Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
IKKE LETT: – Det er ikke så lett ut fra våre tall til å svare på hvorfor Helse Nord skiller seg ut fra de andre regionene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Flest får medhold i pasientskadesaker i nord

– Det at Helse Nord har den høyeste medholdsandelen er noe vi har sett hvert år vi har gitt ut denne rapporten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Publisert: 2018-06-22 — 11.27
Denne artikkelen er over fire år gammel.

For fem-årsperioden 2013-2017 ga Norsk pasientskadeerstatning medhold ved i gjennomsnitt 33 prosent av sakene.

Høyest medholdsandel hadde Helse Nord, med 37 prosent, fulgt av Helse Midt-Norge med 34 prosent, Helse Vest med 33 prosent og Helse Sør-Øst med 32 prosent.

Det viser en ny NPE-rapport. I den nevnte perioden fattet NPE vedtak i 15.154 saker.

Det er imidlertid store forskjeller i medholdsandel innad i hver region. I Helse Nord varierer medholdsandelen fra 34 prosent ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og til 47 prosent ved Finnmarkssykehuset. Det har NPE-direktøren ingen god forklaring på.

– Det er ikke så lett ut fra våre tall til å svare på hvorfor Helse Nord skiller seg ut fra de andre regionene. UNN har som regel ligget rundt landsgjennomsnittet. Det er de tre andre sykehusene som drar medholdsandelen noe opp, men vi kan ikke spekulere i årsakene til dette. Men det at Helse Nord har den høyeste medholdsandelen er noe vi har sett hvert år vi har gitt ut denne rapporten, direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE til Dagens Medisin.

Jevn økning
Han poengterer at forskjellene generelt mellom regionene og sykehusene nok mest er et utfall av tilfeldige svingninger.

Vi opplever at sykehusene og helseregionene i økende grad bruker materialet til kvalitetsarbeid.
Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

–Tallene er i mange tilfeller nokså små, spesielt for en del av de mindre sykehusene, selv om disse tallene er fra en femårsperiode.

Antallet saker per regionale helseregion økte noe fra 2016 til 2017. Helse Sør-Øst står for 55 prosent av alle sakene.

– Vi har sett en årlig økning i antall saker i NPE i mange år nå, så denne økningen er forventet. I 2018 forventer vi å motta rundt 6000 saker. Det kan være mange grunner til økningen. Vi antar at det er mørketall, der pasienter og pårørende som har rett til erstatning, ikke har søkt NPE om erstatning. Kanskje flere av disse nå tar kontakt med oss.

– Vi vet også at stadig flere er kjent med at vi har en god pasientskadeordning og at de kjenner til muligheten for å søke om erstatning. Det kan også være at helsepersonell har blitt flinkere til å informere pasientene om muligheten til å søke NPE om erstatning. Vi vet fra våre brukerundersøkelser at helsepersonell er den viktigste kilden til kunnskap om NPE for de som søker erstatning hos oss, sier Jørstad.

NPE-direktøren sier de opplever at sykehusene og helseregionene i økende grad bruker materialet til kvalitetsarbeid.  

– Dette er en positiv utvikling, fordi det er mye læring i erstatningssakene vi behandler, kommenterer Jørstad.

Ortopedi på topp
På landsbasis fikk saker innen ortopedi oftest medhold. Her var medholdsandelen på 40 prosent. Nest høyest andel gjaldt saker knyttet til diagnostikk eller behandling av kreft/svulster, hvor 35 prosent fikk medhold.

Høyest avslagsandel fikk saker innen anestesiologi og psykiatri hvor henholdsvis bare henholdsvis 17 prosent og 19 prosent fikk medhold.

For alle fagområder under ett, ble det gitt medhold i 33 prosent av sakene.

Plastikkirurgi og kneoperasjoner
I 2009 inngikk også private helsetjenester i NPE-ordningen. Fra 2016 til i fjor økte antallet innmeldte saker med nær åtte prosent.

Av i alt 3407 erstatningssaker hvor NPE har fattet vedtak, ble det gitt medhold i 38 prosent av dem.

Skader etter plastikkirurgi utgjør nesten halvparten av alle vedtakene som omhandler kirurgisk behandling. Ortopedisk behandling er den nest største gruppen, hvor ulike former for knekirurgi utgjør den største andelen.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!