Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
GEBYRSTRIDEN FORTSETTER: Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet (bildet) og avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet, er saksøkt. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Staten saksøkt i gebyrstrid

Ett av firmaene som tilbyr SMS-bestilling av legetime, har gått til søksmål mot avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet og staten etter forbud mot SMS-gebyr.

Publisert: 2017-11-28 — 11.59
Denne artikkelen er over fire år gammel.

I januar i fjor ble det forbudt for fastleger å kreve gebyr fra pasienter for betaling med kort eller SMS-bestilling av timer. Det skjedde gjennom en forskriftsendring i takstforhandlingene mellom Den norske legeforening, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunenes sentralforbund og de regionale helseforetakene.

Men siden har det vært strid om SMS-gebyrene. Firmaet WTW, som leverer systemet «HelseRespons» med SMS-bestilling til mange av landets legekontor, mener de går klar av forskriften, selv om pasienten belastes med gebyr.

Etter protestene har Helsedirektoratet gjort en ny juridisk vurdering, men landet nylig på samme konklusjon: I et brev til alle landets fastleger presiserer de at pasienter ikke skal betale for slike tilleggstjenester hos legen, og varsler at legekontor som bryter med dette må endre praksis.

Krever erstatning
Firmaet bak SMS-tjenesten gikk nylig til søksmål mot både mot Helse- og omsorgsdepartementet og avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet, som er den som har uttalt seg om saken til blant andre Dagens Medisin.

– WTW mener HelseRespons er fullt forenelig med stønadsforskriften. SMS-bestilling av legetime via HelseRespons er en frivillig tilleggstjeneste for pasienten, og betaling for sikker transport av meldingen. HelseRespons har ikke noe med betaling av helsetjenestene å gjøre, sier Trond Nordby, daglig leder i WTW, om bakgrunnen for søksmålet.

– WTW mener den tolkning Mathisen og Helsedirektoratet forfekter i media er uriktig og ikke får betydning for lovligheten av HelseRespons. WTW har tatt ut søksmål med krav om erstatning for tap selskapet har lidt som følge av dette, sier Nordby. 

HOD jobber med tilsvar
Selskapet viser blant annet til et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Pasient- og brukerombudet i Sogn og Fjordane i januar i år, der de skriver følgende om tolkningen av forskriften:

«Bestemmelsen hindrer for eksempel ikke kommersielle aktører å ta betalt av pasienter som velger å bruke en SMS-tjeneste for å bestille time hos fastlegen eller fornye en resept».

I et senere brev skriver HOD til Helsedirektoratet at eksemplene som ble brukt i brevet «kan ha vært egnet til å skape misforståelser». HOD vil ikke kommentere disse brevene, men opplyser at de jobber med et tilsvar til søksmålet.

– Departementet mottok i begynnelsen av november et pålegg om tilsvar fra Oslo tingrett. Bakgrunnen er et søksmål fra WTW AS rettet mot Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Saken gjelder krav om erstatning for tapte inntekter som følge av påstand om uriktig forskriftstolkning og uforsvarlig saksbehandling i Helsedirektoratet, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i HOD.

Fristen for tilsvaret er 29. november, og den videre prosessen i saken er ikke avklart. Steinar Mathisen ønsker ikke å kommentere søksmålet.

Allmennlegeforeningen bekymret
Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen, er bekymret for det han mener er en «streng tolkning» fra Helsedirektoratet i gebyrsaken.

– Vi kan ikke havne der at dette blir et hinder for å ta i bruk og, ikke minst, videreutvikle, elektroniske løsninger som gagner både pasienten og legekontoret, sier han.

Han viser til at legene er pålagt å tilby løsninger for kommunikasjon og kontakt mellom pasient og fastlegekontor, og at de stadig møter sterkere krav til at disse løsningene skal være raskere og mer effektive.

– En streng praktisering av Helsedirektoratets tolkning kan føre til at fastlegene må gå bort fra løsningene de i dag leverer. Det kan igjen føre til at mange pasienter ikke lenger kan kontakte legekontoret, for eksempel via SMS. Dette kan potensielt skape store problemer for veldig mange fastlegekontor og deres pasienter, og vi ønsker derfor mer dialog med Helsedirektoratet.

Relaterte saker
Fastleger må slutte å kreve gebyr fra pasientene

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege 28.11.2017 12.30.48

  Hva om staten går foran med et godt eksempel og slutter med å ta tvungent gebyr fra tidligere studenter når de skal betale studielån?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!