Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
SØKER OM PENGEHJELP: Mange kommuner sliter med å fylle fastlegestilllingene. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Rekordmange kommuner søkte om fastlege-tilskudd

Tidligere satt staten igjen med penger på grunn av få søkere, men nå har 46 kommuner søkt om 36 millioner kroner.

Publisert: 2018-06-06 — 11.29

Det var i februar i år at Helsedirektoratet lyste ut 13,9 millioner kroner til kommuner som sliter med å rekruttere fastleger. Da søknadsfristen gikk ut i april hadde 46 kommuner søkt om hele 36 millioner kroner. Det vil si at mange kommuner ikke får det de har søkt om.

– I 2018 er det kommet inn 46 søknader som er under behandling. 30 av søkerne er nye for ordningen i den forstand at de ikke søkte om tilskudd i 2017, sier avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen, kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

En kartlegging fra VG viser at kommuner over hele landet sliter med å få tak i leger, og flere har spådd at ordningen vil kollapse dersom noe ikke gjøres.  

Les også: Legepresidenten krever handling for fastlegeordningen

Det er ikke bare små og perifert beliggende kommuner som har søkt, men også større bykommuner som Kristiansand, Bergen og Sandefjord
Per Magne Mikaelsen, Helsedirektoratet

– Situasjonen endret seg
Rekrutteringstilskuddet til kommuner som sliter med å rekruttere fastleger ble etablert i 2012, men ble senere avviklet på grunn av lavt antall søknader. I fjor ble ordningen opprettet på ny, og Helsedirektoratet delte da ut 9,8 millioner kroner. Helseminister Bent Høie mener den økte interessen for tilskuddsordningen viser at situasjonen i fastlegeordningen har endret seg mye på kort tid.

– Det ser man på midlene som er satt av til rekrutteringstilskudd for fastleger. For to år siden ble ikke midlene brukt opp, mens nå er det flere søkere enn det er midler til. Det sier noe om situasjonen, uttalte helseminister Bent Høie under landsstyremøtet til Legeforeningen nylig.

Flest søkere fra Oppland, Trøndelag og Nordland
I fjor var det til sammenligning 33 søknader. Formålet med ordningen er å redusere antall ubesatte fastlegestillinger, samt å øke stabiliteten og kompetansen i allmennlegetjenesten. Ordningen retter seg derfor mot kommuner som sliter med å rekruttere nok fastleger, og som har dårlig stabilitet i allmennlegetjenesten.

– Det er ikke bare små og perifert beliggende kommuner som har søkt, men også større bykommuner som Kristiansand, Bergen og Sandefjord, forteller Mikaelsen.

Det er flest søkere fra Oppland, Trøndelag og Nordland.

Endret innhold
Rekrutteringstilskuddet har hatt en noe ulik innretning opp gjennom årene siden det ble opprettet. Fjorårets ordning inkluderte blant annet tilskudd til tiltak rettet mot rekruttering av sykepleiere eller annet helsepersonell med høyere utdanning til fastlegekontor og innkjøp av medisinsk-teknisk utstyr. Disse tiltakene er fjernet etter at ordningen med etablert med nytt regelverk i 2018. 

Det gis nå tilskudd til:

 • etablering av nyopprettet fastlegeavtale med få eller ingen innbyggere på listen/hvor det kan dokumenteres rekrutteringsutfordringer. Dette etableringstilskuddet er på inntil kr. 200 000
 • å legge til rette for spesialistutdanning i allmennmedisin for både nyansatte og etablerte leger i kommunen når dette vil bidra til bedre stabilitet og rekruttering
 • andre kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenesten, som vil bidra til bedre stabilitet og rekruttering

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!