Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MINDRE SYKELØNN: Gunnar Ramstad mener det eneste som vil ha effekt på sykefraværet, er å stramme inn på sykelønnsordningen. Arkivfoto.

MINDRE SYKELØNN: Gunnar Ramstad mener det eneste som vil ha effekt på sykefraværet, er å stramme inn på sykelønnsordningen. Arkivfoto.

– Skjønte at ny vurdering fra NAV-lege ikke ville virke

NAV-tiltaket Ny medisinsk vurdering hadde ingen effekt. – Bare ett i en uendelig rekke tiltak som ikke hjelper, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening.

Annons:

Personer i Hordaland som hadde vært sykmeldt i mer enn et halvt år fikk tilbud om ny medisinsk vurdering av en ny lege.

Uni Research har evaluert ordningen, og ser nå at tiltaket ikke hadde noen effekt, verken på antall dager sykmeldt eller gradering av sykmelding.

– Vi kjenner pasienten bedre
Fastlege Gunnar Ramstad, leder av Hordaland legeforening mener det ikke var noen grunn til at tiltaket skulle virke.

– Man måtte forutsette at NAV-legene hadde kommet med innspill som vi fastleger ikke hadde tenkt på. Men vi fastleger har jo et langvarig pasientforhold, og kjenner pasienten bedre enn NAV-legene. Vi sa ifra til NAV at vi ikke hadde noen tro på prosjektet før det begynte, sier han.

Lytter mer til pasienten
Prosjektet viser at tilbakemeldingene fra NAV-legene ikke førte til at sykmeldingen ble kortere eller gradert.

– Tyder dette på at dere lytter mer til pasienten enn til NAV-legene?

– Ja, vi skal jo lytte mer til pasienten. Hvis fastlegen trenger hjelp med vurderingen av en pasient, vil han jo henvise til en spesialist. NAV-legene er jo allmennleger som oss, de er lite trolig at de vil komme med innspill vi ikke har tenkt på, sier Ramstad.

Dagens Medisin har tidligere skrevet at NAV-legene selv hadde tro på at tiltaket ville hjelpe.

– En uendelig rekke tiltak
Ramstad viser til at prosjektet med Aktiv sykmelding heller ikke hadde ønsket effekt.

– Dette med ny vurdering er bare ett av en uendelig rekke tiltak for å få ned sykefraværet – som ikke hjelper, sier Ramstad.

Ramstad mener det eneste tiltaket som kan redusere sykefraværet i Norge, er å stramme inn på sykelønnsordingen.

– Men det vil være en så upopulær avgjørelse at ingen politikere tør å gå til det skrittet, sier han.

Ansvar for å si nei?
– Da sier du samtidig at mange av de som er sykmeldt i Norge i dag egentlig kan gå på jobb. Har ikke da fastlegene et ansvar for å si nei til sykmelding?

– Vi leger er slett ikke ufeilbarlige, legestanden er en del av dette. Det eksisterer en aksept for at man har rett på sykmelding når man "har møtt veggen". Men fastlegene kan ikke gjøre noe med disse holdningene på eget initiativ, ikke uten politisk drahjelp, mener Ramstad.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Ole-Jørgen Pettersen 07.04.2018 01.28.39

  NAV kan begynne med å følge opp rapporter fra arbeidsgivere om klare brudd på reglene for sykemeldinger. Jeg rapporterte inn en 16 dagers sykemelding på en ansatt som fikk en kosmetisk operasjon hos en privat klinikk i Oslo. Hun hadde fått avslag på søknad om operasjon hos det offentlige, men NAV hadde ingen interesse av å engasjere seg i saken. Det kostet jo heller ingen penger for NAV, men er helt klart misbruk av sykemeldingsrettighetene vi har. Gjennom 20 år som arbeidsgiver har det blitt mange eksempler og terskelen for sykemeldinger har helt klart blitt lavere. Det vil nok ikke skje vesentlige endringer før Oljefondet begynner å minke ...

 • N:N 09.04.2018 21.42.13

  Nå går vel dette begge veier da mange sykehus.avd. driver sitt budsjett på mange sykmeldinger uten og ta inn vikarer

 • Bente Hagen 06.04.2018 19.07.43

  Her sitter en allmennlege og bagatelliserer dem som "har møtt veggen". Det er bekymringsverdig med hvilken harelabb og nonchalanthet han tar på denne situasjonen og tilstanden. Jeg tror ikke! han kunne gått på jobb selv hadde han møtt veggen. Urovekkende, og er eneste måte å skjønne, å møte veggen selv? Ja, da blir det å ønske ham velkommen å oppleve det, fremfor alle dem som skal lide og bli ytterligere kjørt og syke av hans ignorante og arrogante holdning, fordi han skjønner lite i sin egen tilstand langt unna. Det vil koste tuseners mindre lidelse om han og likesinnede fikk oppleve det på kropp og psyke selv, noen politikere og ansvarspersoner bør oppleve selv hva de herjer med andre menneskers liv, det synes å være eneste vei til forståelse for en del.

 • Lege 08.04.2018 22.35.53

  Hvordan bagatelliserer han dem som "har møtt veggen"? Det han sier er at flere av personene i denne gruppen nok kunne klart til dels å gå på jobb, men at det er aksept for i samfunnet at sykemelding er greit for disse, og at dette ikke er noe allmennlegene kan endre alene. Det er ikke bagatellisering? I henhold til trygdelovgivningen i Norge vil ikke en som "har møtt veggen" uten sykdom ha rett til sykemelding egentlig, da det er et sykdomsvilkår i loven.

 • Che 09.04.2018 09.15.48

  Juridisk er nok dette korrekt, men neppe særlig holdbart vitenskapelig. ICD 10 og andre sykdommskkassfikasjoner er hverken presise elle uttømnende. Sorg vil neppe falle inn under sykdom i vår kultur, men det vil kunne gi plager som søvnløshet og utmattelse og kunne føre til sykmeldingsvehov. Jeg syntes ikke leger primært skal se på sykdom fra et juridisk/byråkratisk perspektiv.

 • Che 05.04.2018 15.36.55

  Hva betyr og møte veggen. Utbrenthet, depresjon, livsskrise? Er Ramstad allmennlege eller ønsker han og å jobbe for Høire? Korte sykemeldinger er ikke et stort problem og utgjør en liten del av totalfraværer. Vi har en høy yrkesdeltagelse og følgelig et høyt sykefravær. Disse angrepene på IA avtalen kommer garantert til å få ut av arbeidslivet. Se på hva som kjennetegner yrker og arbeidsplasser med lavt fravær og lær av disse.

 • selvstendig næringsdrivende 05.04.2018 16.45.52

  Det som er typisk for de som har lavest risiko for korte og lange sykefravær er at de er selvstendig næringsdrivende. Altså at de selv dekker hele tapet av de første 16 arbeidsdagene, og får rett til en kompensasjon for inntektstapet etter denne perioden, opp til en viss sum. Utgifter som løper under sykefraværet dekkes ikke, og de kan være større enn kompensasjonen fra NAV.

 • Che 05.04.2018 19.02.05

  Det er ikke et godt argument for karensdager. Det er heller et argument for at selvstendig næringsdrivende ordner seg en god forsikringsavtale som dekker utgifter ved sykdom. Selvstendig ei heller næringsdrivende en representativ gruppe for alle arbeidstagere. Ikke tror jeg på statestikken for korte sykefravær da de har lite incentiv for å registrere korte sykefravær. For det generelle arbeidslivet vil nok en innstrammnkng av sykelønnsordningen redusere fraværet noe. Men det vil også ha andre konsekvenser som redusert yrkesdeltagelse, det vil bli mindre lønnsomt å arbeide opp i mot å motta tryddeytelser og vil gi økt fattigdom. Stor grad av tillit, partsammarbeid og en omfattende velferdstat er enorme goder både økonomisk og kulturelt for Kongeriket. Nattvekterstaten er ikke et godt ideal.

 • Selvstendig næringsdrivende 2 06.04.2018 21.30.52

  Che, du synser. Sverige motbeviser det du sier. Karensdager har STOR effekt på sykefraværet uten å påvirke yrkesdeltakelsen. Det er ikke din skyld om du eks får influensa og ikke kan jobbe en uke, ei heller staten eller din arbeidsgiver. Er da ikke det mest rettferdige at dere dekker 1/3 av inntektstapet hver?

 • Che 07.04.2018 09.37.11

  Det er mulig jeg tar feil, men det er ikke bare synsing. https://www.forskningsradet.no/prognett-sykefravaer/Nyheter/Nytter_ikke_a_straffe_syke_arbeidstakere/1253981398969/p1226993895583?d=Touch&m=t

 • Selvstendig næringsdrivende 2 07.04.2018 11.06.10

  Studien du refererer til er interessant. Spørsmålet er imidlertid ikke om man er hjemme når man er syk, men om man er på jobb når man er frisk. Det sier ikke studien noe om. Samtidig er jo ikke én studie nok til å stadfeste fakta. Her er en annen referanse: https://www.nettavisen.no/na24/--har-gjort-oss-dobbelt-sa-syke-som-svenskene/3603332.html

 • Che 07.04.2018 14.38.43

  Ledigheten Svergie er mye høyre og dette må korrigeres for dersom en skal sammenlikne sykefravær. Hvorvidt det er rettferdig at arbeidsgiver, arbidstaker og staten deler utgiftene likt ved sykefravær kommer an på hvilke rettferdighetsprinsipp en velger å legge til grunn. For meg er dette ikke rettferdig av flere grunner. Staten og arbeidsgiver har åpenbart betydelig mere ressurser en den enkelte arbeidstager og burde derfor bidra mer. Sykefravær henger sammen men inntekt og sosial status og karensdager og egenandel er derfor dårlig fordelingspolitikk som vil øke fattigdommen. Det vil også gjørte arbeid mindre lønsomt opp i mot andre trygdeytelser for grupper med særlig høyt sykefravær. Det norske politiske og økonomiske systemet er sansynligvis et av de mest stabile i verdenshistorien. Dette syntes jeg vi skal være stolte av og vi bør være varsome med å ta grep som undrminnerer systemet vårt.

 • Tull 05.04.2018 15.05.03

  Bare tull er folk syk så er de syk de få som later som er syk får vi bare leve med. Nå må departemangene slutte med og sette ned utvalg og evaluering i hytt og pine skulle tro en hadde lært av "skandale evaluering " Kvinnsland utvalget sin evaluering av helseregionene men nei forsette videre i samme dur som ingenting.

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter