Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Nødvendig flerfaglighet i psykisk helsevern

Det er gode grunner til at psykiaterne ikke lenger er enerådende i psykisk helsevern. Den aller viktigste grunnen er hensynet til pasientene.

Publisert: 2018-06-29 — 09.23
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Innlegg: Heidi Tessand, visepresident i Norsk psykologforening

PSYKIATEREN John E. Berg uttrykker i Dagens Medisin 25. juni sin bekymring for psykiaterens krympende plass i psykisk helsevern.

Et tilsvarende hjertesukk hørte vi fra leder i Norsk psykiaterforening, Ulrik Malt, i Fedrelandsvennen 29. mai.

ØNSKET FLERFAGLIGHET. Vi deler begges engstelse for at det er problematisk hvis det er for få ansatte med høy kompetanse i institusjoner som behandler mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Men vi er ikke enige i at «ikke-psykiaterne» - altså resten av det flerfaglige miljøet som kjennetegner psykisk helsevern– ikke kan gjøre forsvarlige vurderinger, utredning og behandlinger. I spesialisthelsetjenesten jobber sykepleiere, sosionomer og pedagoger med og uten videreutdanninger, psykologer og psykologspesialister.

Denne brede flerfagligheten er en politisk villet og ønsket utvikling. Dagens fordeling av roller og ansvar i psykisk helsevern er resultat av langvarige og målrettede helsepolitiske prosesser. Helse- og sosialdepartementet hevdet i 2000 at utviklingen i forståelsen av psykiske lidelser har medført at andre grupper enn leger, spesielt psykologer, har fått et stadig større behandlingsansvar. Dette er en utvikling som departementet stilte seg positiv til. 

KOMPLEKST SAMSPILL. Noe av grunnen til dette er at den tidligere biomedisinske forståelsesmodellen ikke lenger blir vektlagt like mye når man skal forstå psykiske lidelser. Den medisinske tradisjonen har lenge hevdet at det er et spørsmål om tid før vi finner biologiske markører for psykiske lidelser; at det finnes steder i hjernen eller spesielle gener som kan forklare hvorfor noen får en psykisk lidelse, andre ikke. Slike markører har vi foreløpig ikke funnet. Derimot vet vi at psykiske lidelser utvikler seg i et komplekst samspill mellom genetisk sårbarhet, livets belastninger og graden av sosial støtte.

Mangfoldet av helseprofesjonelle vi har i dag er resultat av denne helhetlige måten å forstå menneskers psyke på. Ved å utnytte flerfagligheten får vi flere innfallsvinkler til å forstå og behandle pasientens lidelse.

ØKT KVALITET. Psykiatri er en medisinsk disiplin, psykisk helsevern er noe mye mer. For at pasientene skal bli møtt med så bred forståelse som mulig trenger vi et helt lag av helsepersonell.

Psykiaterne har fortsatt absolutt en viktig plass, men kvaliteten på tjenesten har økt med alle «ikke-psykiaterne» på laget.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Arne Myrland 29.06.2018 12.44.35

  Dette fremstår som stråmannsargumentasjon. Ingen har vel hevdet at de er mot flerfaglig samarbeid? Ingen har skrevet at de er mot andre faggrupper? De er derimot bekymret for manglende kvalitet og kapasitet mtp. somatiske undersøkelser og medisinsk behandling fordi det er for få psykiatere. Dette blir dokumentert med tall og eksempler. Er det problematisk å være enig i at selv om andre yrkesgrupper også er viktige, så er det kanskje nå for få psykiatere i det psykiske helsevern? Hva med å diskutere tallene og eksemplene som legges frem fremfor en profesjonsargumentasjon? Det er da slik at mange psykiske lidelser har somatiske årsaker? Vi vet jo at de nye pakkeforløpene har et økt fokus på somatiske/psykiatriske undersøkelser. Ved mistanke om psykose skal det nå tas MR innen 1 uke. Til slutt: hvorfor skriver du at psykiatere "fortsatt" har en plass? Er det vanskelig å skrive at psykiatere utgjør en nødvendig fagprofesjon dersom en vil pasientens beste?

 • Egil Solberg 29.06.2018 12.02.11

  Jeg mener det ikke er grunnlag for å hevde at en psykiater har en biomedisinsk forståelsesmodell. Det blir en grov forenkling. Vårt monopol på behandling med medisiner gjør ikke psykiateren til en ensidig forskriver. Men vi kan det også. Jeg er derfor skuffet over utspillet. På den annen side finnes psykiatere som har slik snever forståelse for faget. Det er et problem som må løses. Hva gjelder psykologenes rolle, er disse i stor grad sidestilt med psykiateren allerede. Jeg forstår ikke hvorfor det tas til orde for ytterligere å spre endelig ansvar for beslutninger i psykisk helsevern. Tverrfaglighet kan gi handlingslammelse og ansvarspulverisering om det ikke er et system for at endelig beslutningsansvar ligger på ett sted. Jeg mener det i psykisk helsevern tilhører psykiater/psykologspesialist.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!