Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helsedirektoratet: – Leger bryter loven dersom de skriver helseattest om strømmålere

Leger bryter loven dersom de skriver ut helseattest for at folk skal slippe å få installert nye strømmålere i huset, fastslår Helsedirektoratet.

Publisert: 2018-03-14 — 14.15
Denne artikkelen er over tre år gammel.
LITE STRÅLING: Maksimal sendeeffekt for strømmålerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene, opplyser Statens strålevern. NVE Foto: NVE

– Fastleger skal ikke skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. Det fastslår nå Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet viser til Helsepersonellova:

– Helsepersonellova §15 og Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer m.v. har disse kravene til innhold i legeattester: "Den som utsteder attest, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring, o.l. skal være korrekte og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet".

– Dersom fastlegen skriver ut en attest som sier at pasienten har plager som skyldes en automatisk strømmåler, vil det være i strid med helsepersonellova. 

Som Dagens Medisin har skrevet har legene vært svært frustrerte over at til tross for at Helsedirektoratet sier at det ikke finnes medisinsk grunnlag for å skrive ut legeattest til folk som mener de får helseplager av de nye strømmålerne, krever et annet direktorat – NVE – en slik attest.

For det er bare ved å fremvise legeattest at NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, kan gi folk fritak fra å få installert en slik måler.

Nå fastslår altså Helsedirekoratet at legene ikke skal skrive ut slike attester.

De gir disse rådene til legene og pasienter som frykter stråling:

 •  Den elektromagnetiske strålinga fra automatiske strømmålere er svært svak. Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og så svak stråling.

 •  Strålinga fra strømmålerne ligger langt under grenseverdiene som Statens strålevern har satt.

 •  Fastlegen skal ikke skrive ut helseattest som seier at pasienten har plagar som skuldast stråling fra en automatisk strømmåler.

 • Pasienter som kjem til legen med plager de meiner skyldes stråling eller elektromagnetiske felt, må bli tatt på alvor. Plagene deres kan være reelle, selv om de ikke skyldes elektromagnetiske felt..

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Carsten 07.09.2018 16.46.55

  Et stort antall forskere mener at det er påvist biologiske effekter av mikrobølgestråling ved langt lavere strålingsnivå enn dagens offisielle grenseverdier. Eksempel på slike virkninger er ionetransport gjennom cellemembraner, skade på DNA og påvirkning på produksjon av stresshormoner. Europarådet har gått gjennom nyere forskning og mener at negative helsemessige effekter fra mikrobølgestråling er tilstrekkelig påvist slik at føre-var prinsippet bør legges til grunn ved fastsettelse av grenseverdier. Ut fra dette vedtok de i mai 2011 å anbefale at medlemslandene snarest innfører nye og betydelig lavere grenseverdier enn de som gjelder i dag. Europarådets anbefalte grenseverdier er 100 000 ganger lavere enn de gjeldende norske verdiene.

 • Kjell Arne Rekaa 23.04.2018 01.35.50

  Snakker du med noen som "lider av stråling" fra WiFi, strømmålere, og mobil (1 til 2,4GHz) - be dem for all del om å holde seg innendørs i hele sommer!! For å unngå å eksponere seg for 10000 ganger mer potent elektromagnetisk stråling (300 THz) som treffer direkte fra en "fusjonsreaktor" (Solen) og enda verre - med en effekt minst 1 milliard ganger større energimengde enn sola (>3000 watt/m2) mot WiFi som sjelden når opp mot 0,000001 watt/m2 ... Mener derfor Helsedirektoratet står på trygg grunn med denne anbefalingen!

 • Terje 11.05.2018 20.16.48

  Strålingstypene du skriver om er vel ganske forskjellige. Ved å bli innendørs slipper man solstråling. Man kan også ta på seg et plagg. Virker dette mot Wi-Fi 2G 3G 4G? Svaret er NEI. Det stråler tvers gjennom veggen og klær man har på seg. Det stråler også langt inn i kroppen, også tvers gjennom. Vet ikke når det ble ufarlig å få strøm i seg?

 • Kjell Arne Rekaa 09.10.2018 10.16.19

  Ja, som jeg nettopp beskrev - radiostråling svært mye mindre "potent stråling" enn lys, eller UV-lys (eller røntgen, som ikke er heldig i store doser). Radiostråling er IKKE strøm, og lager heller ikke strøm i kroppen. Det går ganske enkelt enten rett gjennom, eller KAN hvis det er rett frekvens treffe vannmolekyler i kroppen din å øke dens temperatur med 0,001 grad. Hvis DETTE skulle være et problem, ville trening være livsfarlig (når temperaturen i hele kroppen kan øke med opp til en grad, for ikke å snakke om badstue - eller hva med en forkjølelse som øker kroppens temperatur med opp til 3 grader?! For å øke kroppen til en 75 kg tung person med 1 grad kreves 115 Wh (eller 115 W oppvarming i en time)

 • Via 10.04.2018 07.34.02

  Legen må i såfall skrive; "NN opplever at han blir syk / får ...(sett inn symptom) når han/ hun oppholder seg i nærheten av strømmålere."

 • Elektromagnetisk stråling har biologisk effekter 19.03.2018 13.26.16

  Elektromagnetiske bølger har biologiske effekter og Helsedirektoratet kan *ikke* utelukke at enkelte pasienter påvirkes negativt av stråling. Så enkelt er det. Strengt tatt kan vel legen skrive en attest om at pasienten plages av strømmåleren, uten at man trenger avklare årsakssammenhengen? Men det er ikke rasjonell bruk av tid. I likhet med meningsløse fraværsattester for ungdom på videregående skole.

 • NVE tar seg til rette mens HDir tøver 19.03.2018 13.14.48

  For det første: Det er urimelige at NVE krever lege-attest angående et kunde-forhold. Hvorfor stopper ikke Helsedirektoratet og Legeforeningen NVEs attest-tyranni?

 • Lege 19.03.2018 10.29.58

  Har selv kronisk migrene og balanserer livsstil og gradert jobb. Strømskapet hjemme er på soverommet. Sover jeg med mobil ved senga forverres migrene. Skrur av nettet om natten (ligger på andre siden av huset). Blir klart forverret ved økt strålebelastbing. Er det innbilning? Betyr manglende dokumentasjon at Det nødvendigvis er feil? Da blir det strømmåler for meg og full sykemelding.

 • Lege nr 100 21.03.2018 06.49.33

  Du som lege bør veta att man inte kan bruke en mangel på motbevis som argument att du dærmed har rett. Faktum att jag inte motbevisa en rosa elefant i ditt soverumm betyder inte att den finns

 • Kjell Arne Rekaa 23.04.2018 01.44.37

  "Er det innbilning?" Svaret er: Ja. Vet om en arbeidsplass hvor mange klaget på det samme på grunn av WiFi-rutere som hang rundt omkring. Når de IT-ansvarlige flyttet WiFi-ruterene ute av syne over himlingsplatene, var det ingen som var plaget mer ... Som jeg også har skrevet i en egne post: Hvis du "lider av stråling" fra WiFi, strømmålere, og mobil (1 til 2,4GHz) - må du for all del holde deg innendørs i hele sommer: For å unngå å eksponere deg for 10000 ganger mer potent elektromagnetisk stråling (300 THz) som treffer direkte fra en "fusjonsreaktor" (Solen) og enda verre - med en effekt minst 1 milliard ganger større energimengde enn sola (>3000 watt/m2) mot WiFi som sjelden når opp mot 0,000001 watt/m2 ...

 • Helga Lunnan-Steidl 16.03.2018 17.41.19

  NVE har ikke krav på diagnosen. Viss legen mener at personen som søker dispensasjon vil bli syk eller eksisterende sykdom forverres må det være rettmessig å skrive ut legeattest. «Etiske regler for leger I. §1 En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn. IV. Regler for legers utstedelse av attester og andre legeerklæringer § 1 En legeerklæring er en uttalelse fra en lege angående en persons helsetilstand. § 4 En legeerklæring skal gi tilstrekkelig informasjon til å fylle sin hensikt .... Erklæringen skal ikke inneholde informasjon som går utover formålet.»

 • Helga Lunnan-Steidl 16.03.2018 17.34.07

  NVE har ikke krav på diagnosen. Viss legen mener at personen som søker dispensasjon vil bli syk eller eksisterende sykdom forverres av AMS må det være rettmessig å skrive attest. Etiske regler for leger I. §1 En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn. IV. Regler for legers utstedelse av attester og andre legeerklæringer § 1 En legeerklæring er en uttalelse fra en lege angående en persons helsetilstand. § 4 En legeerklæring skal gi tilstrekkelig informasjon til å fylle sin hensikt .... Erklæringen skal ikke inneholde informasjon som går utover formålet.

 • Harald Teigen 15.03.2018 19.38.31

  Det er i overstående påstått at det ikke er dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling. Gå da inn på einarflydal.com og les de 70 historiene til folk som virkelig har fått føle plagene på kroppen. Det heter seg at det bare er virkeligheten som virker, de kommenterende nedenfor får synse og mene hva de vil Kjepphøye og arrogante leger kan en iallefall bli syk av om manikke er det fra før.

 • Per Sille 16.03.2018 08.03.48

  https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_flat_Earth_societies

 • Lege nr 100 16.03.2018 08.26.34

  Ingen førnekar plagarna, jag ær bara oenig i din førklaring. Att kalla de som ær oenig med dina synspunkter før arrogant ær en fattig, gammal och utsliten diskussionsteknik.

 • Lege 14.03.2018 22.32.06

  Jeg har en pasient som har en paranoid psykose og er livredd for strålingen. Han hold på å knuse et helt apotek en gang han fikk et generisk legemiddel med en annen farge. Mener Helsedirektoratet at jeg er en forbryter hvis jeg skriver ut en slik attest til ham? Jeg forventer et konkret svar fra Helsedirektoratet.

 • Lege2 15.03.2018 09.36.43

  Det er selvsagt unntak. I dette tilfellet kan du jo skrive nettopp dette. "Min pasient har varig paranoid psykose uten utsikt for forbedring..." etc. I dette tilfellet vil det jo pasienten blir psykisk værre. Det er helt forskjellig fra "min pasient mener at hun/han blir syk av stråling...".

 • tk 14.03.2018 18.02.40

  Og forbrukerne får svi. Det er vel heller ikke så klart at det ikke er skadelig. Hva med føre var? vi omgis av mer og mer stråling og selv om hver duppedings for seg er "under grenseverdier" så blir jo summen temmelig stor. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/02/okande-bevis-att-mobilstralning-och-magnetfalt-skadar-dna-och-orsakar-oxidativ-stress/

 • Lege nr 100 14.03.2018 20.34.59

  Vi kan också preventiv sykmelde hela befolkningen, før sækerhetskull

 • Doktern 14.03.2018 21.17.55

  Men strålingen fra PCen eller mobiltelefonen du skrev det innlegget med er helt greit?

 • Tk 17.03.2018 19.49.09

  Nei egentlig ikke, og bruker det så lite jeg kan utenom jobb,- men det blir jo bare mer og mer som blir trådløst. Og summen av alt , selv om hver dings er under grense verdi , hva vet vi om total belastningen? Jeg ser bare at vi utsettes for mer og mer giftstoffer og stråling, men pytt sann det finnes sikkert en pille mot fatigue, hodepine, utslitt het osv Selv våkner jeg mer utslitt enn jeg er når jeg legger meg, har smerter over alt i kroppen og ingen kan fortelle hvorfor. ( men ikke en sykedag!) man blir skeptisk da ser du!

 • Lege 14.03.2018 16.23.06

  Hvordan skal man i det hele tatt kunne arrestere på noe som ikke har en dokumentert vitenskaplig forklart sammenheng. Dette hører hjemme i samme kurv som vaksinemotstand.

 • Lege nr 100 14.03.2018 20.40.13

  Helt enig. Men det var nok med att vi skrev att pasient menade att han eller hon blev syk av nya målaren, det var orsak till att flera skrev «attest». Pathetisk bussiness spør du mig.

 • Lege 14.03.2018 16.22.33

  Hvordan skal man i det hele tatt kunne arrestere på noe som ikke har en dokumentert vitenskaplig forklart sammenheng. Dette hører hjemme i samme kurv som vaksinemotstand.

 • Jon 20.03.2018 12.25.53

  De kan uansett skrive at de har plager fra disse strømmålerne, hvorfor og hvordan er irrelevant jf ovennevnte info fra HD. Visdommen får rett før eller siden uansett. Disse målerne gir en påvirkning i en eller annen form. Poeng er at i sitt eget hjem må kunne velge. Det kan man ikke med en slik måler i hus.

 • Rolf Hansen 01.05.2018 13.54.08

  Dersom man undersøker den påståtte vitenskapen bak vaksinene, finner man at den glimrer med sitt fravær. Det er ikke foretatt studier verken på karsinogenitet, mutagenitet eller negative biologiske effekter på reproduktive organer. Dette tross innholdet av ekstreme giftstoffer som f.eks. nevrotoksinet aluminium. Å injisere dette er også langt verre enn peroral introduksjon. Denne forskningen holdes tilbake, og man kan sannelig lure på hvorfor. Mye svindel i denne forskningen ER også avslørt. Når det gjelder mikrobølgestråling, så vet vi med sikkerhet at den påståtte forskningen er foretatt av den tyske private stiftelsen ICNIRP. Det ICNIRP gjorde for å etablere retningslinjene som i dadg danner basis for statlige anbefalinger, er komplett uvitenskapelig. Det foreligger et vell av studier som viser at denne strålingen er helseskadelig godt under dagens etablerte "trygge grenseverdier". Martin Pall har bl.a. fastlått cellelekkasje, og DNA-skader er også påvist.

 • Realist 14.03.2018 16.05.15

  Sette på pocporn og venter på neste trekk fra NVE, fornuftig trekk fra helsedirektoratet dette. AMS kommer aldri til kunne gli gjort obligatorisk, spent på hva NVE sier nå:-)

 • Realist 14.03.2018 16.05.14

  Sette på pocporn og venter på neste trekk fra NVE, fornuftig trekk fra helsedirektoratet dette. AMS kommer aldri til kunne gli gjort obligatorisk, spent på hva NVE sier nå:-)

 • Lege 14.03.2018 14.33.32

  NVE kan ikke be om attest på noe som ikke kan dokumenteres. Et godt eksempel på feil bruk av legenes tid. Og et eksempel på molbo-logikk. Som selvsagt legene må avvise.

 • Jon 19.03.2018 18.49.08

  Nei, legen trenger ikke skrive attest på noe udokumenterbart. Det som er verifiserbart er de kognitive plagene som det gis opplysninger om. Det er dokumenterbart. hvordan eller hvorfor er irrelevant i denne sammenheng. Det som er relevant er at det ikke kan utelukkes at det er plager, med bl.a at det faglig er dissens om slik påvirkning har helsemessige konsekvenser. Med dette er det en rett å kunne velge i hvilken grad man vil eksponeres for slike ting. Javel, kan man si men man lar seg bli eksponert for lignende hele tiden(wifi, mobil, lysarmaturer, adaptere ol), men dette er noe man kan velge å avgrense/slå av, eller å fjerne seg i fra. I sitt hjem må man kunne ha et valg derom. Har man derimot en AMS måler kan man ikke velge seg bort fra det, selv om man slår av strømmen i huset. Helsedirektoratets direktiv er ikke trå med Lege eden og tar ikke høyde for hele helseaspektet vedrørende dette. mange såkalte anbefalinger som blir publisert er gjerne motivert av andre hensyn enn helse.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!