Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
REINNLAGT: 29 prosent av pasienter med rusproblemer blir reinnlagt i det psykiske helsevernet i Helse Vest. Foto: Gettyimages

Psykisk syke med rusproblemer blir oftere reinnlagt

Pasienter som behandles i psykisk helsevern har langt større risiko for reinnleggelse dersom de i tillegg til den psykiske lidelsen har rusproblemer.

Publisert: 2018-05-18 — 09.03
Denne artikkelen er over fire år gammel.

En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at av innlagte pasienter som både hadde en psykisk lidelse og rusproblemer, ble 24 prosent akutt reinnlagt innen 30 dager etter utskrivning.

Blant pasienter i psykisk helsevern som ikke hadde rusproblemer, derimot, hadde 14 prosent en reinnleggelse, altså en ny innleggelse som ble kategorisert som øyeblikkelig hjelp.

I hele landet
Rapporten tar for seg pasienter som er utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern.

– I alle regioner blir pasienter med rusproblemer hyppigere reinnlagt enn pasienter uten denne rusproblematikken, sier Solfrid Lilleeng i avdeling for komparativ statistikkog styringsinformasjon i Helsedirektoratet.

Regionale forskjeller
Rapporten har også sett nærmere på hvorvidt helseregionenes behandlingsenheter har kontakt med pasientene med rusproblemer i løpet av de første 30 dagene etter utskrivning.

– Her er det regionale forskjeller, påpeker Lilleeng.

55 prosent av pasientene følges opp enten av psykisk helsevern eller Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord, 64 prosent i Helse Midt-Norge, 63 prosent i Helse Vest og 65 prosent i Helse Sør-Øst.

Flest reinnlagt i Vest
Det er ifølge rapporten også regionale forskjeller når det gjelder reinnleggelser i psykisk helsevern.

Når det gjelder pasienter med rusproblemer blir 29 prosent reinnlagt i Helse Vest, 21 prosent i Helse Sør-Øst, 26 prosent i Helse Midt-Norge og 22 prosent i Helse Nord.

Gjelder for alle psykisk syke
Dersom man ser på alle pasienter innlagt i psykisk helsevern, blir forskjellen mellom Helse Vest og de andre regionene signifikant.

– Vi vet ikke hva som er bakgrunnen for denne forskjellen, påpeker Lilleeng.

Må se på variasjonen
Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet sier rapporten viser at det er forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder reinnleggelser og oppfølging i etterkant av et behandlingsopphold.

– Analysen ser ikke på årsaksforhold. Det er derfor viktig at helseforetakene og tilhørende kommuner ser på variasjonen og vurderer om den kan forklares med for eksempel ulikheter i pasientsammensetningen, behandlingstilbudet eller om det er andre forhold som krever tiltak, sier Torgersen.

Samlet tilbud
Han mener at siden så mange mennesker sliter både med rusproblematikk og psykiske lidelser samtidig, må helsetjenestene legge opp til et samlet tilbud enten det er i kommunene eller helseforetakene.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!