Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

USIKKER:– Jeg er overbevist om at legene våre rent medisinsk er godt kvalifiserte til å gå selvstendig vakt og bakvakt, men jeg er usikker på om de faktisk oppfyller kravene i den nye forskriften, sier overlege Bjarte Nore (innfelt) ved Bergen legevakt. Arkivfoto

USIKKER:– Jeg er overbevist om at legene våre rent medisinsk er godt kvalifiserte til å gå selvstendig vakt og bakvakt, men jeg er usikker på om de faktisk oppfyller kravene i den nye forskriften, sier overlege Bjarte Nore (innfelt) ved Bergen legevakt. Arkivfoto

Legevakt-overlege usikker på om han kan gå selvstendig vakt

– Luftambulansen bemannes av anestesileger, så hvorfor skulle de ikke kunne bemanne også en legevakt? spør overlege ved Bergen legevakt, som er usikker på om han oppfyller kompetansekravene.

Annons:

Bjarte Nore, overlege på Bergen legevakt, er én av mange som har kommet med høringssvar til akuttmedisinforskriften, hvor høringsfristen gikk ut 8. januar.

«Luftambulansen bemannes av anestesileger, så hvorfor skulle de ikke kunne bemanne også en legevakt?» skriver Nore i sitt høringsinnspill.

I mange av høringsinnspillene kommer det frem bekymring for både kompetansekrav og kravene om utrykningsklar bakvakt.

“Kravene er veldig forvirrende, og mye er uklart. ”

- Bjarte Nore, spesialist i indremedisin og lungemedisin og overlege ved Bergen legevakt

Overlege i anestesi ved Ahus tolker forskriften dithen at han, med sine over 8000 legevakttimer, ikke lenger oppfyller kompetansekravene for å gå selvstendig legevakt.

Les mer i denne saken: – Kompetente sykehusleger mister muligheten til å gå legevakt

Bjarte Nore er også usikker på om i hvilken grad lege-spesialister i andre spesialiteter enn i allmennmedisin oppfyller kompetansekravene.

Han mener forskriften bør åpne for at spesialister i indremedisin og anestestiologi også kan gå selvstendige vakter – uten videre tilleggskrav.

Venter på Hdir-svar
Nore forteller til Dagens Medisin at han er spesialist i indremedisin og i lungemedisin, har jobbet 13 år på sykehus, ni år som overlege på Bergen legevakt, hvorav tre år som medisinsk leder på sengeposten «Rusakutten».

Han har skrevet til Helsedirektoratet for å sjekke om han selv vil få godkjenning til å jobbe som legevaktlege ut fra de nye kompetansekravene.

– Jeg har ikke fått en avklaring ennå.

Forvirrende krav
Han mener forskriften er vanskelig å tolke.

– Kravene er veldig forvirrende, og mye er uklart. For eksempel er det usikkerhet rundt hvordan kravet om 30 måneders klinisk tjeneste skal tolkes og om dette krav sidestilles med andre krav, sier Nore.

Han har bodd seks år i Tyskland i studietiden.

– Legevaktene der, den såkalte «Notarzt-tjenesten», bemannes av anestesileger og indremedisinere, bemerker Nore.

Han tilføyer at ved Bergen legevakt vil en del av de faste legene snart gå over til Helse Bergen i forbindelse med en virksomhetsovertakelse.

– Vi sitter da igjen med en mindre pool av leger. Jeg er overbevist om at de legene rent medisinsk er godt kvalifiserte til å gå selvstendig vakt og bakvakt, men jeg er usikker på om de faktisk oppfyller kravene i den nye forskriften, sier Nore.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!