Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
STARTSKUDD FOR MEDISINSTART: Statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet sto for snorklippingen som markerte startskuddet for Medisinstart. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Nå er Medisinstart i gang

– Viktig lavterskeltiltak for bedre legemiddelbruk, mener statssekretær, som offisielt lanserte veiledningstjenesten onsdag.

Publisert: 2018-05-02 — 13.49 (Oppdatert: 2018-05-02 — 13.49)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Onsdag 2. mai gikk startskuddet for apotektjenesten Medisinstart. Dermed skal kroniske pasienter med hjerte- og karsykdom heretter tilbys veiledningssamtaler i apotek når de påbegynner ny behandling.

Medisinstart

Oppstartsveiledning, også kalt Medisinstart, går ut på at pasienter med kronisk hjerte- og karsykdom skal få tilbud om veiledningssamtaler med farmasøyter i apotek.

Samtalene tilbys når pasientene påbegynner behandling med blodtrykksenkende, kolesterolsenkende eller blodfortynnende legemidler.

Tjenesten er basert på Apotekforeningens Medisinstart-studie, som konkluderte med at etterlevelsen var høyere blant dem som fikk veiledningssamtaler enn i kontrollgruppen.

I statsbudsjettet for 2018 besluttet Stortinget å innføre Medisinstart: Apotekene skal få refundert 225 kroner for hver veiledningssamtale de utfører, og hver pasient får tilbud om to samtaler.

– Vi vil bruke farmasøyten, og den kompetansen som finnes i apoteket, til å veilede pasientene der hvor pasientene er. Medisinstart er et viktig lavterskeltiltak for bedre bruk av legemidler. Hensikten er at man skal motivere pasientene til å ta de aktuelle legemidlene på rett måte, i rett mengde, til rett tid og i samsvar med legens ordinasjon, uttalte statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet, før hun klippet snoren som markerte oppstarten av Medisinstart.

Opptil 9000 pasienter
Stortinget har bevilget fire millioner kroner for å finansiere tjenesten i 2018. Ettersom apotekene får refundert 225 kroner for hver av de to veiledningssamtalene som skal tilbys pasientene, innebærer bevilgningen at 9000 pasienter kan få tjenesten i år.

– Det må i det videre arbeidet prioriteres å få på plass enkle digitale løsninger for samhandling mellom lege og apotek. Vi har derfor bedt Helsedirektoratet om å se nærmere på dette, slik at vi etter hvert får både elektronisk henvisning til Medisinstart, og elektronisk tilbakemelding til legen etter at Medisinstart er gjennomført, sier Sandberg.

– Beskjeden pengesum
Det er Apotekforeningen som utviklet tjenesten, og dokumentert effekten av veiledningssamtaler gjennom den randomiserte Medisinstart-studien fra 2014 til 2016. Administrerende direktør Per T. Lund mener gårsdagen kommer til å bli en merkedag for norske apotek.

– Jeg synes det er et paradoks at vi bruker milliarder av kroner over legemiddelbudsjettet til denne pasientgruppen – det er snakk om hundretusener av pasienter – uten at vi hittil at har gjort veldig mye for å sikre at de samme pasientene bruker legemidlene riktig. Det blir litt som å bygge nye firefeltsmotorveier, men fordi vi ikke merker veien skikkelig, så fortsetter alle å kjøre i det samme kjørefeltet, sier Lund:

– Når det gjelder pasientgruppen vi snakker om her, bruker vi rundt to milliarder kroner på legemidler. I den sammenhengen blir fire millioner kroner ganske beskjedent, og parallellen til motorveien bør være ganske klar.

MERKEDAG: Apotekforeningens Per T. Lund kaller 2. mai en merkedag for norske apotek. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Dropper krav om papirepikriser
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) besluttet i vinter å trekke seg fra samarbeidet om Medisinstart. Begrunnelsen var at tjenesten etter foreningens oppfatning er unyttig og skaper ekstraarbeid for fastlegene, dersom den ikke gis etter henvisning fra lege.

Helse- og omsorgsdepartementet fastslo for få uker siden at apotekene likevel ikke skal sende papirepikrise til fastlegen for alle pasientene som har fått tjenesten. Derimot skal epikrisene sendes når tjenesten er gitt etter henvisning, og i øvrige tilfeller der de inneholder informasjon som er «relevante for legens oppfølging av behandlingen».

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å definere nærmere i hvilke tilfeller fastlegene bør få epikrisen tilsendt. I tillegg har direktoratet fått i oppdrag å formidle informasjon om Medisinstart til legene, ettersom NFA trakk seg fra samarbeidet.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Fastlege 05.05.2018 08.34.29

  Apotekene har ikke driftstilskudd fordi de driver helprivat butikk. Det er ikke sammenlignbart, hadde vært riktigere å sammenligne med tannlegene. Som helprivat uten tilskudd har de lov til å prissette som de vil. Fastlegen har ikke lov til å øke takster utenom for enkelte attester som ikke går under direkte medisinsk behandling. Jeg mener ikke at apotekerforeningen skal engasjere seg i fastlegenes driftsvilkår, men jeg gjentar, det er veldig vanskelig å forstå begrunnelsen for at apotekene skal få rundt 30% høyere takst enn en vanlig konsultasjon hos fastlege (154 kr hos ikke-spesialist). Mener ikke at ikke farmasøytens arbeidstid ikke er verdt dette. Men dette viser veldig godt svakheten med fastlegeordningen. En underlig hybrid av privat ansvar og drift med offentlige krav uten forhandlingsmuligheter. Driftstilskuddet er ikke verdt det. Tror det vil være bedre å drive helprivat og det er vel den veien det går. Da vil det ikke koste 154 kr.

 • Apotekforeningen 04.05.2018 10.52.34

  Medisinstart-studien som det refereres til, er gjennomført av Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter, og er utført etter alminnelige vitenskapelige kriterier som en kontrollert, randomisert forskningsstudie. Helsedirektoratet har lagt studien til grunn for sin anbefaling av tjenesten til HOD. Det er lagt til grunn at en samtale skal ta 15 minutter inkl. forberedelse. 225 kroner dekker kostnadene knyttet til farmasøytens arbeidstid, og ikke mer. Det er departementet som har fastsatt taksten. For øvrig finnes det ikke noe basistilskudd pr farmasøyt i apotekene. Medisinstart skal fortrinnsvis gjennomføres på apoteket. Forskningsbasert kunnskap tilsier at den første samtalen gjennomføres 1-2 uker oppstart med behandlingen, og den andre samtalen etter 3-5 uker. Medisinstart er knyttet til oppstart av ofte livslang behandling. Forskning (og sunn fornuft) viser at spørsmålene (og bivirkningene) dukker opp etter noe tid, ikke den første dagen man henter ut medisinene sine.

 • Lars Haugom, fastlege 04.05.2018 23.35.39

  Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter er et aksjeselskap som eies av Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi (66%) og Apotekforeningen (34%). Dette er hentet fra: https://apokus.no/om-oss/fakta-om-apokus/ Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi er utelukkende en interesseorganisasjon, som fremgår av navnet og hjemmesiden: http://www.apotek.no/nyhetsarkiv/aktuelt-om-apotek/2018/stiftelsen Interessekonflikten er helt åpenbar. Dette er svakt.

 • Lars Haugom, fastlege 03.05.2018 15.50.34

  «Tjenesten er basert på Apotekforeningens Medisinstart-studie, som konkluderte med at etterlevelsen var høyere blant dem som fikk veiledningssamtaler enn i kontrollgruppen.» Kan være en ørliten interessekonflikt i denne studien. Har vi en god studie på effekten av dette tiltaket eller er det kanskje bare effektiv lobbyvirksomhet fra apotekerne?

 • Nemanja Jeremic, MPharm 03.05.2018 16.36.40

  I UK begynte de med The New Medicine Service (tjeneste tilsvarende Medisinstart) i 2011 og evaluerte det etter 3 år - https://www.nottingham.ac.uk/~pazmjb/nms/. Kort sagt, effektene er betydelig bedre etterlevelse hos ca 10% av pasientene, legemiddelrelaterte problemer (interaksjoner, bivirkninger mm) er oppdaget og behandlet tidligere og i større grad og tjenesten gir betydelig innsparing av penger for NHS.

 • Lars Haugom, fastlege 03.05.2018 16.48.57

  Prøv igjen. "Results At 10 weeks, 53 patients had withdrawn and 443 (85%) patients were contacted successfully by telephone. In the unadjusted analysis of 378 patients still taking the initial medicine, 61% (95% CI 54% to 67%) and 71% (95% CI 64% to 77%) patients were adherent in the normal practice and NMS arms, respectively (p=0.04 for difference). In the adjusted intention-to-treat analysis, the OR for increased adherence was 1.67 (95% CI 1.06 to 2.62; p=0.027) in favour of the NMS arm. There was a general trend to reduced NHS costs, albeit, statistically non-significant, for the NMS intervention: saving £21 (95% CI −£59 to £100, p=0.128) per patient." Statistisk insignifikant besparelse for NHS og merarbeid for GPs (ref flytskjema, fig. 1 https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6215-14-411) RIktignok bedre adheranse, men type 1 feil åpenbart med confounding ved pas. i som takker ja til å bli med i NMS. Alvorlig talt, leser du hva du linker til?

 • Nemanja Jeremic, MPharm 03.05.2018 20.11.48

  Det gjør jeg. Det kan hende at jeg misforsto det med 10%. Conclusions and recommendations - The NMS significantly increased adherence by about 10% and increased numbers of medicines problems identified and dealt with, compared with current practice. Given probable patient recruitment bias, use of self-report of adherence, and variations in delivery of NMS, we suggest that this is a conservative effect size. In the short term, the service saved the NHS money on each patient, extra costs incurred by remunerating community pharmacists were counteracted by reductions in other NHS contact-related costs. In the long term, our economic evaluation suggests that it is likely that NMS will deliver better patient outcomes at overall reduced costs to the NHS, increasing health gain at cost per QALY well below most accepted thresholds for technology implementation.

 • Fredrik Næss, fastlege 03.05.2018 00.06.23

  Det ER jo interessant at en fastlege (ikke spesialist) får totalt 154 kroner (hvorav 2 kroner sponset av staten) for å snakke med pasienten, undersøke pasienten, stille diagnose, finne riktig medisin iht diagnosen, vurdere denne medisinen oppmot pasientens øvrige medisiner OG andre sykdommer, samt fortelle pasienten hvordan medisinen skal tas, mens apoteket skal få 225 kroner (hvorav hele summen er sponset av staten) for å fortelle hvordan medisinen skal tas...

 • Hilde Johanne Iversbakken 03.05.2018 15.03.24

  Interessant er det også at disse samtalene kan foregå over telefon til samme refusjon. Når en fastlege, også de som er spesialist i allmennmedisin, gjør en slik telefonsamtale, dekkes det 63 kr.

 • Fastlege 03.05.2018 16.18.08

  Hvem kan svare på hvorfor det er mye høyere refusjon for medisingjennomgang på apoteket? Det er vel ikke noe mål at alle i helsetjenesten skal ha det like travelt som fastlegene, men hva i all verden er begrunnelsen for at apotekene skal få mye bedre betalt for en enkel og helt avgrenset oppgave? Fastlegene gjør dette ved hver eneste konsultasjon man begynner med et nytt medikament. Sikkert i varierende grad, men det henger jo sammen med at man må også vurdere kanskje 2-3 andre problemstillinger samtidig. Jeg verdsetter farmasøyters kompetanse høyt og tror absolutt samarbeid kan være nyttig, men dette er utrolig respektløst overfor fastlegene.

 • Roar Dyrkorn 02.05.2018 18.20.19

  Når skal samtalene finne sted? Samme dag som pasienten kommer med ny resept til apoteket?

 • Nemanja Jeremic, MPharm 02.05.2018 22.03.57

  Nei, en bør bruke legemiddel i ca 1-2 uker før 1. samtale. 2. samtale tar plass ca 3-6 uker etter 1.

 • Doktern 03.05.2018 11.36.21

  Det var jo en kreativ bruk av ordet medisinstart. Hvis første samtale er etter 1-2 ukers bruk er det jo en medisinoppfølging...

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!