Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
SAMHANDLING: Det er viktig å tenke gjennom både kapasitet og organisasjon for samhandling samtidig, sa professor Tor Iversen under Dagens Medisins seminar om fastlegeordningen. Foto: Per Corneliussen

Avlivet fastlege-myte

– God fastlegedekning i kommunene avlaster ikke nødvendigvis spesialisthelsetjenesten, sier UiO-professor Tor Iversen.

Publisert: 2017-10-26 — 14.07 (Oppdatert: 2017-10-26 — 14.19)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

GARDERMOEN (Dagens Medisin): Tor Iversen, som er professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO), avlivet en velkjent myte, som han mener er oppstått i diskusjonen om fastlegeordningen:

Åpne lister
At bedre legedekning i primærhelsetjenesten automatisk skal gi mindre bruk av spesialisthelsetjenesten, stemmer ikke, framholdt Iversen på Dagens Medisins seminar om fastlegeordningen på Gardermoen torsdag morgen.

– Når man ser på kommuner og legedekning og åpne fastlegelister sammen med bruk av spesialisthelsetjenesten - så ser vi ingen tendens til at de kommunene med flest leger med åpne lister har mindre bruk av spesialisthelsetjenesten, sa han.

Organisering og arbeidsmåte
Overfor Dagens Medisin utdyper Iversen:

– Vi har tatt utgangspunkt i Levekårsundersøkelsen og koblet disse dataene med andre data. Man skulle tro at kommuner hvor det er mange fastleger med åpne lister hadde mindre bruk av spesialisthelsetjenesten – når man korrigerer for tilgang til spesialisthelsetjenesten. Det finner vi altså ingen tendens til.

 – Så at god dekning av fastleger i en kommune avlaster spesialisthelsetjenesten er et ubrukelig argument i debatten om samhandling og kommunehelsetjeneste?

 – Ja. Det krever gjennomtenking av organisasjonen og arbeidsmåte utover selve kapasiteten på antallet fastleger i kommunene. Og der tror jeg kanskje - uavhengig av at løftene i Samhandlingsreformen jo ikke ble oppfylt – at det er viktig å tenke gjennom både kapasitet og organisasjon for samhandling samtidig.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Elisabeth Swensen 29.10.2017 08.28.22

  Gode og stabile fastleger henviser selvsagt ikke nødvendigvis mindre, men riktigere. Vi breddekompetente som vil gi riktig diagnose og oppdatert behandling trenger ofte hjelp fra kolleger med et smalere fokus. Dette fanges ikke opp i Iversens tall. I vår distriktskommune har vi dessuten et svært stort antall av de sykeste pasientene fra nabokommunen på våre lister fordi fastlegesituasjonen der er ustabil. Det kan nok også hende at det fra enkelte kommuner henvises for lite, rett og slett fordi folk unnlater å bruke en tjeneste de ikke har tillit til. Jeg er uenig i ideologien om å se an lengst mulig en akutt dårlig pasient for å unngå innleggelse, en kort avklaring er god helseøkonomi. Jeg er også en varm tilhenger av elektive innleggelser - fremfor å sende pasientene som pakker milevis frem og tilbake - for hjelp til indremedisinsk vurdering av komplekse, multimorbide pasienter der jeg er i tvil om egen kompetanse. Hjertesukk: Allmennmedisin er en spesialitet på linje med andre!

 • Helen Brandstorp 28.10.2017 10.58.45

  Det er slående hvordan økonomene kunne trengt hjelp til å tolke sine tall. De fleste andre forskere bes nå om å inkludere perspektivene til dem som de forsker på. For klinikere er det pasientperspektivet de skal sikre blir inkludert. For helsetjenesteforskere er det helsepersonell sitt perspektiv. Kravet om slik medvirkning har tydeligvis ikke nådd helseøkonomene helt..

 • Trude Basso 27.10.2017 22.21.22

  Professoren sier flere fastleger ikke nødvendigvis vil avlaste spesialisthelsetjenesten. Men flere fastleger kan kanskje avlaste fastlegen?!

 • Erik Widerøe 27.10.2017 13.34.11

  Det er et viktig poeng at organisering og arbeidsmåter gjennomgåes grundig. Bedre IT løsninger, som intuitivt hjelper almenlegen med hvilke kriterier som må være tilstede før man henviser må komme på plass. Spesialistenes rutiner med mange, kanskje unødige kontroller og tidligere avslutte utredninger må gjennomgåes, slik at de får bedre kapasitet til å se på NYE problemstillinger.

 • Harald Sundby 27.10.2017 07.50.03

  Interessante tall. Jeg vil anta det er flere faktorer som avgjør antall henvisninger. Og her er det vel f.of. såkalte "unødvendige" henvisninger det gjelder. Der er det for det første en stor gråsone. Antall henvsininger dekker bare en del av problematikken. En viktig faktor for henvisning er selvsagt legens trygghet. Det er en særs viktig faktor. Den henger igjen sammen med mange ting, altså komplekst. Alder på legen, selvsagt, og legens hastverk, dagsform , språkferdigheter, you name it. Mest av alt i våre dager frykt for å gjøre feil. Denne frykten mener jeg er det største driver for "unødvendig " henvisning og utredning. Da er vi inne på overutredning, overdiagnostikk, overbehandling. You name it. Dette er et kjemetema, og kanskje mest et faglig tema.? Det må adresseres . Faktisk er det HDir og Helsetilsyn som har det største ansvar for antall henvisninger. Men det går det neppe an å telle.

 • lege 27.10.2017 10.32.54

  Nei, nei, nei! At sentrale helsemyndigheter har ansvaret for noe som ikke er så bra? Jeg trodde de hadde ansvaret for alt som var bra og så at vi andre var ansvarlig for det som er ille.

 • Doktern 27.10.2017 00.52.20

  Gjenta gjerne samme undersøkelse med antall pasienter per lege. Det er mer jobb å ha 1200 på listen med 100 ledige plasser enn 1199 med 0 ledige plasser. Skulle tro at en professor skjønte såpass.

 • Allmennlege 26.10.2017 17.45.20

  Erfarne fastleger med overkommelige lister belaster spesialisthelsetjenesten mindre enn uerfarne leger, og da kanskje spesielt vikarleger som ikke kjenner sine pasienter fra før. Det er selvsagt ikke antall leger som er avgjørende. Man trenger ikke være professor for å skjønne dette. Og problemet når 30 % av fastlegene skal skiftes ut i løpet av 10 år, er at de nye kvinnelige legene vil ha kortere lister og fast lønn. Og organisert spesialiseringsløp. Det er nå kommunene har tid til å redde fastlegeordningen. Men mange kommuner tror de er innafor fordi de hittil har rekruttert relativt enkelt. Men mange kommuner, også større kommuner, begynner å kjenne på problemet. Og det er minst dobbelt så kostbart å leie vikarlege som å ha en stabil fast lege.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!