Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Medisineringsroboten (til høyre i bildet) varsler med lyd, lys, tekst og tale og veileder pasienten gjennom hele prosessen med å ta medisinene.

Medisineringsroboten (til høyre i bildet) varsler med lyd, lys, tekst og tale og veileder pasienten gjennom hele prosessen med å ta medisinene. Foto: Evondos

Medisineringsroboter erstatter helsearbeidere

En medisineringsrobot som gir pasienten riktige medisiner til riktig tid hjemme hos pasienten, sparer helsepersonell for verdifull tid. I tillegg opplever pasientene større grad av frihet i hverdagen. 

Annons:
– Vi løser utfordringene med feilmedisinering og har faktisk en etterlevelse på over 99 prosent, sier Sven Seljom, administrerende direktør i Evondos.
Foto: Evondos

– Dette er en løsning som er basert på multidosepakket medisin, der apotekene pakker legemidlene i doseposer etter resept fra legen, og helsearbeideren legger dem inn i medisindispenseren hjemme hos pasienten, sier administrerende direktør i Evondos Norge, Sven Seljom.

Evondos står bak en medisineringsrobot som er installert hjemme hos pasienten, og som hjelper pasienten å huske på å ta medisinene sine.

Varsler pasienten
I tillegg sparer helsepersonell mye tid ved å slippe å ta turen hjem til pasienten for å gi medisiner. Så langt har rundt 50 norske kommuner tatt i bruk medisineringsroboten.  

– Medisineringsroboten leser selv av informasjonen på posene, så hjemmetjenesten kan derfor ikke sette inn feil medisin, eller programmere den feil. Den leser av dato og klokkeslett på når medisinen skal gis ut. Når medisineringstidspunktet da er inne for pasienten, vil roboten varsle med lyd, lys, tekst og tale og veilede pasienten gjennom hele prosessen med å ta medisinene. Det betyr at pasienter med eksempelvis demens, også klarer å ta medisinen, forklarer Seljom.

Han forklarer at det ikke er mulig for pasienter å bryte opp roboten for å ta mer medisin enn angitt, og at om noen skulle prøve det, så vil helsepersonell bli varslet.

God etterlevelse
I tillegg er det mulig for helsepersonell å kommunisere med pasienten og pårørende via en skjerm på roboten. Dersom pasienten ikke skulle ta medisinene sine, så vil hjemmetjenesten også bli varslet om dette.

– Vi løser utfordringene med feilmedisinering og har faktisk en etterlevelse på over 99 prosent, poengterer Seljom.

– Noen vil kanskje innvende at maskiner ikke kan erstatte de varme hendene som et besøk fra hjemmetjenesten gir?

– Ja, mange tenker at færre besøk fra hjemmetjenesten gjør at pasienten blir ensom. Vi mener at den enkelte som ønsker det fortsatt bør få besøk, men kanskje heller fra frivilligsentralen eller liknende, i stedet for å benytte kostbart helsepersonell. I tillegg ser vi at mange av dem som bruker medisineringsroboten vår blir mer selvstendige og får større kontroll i eget liv, sier Seljom.

Mer selvstendige pasienter
Han påpeker at når pasienten får medisinene til et fast tidspunkt hver dag, så betyr det at de kan planlegge bedre og i langt større grad kan mestre sin egen hverdag.

– Når man sitter hjemme og må vente på hjemmetjenesten, er det lett å bli pasifisert. For noen betyr faktisk frihet fra hjemmetjenesten at man kan gå tilbake til samfunnet, og vi har eksempler på pasienter som har kommet seg tilbake i jobb. Jeg vil si at vår erfaring er at pasientene blir mer sosiale ved å ta i bruk medisineringsroboter som hjelpemidler, sier Seljom.

Bjarte Bøe er leder i avdeling for velferdsteknologi i Stavanger kommune. De har brukt medisineringsrobotene i et års tid, og har for øyeblikket mellom 50 og 60 stykker i drift. Han bekrefter Seljoms erfaring med at brukerne rapporterer om økt frihet.

– De slipper den evinnelig ventingen på medisiner som de har hatt tidligere. Vi har hatt pasienter som har gått fra fire daglige besøk til ett besøk hver 14. dag. For dem har det vært positivt å slippe alle besøkene fra fremmede, sier Bøe.

Redusert hjemmebesøk
Bøe forteller også at kommunen har merket økonomiske gevinster av å ta i bruk medisineringsroboten.

– Vi har redusert antall hjemmebesøk, og i snitt ser vi en halvering av besøk for å gi medisiner. Sykepleierne bruker også mindre tid på å administrere medisiner på medisinrommet, noe som frigir mye tid til den verdifulle ressursen som sykepleierne er.

Bøe forteller at de også har sett noe reduksjon i bruken av ekstravakter og vikarer, og at målet til kommunen på lang sikt er å unngå oppbemanning.

– Vi ser en økning i antall brukere i fremtiden, så derfor er det viktig for oss å forebygge en tilsvarende økning i antall stillinger.

Stavanger kommune skal videre nyansere brukergruppene av medisineringsroboten.

– Vi ser at noen brukere høyst sannsynlig kan klare seg med en annen løsning som er mindre kostbar, og dermed kan vi nyansere tilbudet litt. Evondos medisineringsrobot har lite konkurranse på markedet, så det er klart at vi ønsker mer konkurranse mellom leverandører velkommen, sier Bøe.

Ny kapital
Evondos’ medisineringsrobot kom på det norske markedet i 2014. Nylig ble det kjent at norske Serendipity Partners har kjøpt en kontrollerende eierandel i selskapet.

De representerer et kunnskapsbasert miljø og fond i Norge som investerer utelukkende innen helse. Eierandel og innskutt kapital i Evondos er konfidensiell, men verdsettelsen av selskapet er per i dag anslått til flere hundre millioner norske kroner. 

Kommentarer

 • Sabine Sass 23.03.2018 19.59.32

  Velferdsteknologi som tar over medisinering til pasientene uten å ta hensyn på pasientens allmenntilstand, dagsform, eventuelle bivirkninger etc. erstatter sykepleiere i PLO. Først er dem glad å ha mindre å gjøre, så våkner dem en fin morgen uten jobb. Det er rett og slett billigere og mindre krevende å forholde seg til robot i stedet for en sykepleier, ikke sant? Jeg var nylig med på opplæring til den nye legemodul i Gerica. Den legger til rette for at legen gjør alt uten sykepleier til stedet. Legge in medisiner, bestille tiltak på avdelingen etc. Jeg var sjokkert med hvor mye entusiasme oppdateringen ble tatt imot av sykepleiere. Ikke en eneste har sett at slik utvikling minimerer behovet for visittsykepleiere. Det er en trussel for hele yrket. Når dataprogrammer kommuniserer direkte med robot, så trenger man ikke så mange sykepleier lenger. Ha det sykepleiere! Savner kommunikasjonen, diskusjonene og samarbeidet rundt pasienten med dere som ressurser allerede nå.

 • Tilsynslege 12.02.2018 18.38.02

  Hvis en pasient mister oversikten over sine medisiner, kan det selvsagt skyldes beynnende kognitiv svikt. Men det kan også skylder svikt hos fastlegen. Som plikter å gjennomføre legemiddelgjennomgang årlig ved multimedisinering. Det er ikke uvanlig at en pasient har mer enn 15 medikamenter på lista. Min rekord (som lege) er en pasient med 42 små og store preparater. Gjerne fra 4-5 ulike spesialister. Slik overmedisinering er skyld i ca. 20 % av sykehusinnleggelser og et ukjent antall for tidlige dødsfall.

 • N.n 12.02.2018 09.40.20

  Frivilighetsentralen skal ta seg av ensomheten javel Norge skal overleve på dugnad, På tide for politikerene og se på alle uten jobb i framtiden hvordan en skal takle det. Det kommer og den kommer fort.

Nyheter fra startsiden

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!