Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
ENIGE: Rune Frøyland (t.v.) fra Akademikerne og Bjørn Skrattegård fra Spekter. Foto: Spekter/Helene Dannevig

Akademikerne og Spekter enige om hovedavtalen

Men fortsatt ingen enighet om den omstridte tariffavtalen i sykehusene.

Publisert: 2017-12-18 — 18.27
Denne artikkelen er over tre år gammel.

I forrige uke ble Akademikerne og Spekter enige om å forlenge hovedavtalen i sykehus til utgangen av 2021. Hovedavtalen omtales som tariffavtalenes «grunnlov», og regulerer generelle bestemmelser for forhandlingene og tillitsvalgtes rettigheter.

Hermansen: Skuffet
Bortsett fra enkelte mindre endringer, videreføres avtalen som før. Med bakgrunn i erfaringer fra streiken hadde Akademikerne flere krav for å styrke tillitsvalgtes rolle, som de ikke fikk gjennomslag for.  

– Akademikerne gikk med på en videreføring av eksisterende hovedavtale, men vi er skuffet over at Spekter ikke ga oss gjennomslag for våre krav. Dette gjelder særlig kravet om en uttrykt likeverdighet mellom partene, og en formulering som gjør at den kompetanserollen som tillitsvalgt gir, teller positivt i den videre karrieren, uttaler legepresident Marit Hermansen.

Akademikerne ønsket også tiltak for å hindre seksuell trakassering i arbeidslivet i lys av #metoo-kampanjen.

Uenige om #metoo-tiltak
– Vi ønsket at en arbeidsgruppe skulle se spesielt på seksuell trakassering, men fikk ikke gjennomslag for det, sier Hermansen til Dagens Medisin.

– Spekter er sterk tilhenger av å finne tiltak for å hindre diskriminering og trakassering i arbeidslivet. Derfor foreslo vi i forhandlingene å ta inn et nytt punkt i Hovedavtalen om tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering i den enkelte virksomhet. Det fikk vi tilslutning til fra samtlige hovedorganisasjoner, og vi mener dette er et tydeligere tiltak enn et partsarbeid mellom de sentrale parter. Det var heller ingen andre hovedorganisasjoner som krevde det samme som Akademikerne på dette området, sier fagsjef Bjørn Skrattegård, som leder forhandlingene fra Spekter.

Partene ble imidlertid enige om å sette ned en gruppe for å etablere en ny innledning til Hovedavtalen og diskutere nærmere hvilke tiltak og endringer som bør gjennomføres for å styrke kraften i partssamarbeidet.

Mål: Dialog
– Jeg vil berømme arbeidstakerorganisasjonene for å ha bidratt til svært konstruktive diskusjoner og prosesser, og er fornøyd med at vi har kommet til enighet om ny hovedavtale for de neste fire årene, sier Skrattegård.

Partene ble blant annet enige om å sette inn ordet «dialog» som en målsetting for samarbeidet.

– Med dette signaliserer partene at formalismen som i for stor grad preger samarbeidet enkelte steder, bør suppleres med en mer uformell relasjon mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte. Det kan gjøre det betydelig enklere når beslutninger skal tas og gjennomføringsprosesser diskuteres, sier Skrattegård.  

Nærmer seg fristen
Mens forhandlingene rundt hovedavtalen forløp relativt problemfritt, er det verre med den omstridte tariffavtalen. Konflikten om sykehuslegenes arbeidstidsordninger utløste historiens lengste sykehusstreik i fjor, og legene tapte senere i Rikslønnsnemnda.

I oktober vant derimot legene frem i Arbeidsretten, der det ble vedtatt at nemnda må behandle saken på nytt. Partene ønsker å unngå dette, og har frist til 25. januar for å bli enige på egen hånd. Hittil er det lite som tyder på at de nærmer seg en løsning.

– Vi har dialog, er det eneste Hermansen vil si om kontakten med Spekter angående tariffavtalen.  

Heller ikke Spekter vil si annet enn at det er «kontakt» mellom partene.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Dafuqisdis? 18.12.2017 19.49.18

  Håpløst. Meld dere ut av Legeforeningen. Skriv avisinnlegg og still spm hvem som har fordel av at sykehusleger skal jobbe mange flere timer enn vanlige ansatte med vanlig arbeidsmiljølov-beskyttelse. Bare for at legene skal få god lønn/få lov til å jobbe mye. Håpløst. Hvorfor skal legeforeningen som privat organisasjon få denne makten? Bananrepublikk.

 • knut 19.12.2017 17.21.54

  Vel, pasientene drar nytte av det. I hvert fall de som er interessert i å ha lege om natten eller helg når man er innlagt sykehus. Legeforeningen er forøvrig ikke en privat organinsasjon, det er en fagforening..... Og månedslønna er nok ikke så god som du tror, men det blir utbetalt mer når man jobber mye vakter.

 • Overlege 21.12.2017 01.02.56

  Dette gjelder hovedavtalen som er lik for alle hovedsammenslutningene og ikke hovedoppgjøret det Dnlf har en avtale om arbeidstid. Men Rune Frøyland virker litt for fornøyd og mett.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!