Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Illustrasjon: GettyImages

Studie viste god effekt av rituximab som førstevalg

Svenske forskere sammenlignet effekten av rituximab med andre behandlinger for multippel sklerose (MS) i første linje.

Publisert: 2018-01-09 — 12.51 (Oppdatert: 2018-01-09 — 13.11)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Registerstudien som nettopp ble publisert i JAMA Neurology, viste at rituximab (Mabthera) hadde god effekt sammenlignet med flere andre legemidler som blir brukt som førstelinjebehandling for å behandle MS-pasienter i Sverige. 

Studien ble først omtalt av svenske Dagens Medicin.

– Det viktigste budskapet er at det finnes mange fordeler med å begynne med rituximab, sammenlignet med å starte med de klassiske injeksjonspreparatene, sier lege og forfatter Jonatan Salzer ved Umeå universitet. Foto: Umeå universitet

– Det viktigste budskapet er at det finnes mange fordeler med å begynne med rituximab, sammenlignet med å starte med de klassiske injeksjonspreparatene, sier lege og forfatter Jonatan Salzer ved Institutt for farmakologi og klinisk nevrovitenskap ved Umeå universitet til Dagens Medicin.

Et av hovedfunnene i studien, var at langt færre av pasientene som fikk rituximab-behandling sluttet med behandlingen, sammenlignet med de andre legemidlene som benyttes i Sverige.

– Grunnen til at pasientene sluttet med behandling varierte, men i mange tilfeller, særlig blant dem som behandles med interferon eller gratirameracetat, var byttet fordi sykdommen forverret seg, slik at pasientene fikk fler attakk, påpeker Salzer.

Off-label
Rituximab brukes mye i Sverige for å behandle MS. Behandlingen er off label, som vil si at rituximab ikke er ikke er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter for å behandle sykdommen.

Den svenske studien har gjennomgått informasjon fra det svenske MS-registeret og journaler fra sykehusene på pasienter med attakkvis-MS, for å sammenligne hvor ofte pasienter skiftet behandling fra rituximab eller andre legemidler som de hadde fått som førstevalg.

Av studien går det frem at det er stor forskjell i hvilket legemiddel som velges, geografisk i Sverige.

Ved Stockholmssykehusene Danderyd og Karolinska, brukes rituximab på 18 prosent av pasientene, mens legemiddelet gis til 81 prosent av pasientene i Västerbotten på Universitetssykehuset i Umeå.

Få sluttet
Den svenske studien sammenlignet 494 pasienter som mottok MS-behandling ved Universitetssykehuset i Umeå, Karolinska Instituttet og Danderyd Sykehus.

Andelen pasienter som sluttet med rituximab-behandling i studien var 5,8 prosent, mens den for injiserbare legemidler var 80,5 prosent – og henholdsvis 37-, 47- og 48 prosent for dimetylfumarat (Tecfidera), fingolimod (Gilenya) og natalizumab (Tysabri).

Studien konkluderer med at rituximab viste bedre effekt enn injiserbare legemidler mot MS, og dimetylfumarat – og med «borderline signifikans» når det ble sammenlignet med natalizumab og fingolimod.

Nylig fikk et liknende monoklonalt anti-CD20 legemiddel, ocrelizumab (Ocrevus), godkjenning av den europeiske legemiddelmyndigheten EMA for å behandle attakkvis- og primær progressiv MS.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!