dårlig arbeidsmiljø.

OUS vant i tingretten. Forskeren anket dommen, og i forrige uke konkluderer en enstemmig dom i Borgarting lagmansrett at OUS har vunnet saken:

I 2014 skal forskeren blant annet ha varslet om at medarbeiderne var deprimerte på grunn av tvister som hadde oppstått og fordi ledelsen var fraværende. De ansatte manglet veiledning og ledelse, og noen ble syke som følge av dette, heter det i dommen.

Forskeren krevde erstatning og oppreisning for gjengjeldelser.

Lagmannsretten konkluderer med at den ankende part ikke har sannsynliggjort at hun varslet om det dårlige psykososiale arbeidsmiljøet og diskriminering på et møte i januar 2014.

Siden retten har kommet frem til at det ikke fant sted varsling på dette tidspunktet - var det ikke nødvendig å ta stilling til om forskeren har blitt utsatt for gjengjeldelser fra arbeidsgiveren, eller spørsmålet om erstatnings- eller oppreisningsansvar for OUS.

I dommen fra lagmannsretten heter det at det er ubestridt at forskeren har varslet til sykehusets ledelse på flere senere tidspunkt.

Forskeren fikk også status som varsler i henhold til arbeidsmiljøloven, i september 2016. Det var imidlertid ikke i forbindelse med disse varslingene det ble hevdet at hun ble utsatt for gjengjeldelseshandlinger.

Forskerens egen advokat har for tingretten og lagmannsretten fremlagt et totalt saksomkostningskrav på rundt 1,4 millioner kroner. OUS er tilkjent saksomkostninger både for tingretten og lagmannsretten på rundt 780.000 kroner.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter