Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Sett ikke fødende og spedbarns helse i spill!

Vi går ikke med på en utvikling der mor og barns helse settes i spill. Nå haster det med tiltak.

Publisert: 2018-02-25 — 15.41

Tekst: Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF

VI HAR GJENNOM ganske mange år sett hvordan fødselsomsorgen ved landets sykehus har utviklet seg til mer og mer å bli en minimumstjeneste, over hele landet.

Slik systemet er rigget, blir det fristende for økonomene i helseforetakene å ta ut det økonomiske potensialet som ligger i å bruke minst mulig ressurser på fødsels- og barselomsorg. KK Bergen legger opp til liggetid på 6-8 timer etter fødsel, Stavanger og resten av fødeavdelingene følger hakk i hel.

RESSURSENE? Utviklingen må snu. Når helsetap og prognosetap er viktig, er det vanskelig å se for seg deler av tjenestene der en slik logikk er mer relevant enn for fødselsomsorgen. I denne sårbare perioden dannes grunnlaget for mestring og god helse i et livsløpsperspektiv.

Det vil derfor være mest samfunnsøkonomisk lønnsomt og rasjonelt å sette inn optimalt med ressurser i fødselsomsorgen.

ANSVARET? Nå blir barselomsorgen nærmest definert ut av det offentlige ansvarsområde. Barsel skyves ut til et kommunalt jordmortilbud som knapt eksisterer. I dag må 60.000 gravide og barselkvinner årlig dele på 360 kommunejordmødre.

Barselomsorg alene krever 700 nye jordmødre, i tillegg krever svangerskapsomsorgen sitt.

STRAKSTILTAK. Jordmorforbundet krever strakstiltak for jordmortjenesten med en nasjonal forpliktende opptrappingsplan med 1000 flere jordmødre for et trygt barseltilbud på sykehusene og i landets kommuner. Jordmødre må få forutsetninger for å bidra til å opprettholde lav mødre- og spedbarnsdødelighet også i fremtiden.

Vi går ikke med på en utvikling der mor og barns helse settes i spill. Det aller viktigste tiltaket for at mødre og nyfødte skal overleve, er ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) å sikre en tilgjengelig jordmor i svangerskap, fødsel – og gjennom den sårbare barseltiden.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!