Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

INGEN QUICK FIX: – Vi skulle gjerne ha hatt en quick fix, men det har vi ikke. Det raskeste og viktigste tiltaket på kort sikt er å sørge for at vi får flere fastleger, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet om fastlegekrisen. Foto: Per Corneliussen

INGEN QUICK FIX: – Vi skulle gjerne ha hatt en quick fix, men det har vi ikke. Det raskeste og viktigste tiltaket på kort sikt er å sørge for at vi får flere fastleger, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet om fastlegekrisen. Foto: Per Corneliussen

– Det er et stort ansvar som løftes over på de yngre fastlegene

– Vi som Helsedirektorat kommer til å gjøre mer enn vi hittil har gjort, er ett av helsedirektør Bjørn Guldvogs løfter til fastlegene.

Annons:

Nylig kom Helsedirektoratet med en rapport som viser at antallet pasienter og konsultasjoner hos fastlege økte med henholdsvis ni og elleve prosent i perioden 2010-2016, mer enn befolkningsveksten.

Helsedirektør Bjørn Guldvog poengterer at det er fastlegene som har håndtert det meste av oppgaveoverføringen fra sykehus, som var intensjonen ved samhandlingsreformen.

– Men ingen har beregnet konsekvensene av dette med tanke på merarbeid – det har vi ikke helt fått til. Jeg forstår fastlegenes frustrasjon, sier Bjørn Guldvog til Dagens Medisin.

Han understreker at det trengs flere tiltak.

– Vi trenger flere fastleger, og en viktig oppgave blir å se på oppgaveglidningen fra spesialisthelsetjenesten til fastlegene. Nå skal fastlegeordningen evalueres, og vi ønsker blant annet mer kunnskap om hvilke mekanismer vi kan bruke for å forsikre oss om at ikke oppgaveoverføringen blir ukritisk.

“Jeg oppfordrer fastlegene til å være åpne for oppgavedelingen ”

- Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet

Ikke velfungerende arenaer
– Har det vært dårlig planlegging?

– Ja, det kan man si. Men dette er vanskelig å planlegge. Kanskje skyldes det dels manglende planlegging og dels hvordan vi samarbeider om dette underveis. Mer alvorlig enn mangelfull planlegging er at vi ikke har de velfungerende arenaene som gjør at spesialisthelsetjenesten og kommunene klarer å identifisere hvilke konsekvenser dette har – og da heller ikke kan kompensere med tiltak. Vi trenger nasjonale dialogarenaer, mener Guldvog.

– Har dere intensivert arbeidet med kommunene?

– Dette har både en politisk og en faglig side, og som fagdirektorat vil vi intensivere dette arbeidet. I dag hadde vi for eksempel hatt møte i Helsedirektoratets sektorråd, som er et samarbeidsorgan mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten, interesseorganisasjonene og brukerne.

Vil lære av New Zealand
Guldvog mener vi har noe å lære av New Zealand.

– På fastlegekontorer Norge er vanlig med kanskje ett til to annet administrativt personale eller helsepersonell i tillegg til legen. I New Zealand, som kommer veldig godt ut i vurderinger av allmennhelsetjenester, er tallet omtrent det dobbelte.

– Uten mer støttepersonell blir det utfordrende for fastleger i Norge å gi et godt nok tilbud til personer med kroniske og sammensatte lidelser, som trenger tett oppfølging over tid. Der tror jeg en sykepleier som jobber tett sammen med fastlegen kan avlaste og ha en viktig rolle. Og jeg oppfordrer fastlegene til å være åpne for oppgavedelingen.

– Hvorfor er mange fastleger redde for å overlate oppgaver til andre?

– Én grunn er nok at de frykter å miste en form for kontroll. Fastlegene har god oversikt over pasientene sine, de tar ansvar. En annen forklaring er tilknyttet usikkerhet om fremtidig inntjening, mener Guldvog.

Vanskelig å berolige
– Hva er ditt budskap som helsedirektør til fastlegene?

– Fastlegene gjør en fantastisk jobb, og det er særlig de unge i etableringsfasen med familie og barn som bærer en stor del av byrden. Jeg er veldig opptatt av at de som vurderer å gå inn i allmennmedisinen, skal vite at dette er noe å satse på. Vi må finne ut hva som skal til for at dette skal skje. Vi som Helsedirektorat kommer til å gjøre mer enn vi hittil har gjort, sier Guldvog.

– Hva kan du som helsedirektør love fastlegene?

– Jeg har ikke noe som helt og fullt beroliger fastlegene – de blir nok ikke beroliget før vi har løsninger på bordet. Vi skal evaluere fastlegeordningen frem mot neste år, og vi må bruke tiden til å prøve ut ulike modeller. Men jeg lover at vi ser på finansieringsordningene. Jeg kan love at vi ser på samhandling med spesialisthelsetjenenesten og hvordan oppgaveoverføring kan skje på en bedre måte.

– Jeg lover at vi ser på ulike måter å organisere på, vi vil se på ledelse – både ledelse i kommunalt perspektiv og ledelse av den enkelte fastlegevirksomheten. Så kan jeg love at vi vil se på dette i et utdanningsperspektiv, sier helsedirektøren.

Han tilføyer:

– Vi skulle gjerne ha hatt en quick fix, men det har vi ikke. Det raskeste og viktigste tiltaket på kort sikt er å sørge for at vi får flere fastleger.

«Større trøkk»
Guldvog er klar på at Samdata-tallene, som viser at det er gjennomført 1,44 millioner flere fastlegekonsultasjoner de siste seks årene, underbygger at det har blitt mer å gjøre for fastlegene.

Helsedirektøren jobbet selv som fastlege en gang i uken frem til 2004.

– Da opplevde vi også et stort trøkk, men alle objektive parametere sier at det er enda større trøkk nå. Det er viktig å tenke på at de som opplever dette er leger i en etableringsfase, mange er kvinner. Det er et stort ansvar som løftes over på den yngre generasjonen, sier han.

 

 

Kommentarer

 • Stig Gøthesen 13.06.2018 16.27.56

  Merkelig slutning. Hvis bøtta lekker så er løsningen å fylle på mere vann?

 • Fastlege 13.06.2018 15.00.31

  " Det raskeste og viktigste tiltaket på kort sikt er å sørge for at vi får flere fastleger. " Feil. Dette er sikkert godt med, men altfor svak analyse. Det raskeste og viktigste tiltaket på kort sikt er å sørge for at vi ikke mister flere av de nåværende fastlegene, men sørger for rammevilkår som gjør at de ikke slutter. Da vil også de nye se at det går an å bli i allmennmedisin, og søke seg dit.

 • Bioingeniør 13.06.2018 14.32.39

  Det går også an å se utover til annet helsepersonell enn bare sykepleiere, med tanke på mangelen på sykepleiere som er stor mange steder. Bioingeniører og helsesekretærer gjør allerede i dag en stor jobb på fastlegekontorene, og med flere stillinger kan disse få utvidet ansvar. Dessuten kunne nok mange fastlegekontor hatt behov for noen til de mer administrative oppgavene; personellansvar, IT, osv. Dette har jo egentlig ikke noe med fastlegejobben å gjøre.

 • Lege 14.06.2018 04.03.57

  Men hvem skal betale for dette?

 • Ikke allmennlege 13.06.2018 14.11.19

  Hmm, er ikke sykepleier mangel i årene fremover enda mer prekær enn legemangel? Da er vel ikke løsningen flere sykepleiere hos fastlegene. Hvorfor ikke bare øke tilskudd til kommuner for å få flere fastleger og gi insentiver til fastlegene for å ha færre pasienter på listene ( best betalt for 1000 først pas. f.eks ) og økt egenandel for pasientene. Er jo veldig billig nå, tur til fastlegen koster nesten mindre enn bussbilletten tur/retur bort.

 • Lege 14.06.2018 04.06.46

  Nesten alle har frikort eller full refusjon. Dette er det politisk umulig å endre.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter