Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Sett ikke fødende og spedbarns helse i spill!

Vi går ikke med på en utvikling der mor og barns helse settes i spill. Nå haster det med tiltak.

Annons:

Tekst: Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF

VI HAR GJENNOM ganske mange år sett hvordan fødselsomsorgen ved landets sykehus har utviklet seg til mer og mer å bli en minimumstjeneste, over hele landet.

Slik systemet er rigget, blir det fristende for økonomene i helseforetakene å ta ut det økonomiske potensialet som ligger i å bruke minst mulig ressurser på fødsels- og barselomsorg. KK Bergen legger opp til liggetid på 6-8 timer etter fødsel, Stavanger og resten av fødeavdelingene følger hakk i hel.

RESSURSENE? Utviklingen må snu. Når helsetap og prognosetap er viktig, er det vanskelig å se for seg deler av tjenestene der en slik logikk er mer relevant enn for fødselsomsorgen. I denne sårbare perioden dannes grunnlaget for mestring og god helse i et livsløpsperspektiv.

Det vil derfor være mest samfunnsøkonomisk lønnsomt og rasjonelt å sette inn optimalt med ressurser i fødselsomsorgen.

ANSVARET? Nå blir barselomsorgen nærmest definert ut av det offentlige ansvarsområde. Barsel skyves ut til et kommunalt jordmortilbud som knapt eksisterer. I dag må 60.000 gravide og barselkvinner årlig dele på 360 kommunejordmødre.

Barselomsorg alene krever 700 nye jordmødre, i tillegg krever svangerskapsomsorgen sitt.

STRAKSTILTAK. Jordmorforbundet krever strakstiltak for jordmortjenesten med en nasjonal forpliktende opptrappingsplan med 1000 flere jordmødre for et trygt barseltilbud på sykehusene og i landets kommuner. Jordmødre må få forutsetninger for å bidra til å opprettholde lav mødre- og spedbarnsdødelighet også i fremtiden.

Vi går ikke med på en utvikling der mor og barns helse settes i spill. Det aller viktigste tiltaket for at mødre og nyfødte skal overleve, er ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) å sikre en tilgjengelig jordmor i svangerskap, fødsel – og gjennom den sårbare barseltiden.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Behandling med blodfortynnende legemidler

Tre spørsmål kan forutsi blødningsfaren

VIL ENDRE OPPTAKSKRITERIENE TIL MEDISINSTUDIET

UiO vil teste medisinstudenter for «egnethet»17

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!