Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helsedirektoratet: – Uberettiget frykt

Helsedirektoratet sier hverken pasienter eller leger har grunn til å være urolig for den nye spesialistutdanningen.

Publisert: 2018-03-02 — 15.45
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Helsedirektoratet har vedtatt læringsmålene for del 2 og 3 i alle spesialitetene i den nye spesialistutdanningen for leger. Forskriften inneholder ikke krav til prosedyrelister, noe Legeforeningen reagerer sterkt på.

– Hvorfor har dere ikke lyttet til legen i spørsmålet om obligatoriske læringsaktiviteter?  

– Vi har lyttet veldig mye til legene underveis i dette og fått mange gode råd fra spesialistkomiteene, men akkurat det med å forskriftsfeste bestemte læringsaktiviteter er det ikke mulighet for i den forskriften har fått. Forskriften sier at det er læringsmål, som beskriver hva en lege skal kunne, som skal forskriftsfestes - ikke hvordan man skal oppnå kompetansen, sier Karin Straume, direktør for kompetanse og personell i Helsedirektoratet.

– Retningslinjer skal følges
– Kan mangel på krav føre til geografiske forskjeller på kvaliteten i utdanningen?

– Vi har vært veldig opptatt av det, men mener det er godt sikret ved at vi anbefaler mengdetrening på prosedyrer. Tjenesten er vant til at anbefalinger fra Helsedirektoratet er mer enn gode råd, det er faktisk noe man skal følge. Vi har derfor stor på at dette vil bli etterlevet, sier Straume.

Hun sier det ikke er aktuelt å endre forskriften som nylig ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Mengdetrening er viktig
– En nevrokirurg måtte tidligere utføre 700 operasjoner, får vi dårligere leger uten dette kravet?

– Alle er enige om at mengdetrening og det å beherske bestemte prosedyrer er veldig viktig også i den nye spesialistutdanningen. En del av læringsmålene inneholder også beskrivelse av at man må beherske mange prosedyrer, sier Straume

Hun viser til at det er legenes sluttkompetanse som er avgjørende i den nye forskriften, men at forskriften er mer fleksibel på hvordan målene oppnås fra læringssted til læringssted.

4848 læringsmål
– Bør pasienter være urolige for den nye utdanningen?

– Pasientene bør absolutt ikke være urolige. Vi har fått en ny og moderne spesialistutdanning som skal gjøre det lettere å følge med i tiden og tilpasse læringsaktiviteter etter den medisinske utviklingen på en lettere måte.

Til sammen er det vedtatt 4848 læringsmål.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Spesialist 05.03.2018 21.50.17

  Veldig fascinerende, igjen et overtramp hvor vi leger la oss overkjøre. Allerede er kravene til spesialistutdanning milevis unna for eksempel amerikanske krav. Uten ordenlig eksamen, Allerde har vi nokså svake prosedyrelister, lie og uorganisert veiledning og undervisning. Helseøkonomer har skakkkjørt sykehusene, nå tror byråkrater de kan styre spesialistutdanning. Det finnes knapt noe mer krevende innen medisin. Hvis man virkelig hadde ambisjoner, kunne man ha sett seg rundt hva andre land gjør. I alle land jeg har jobbet som medisinstudent hadde USA med stor margin det beste utdanningssystem. Merkelig nok gjør de den omvendte feilen, de klarer ikke å se til Europa for et mer fornuftig og rettferdig helsesystem.

 • Lege 03.03.2018 16.35.01

  Helt talentløst svar fra HD; da må man endre forskriften da hvis den ikke muliggjør å ha prosedyrelister! Myndighetene er ikke klar over hva de er i ferd med å gjøre, ansvarsløst!

 • Arrogant 04.03.2018 17.10.09

  H.dir og HOD har nok hørt på mange, men som vanlig ikke lyttet. Vi hører hva dere sier, men vi gjør som vi har bestemt og som vi vil.

 • Magnussen, Tove S 03.03.2018 10.41.11

  Spesialutdanning er mer enn tekniske prosedyrer. Som opr. spl gjennom mange år så vi behov for en bedre utdanning for spesialistene. Nå er den kommet, og mentorvirksomhet er minst like viktig for en lege under spesialistutdanning som en prosedyreliste. Den kan f.eks bety at "kirurgen lukker såret, så er den prosedyren grei. Resten har vært assistanse. I svært mange inngrep er opr. spl den kirurgiske assistenten. Det skal legene selv gjøre. Hvis de skal lære det de trenger for å utøve den tekniske delen. Opr. spl har hovedansvaret for pasient, leiring, hygiene, instrumenter, sterilt utstyr- og opr. prosedyrer. I noen sammenheng er de kirurgiske assistentene hjelpepleiere/fagarbeidere (små enheter/privat). Det burde bekymre legene mer. De har ingen bakgrunn for å jobbe med akutt, kritisk syke pasienter i krise. Sjansen for infeksjoner, blødning og smertetilstander/død, øker ved lav kompetanse. Spesialistene burde være med opr. spl/anestespl. i en tid for å se faget "utenfra".

 • Lege 03.03.2018 10.39.44

  Vanvittig!!! Politikere som overprøver sterke faglige anbefalinger om hva som skal til få å sikre medisinsk kompetanse! For et system! Kan ikke skjønne at dette systemet er lovlig.

 • Reidar Schwebs 03.03.2018 09.38.16

  Det er 4848 læringsmål på 372 sider, så det er kanskje ikke så rart at det blir surr. Det viktigste blir glemt. I forskriften står det tydelig at Krav til gjennomførte prosedyrer kan for enkelte spesialiteter inngå i læringsmålene. Dette rimer ikke med det som hevdes i intervjuet at det ikke er anledning til å forskriftsfeste læringsaktiviteter. Prosedyrelistene er en svært viktig dokumentasjon på at læringsmål er nådd. Dette skulle ikke være verre enn at Direktoratet fastsetter en endring i vedlegg II, noe de etter forskriften har full anledning til. I tillegg kan det også gis anbefalinger.

 • Lege 02.03.2018 20.49.37

  Jo, pasientene har god grunn til å være redde. Den nye forskriften betyr dårlige kvalitet over hele linja. Det åpnes for snarveier og dårlige lokale tilpasninger for å fullføre spesialiteten enklest mulig og på kortest mulig tid. Komplett galskap. Dette har vært et mareritt av en prosess. Spesialitetskomiteene har presisert gang på gang at prosedyrelister (og nasjonale kurs!!!) må være obligatoriske. HDir stamper videre og nekter å høre. Skummelt.

 • Maktovergripere 02.03.2018 23.57.02

  Ja det er skummelt. Helsedirektoratet er inkompetent og maktovergripere, men de forstår det ikke selv. Det er virkelig skummelt.

 • Lisens 04.03.2018 00.58.26

  Samtidig skal lisenspsykologer fra Ungarn med 2,5 års arbeiderfaring fra spesialisthelsetjenesten i Norge og godkjent veilederattest, nå på kurs for å lære seg å bygge relasjoner? Kursene går over 12 mdr. og er fullfinansiert av helsemyndighetene. Snakk om prioriteringer! Kursene fordeles likt mellom universiteten, skal vite, slik at alle får tilført en del av de økonomiske midlene som følger med. Hele kurset er en vits! Håper flere ser sammenhengen.

 • Sammenhengen 04.03.2018 23.16.12

  Ja, ser klart denne sammenhengen. Hva er kvalitet i H.dir.

 • Vil resultere i flere NPE saker? 05.03.2018 11.16.20

  Se til NPE og alle pasientskader som det allerede foreligger klage på og med store personlige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Helsedirektoratets oppgave er å sikre pasientbehandling og ikke vanne ut den kvalitetssikringen som allerede er der. Det trengs heller styrket kvalitet på spesialistutdanning, selv om det betyr mer investering i første omgang.

 • Lege 02.03.2018 20.41.09

  Pasientene bør ikke være urolige???? Hvordan kan du si det?? Vi som jobber i spesialisthelsetjenesten vet at de har svært god grunn til å være urolige. Det legges opp til snarveier og dårlige lokale tilpasninger for å fullføre en spesialitet. Denne prosessen har vært et langt mareritt. Gang på gang har spesialitetskomiteene presisert at prosedyrelister (og nasjonale kurs!!!) må være obligatoriske. HDir viser ingen nåde. Skummelt.

 • LIS2.. 02.03.2018 19.49.02

  Hvem er Karin Straume og de andre fra Helsedirektoratets side som beslutter i denne saken? Er de leger?

 • lege 02.03.2018 22.41.34

  Straume er vel "skrivebordsdoktor", altså lege som ikke har jobbet i klinikken på år og dag, så vidt jeg vet.

 • Undrende 02.03.2018 23.22.40

  Er det et byråkratisk Helsedirektorat med diverse jurister som "lager" og godkjenner utdanninger og spesialistforløp i Norge? Kan en ha tillit til et slikt system. Kan se ut som at Helsedirektoratet lever i sin egen boble. Helsepolitikere må våkne.

 • Dag 02.03.2018 18.23.26

  Vilket cirkelresonemang: vi kan inte forskriftsfeste bestemte læringsaktiviteter för att detta inte är forskriftsfest i den nye forskriften...

 • Kjell O.Skavdal 02.03.2018 17.54.17

  Når skal Helsedirektoratets byråkrater firståmde er på ville veier?Ikke bare var de det mht Ungarnpsykologene, men nå også i operative fag der trening er essensielt. Nå må dere, Karin Straume & Co ta til vettet og høre på fagfolkene.

 • LiS2 02.03.2018 17.18.45

  HOD har ingen troverdighet når det kommer til å vurdere faglige spørsmål og medisinsk kompetanse. Det fremstår heller ikke som om de forstår at prosedyrelister er i tillegg til deres egne læringsmål. At legen har "god kunnskap til" (ref læringsmålene) burde være på toppen av et absolutt minstekrav om minimum antall prosedyrer. Sak etter sak etter sak skal HOD overkjøre og trampe ned faget...

 • Lege 02.03.2018 16.20.47

  Utrolig, H.dir gjemmer seg bak en forskrift. Hva med å bruke sunn fornuft? Pasientene har all mulig grunn til å bli urolige. HOD har over de siste årene vist at de ikke har nødvendig faglig kompetanse. Det burde H.dir være modige nok til å påpeke,

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!