Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
PÅ SYKEHUS: Andelen av akutt-innlagte kolspasienter som behandles med ventilasjonsstøtte (BiPAP) ved norske sykehus varierer fra 13,7 prosent til 26,4 prosent, ifølge det nye helseatlaset for kols. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

– Disse forskjellene i bruken av ventilasjonsstøtte observeres hos de mest alvorlig syke, påpeker lege og forsker Rune Grønseth ved lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

Publisert: 2017-10-18 — 21.00 (Oppdatert: 2017-10-18 — 18.05)

Årlig akuttinnlegges cirka 10.500 personer med forverring av kols. Det viser det nye helseatlaset for kols, som publiseres for første gang torsdag.

Ved alvorlige kols-forverringer med respirasjonssvikt er ventilasjonsstøtte en effektiv behandling. Kols-atlaset avdekker derimot at sykehusene i varierende grad bruker denne behandlingen.

Sannsynligvis er det underbruk av ventilasjonsstøtte i flere områder
Linda Leivseth, prosjektleder for helseatlas kols, SKDE

Lavest i OUS-opptaksområdet
Ifølge rapporten er et av hovedfunnene i atlaset en uberettiget variasjon i andelen pasienter med kols-forverring som får behandling med ventilasjonsstøtte (BiPAP).

Les også saken: Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp

Blant de nærmere 17.000 akutt-innleggelsene for kols-forverring, ble det gitt ventilasjonsstøtte ved over 3.000 av dem.

Andelen akuttinnleggelser hvor ventilasjonsstøtte ble gitt varierte fra 13,7 prosent i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus og til 26,4 prosent i opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold.

Analysene tar utgangspunkt i opptaksområdet pasientene bor i, uavhengig av hvor de behandles.

Se tabell per opptaksområde helt nederst i saken.

KAN OVERLEVE: – Ventilasjonsstøtte kan bidra til at pasientene overlever en alvorlig kols, sier lege Rune Grønseth, forsker ved Haukeland universitetssjukehus. Arkivfoto

Atlaset er utarbeidet av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og en bredt sammensatt referansegruppe.

Trolig underbruk
I rapporten vises det til at noe av variasjonen muligens skyldes at sykehusene har ulike behandlingstradisjoner, retningslinjer eller terskel for innleggelse.

Det påpekes også at ventilasjonsstøtte er ressurskrevende behandling og at dette også kan bidra til å forklare forskjellene - samt at pasientene også kan ha fått en annen type ventilasjonsstøtte enn BiPAP, som er den anbefalte.

SKDE viser og til at pasientene kan ha fått behandling uten at det er registrert/kodet.

– Men sannsynligvis er det underbruk av ventilasjonsstøtte i flere områder, sier Linda Leivseth, prosjektleder for helseatlas kols, SKDE.

– Viktig funn
Rune Grønseth, lege og forsker ved lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus har vært med i referansegruppen som har jobbet med atlaset.

– Etter min mening er forskjellene i bruk av ventilasjonsstøtte det viktigste som kommer frem i kols-atlaset. Grunnen til at jeg mener det er at disse forskjellene observeres hos de mest alvorlig syke, ved de mest alvorligste forverringene av kols, sier Grønseth til Dagens Medisin.

Ingen sikre årsaker
Han legger til at atlaset ikke kan forklare hvorfor det er forskjeller.

– Materialet sier oss ikke noe om forskjellene skyldes ulik tilgjengelighet på ventilasjonsstøtte eller om det skyldes ulike fagtradisjoner ved avdelingene. I hvert fall innad i det medisinske lungemiljøet er det relativt stor enighet om når man skal behandle med non-invasiv ventilasjonsstøtte.

– Forskjellene kan ligge mellom faggruppene – noen steder er det ikke lungelegene som styrer denne behandling. Andre steder vet jeg at det har vært et problem med tilgjengeligheten på slik behandling.

Bør ha tilgang
Når kols-pasientene blir alvorlig syke, blir det en opphopning av CO2 i blodet. Blodet blir surt – det vil si at PH-verdien synker.

– Når dette skjer har non-invasiv ventilasjonsstøtte en veldig god effekt, og kan bidra til at pasientene overlever en alvorlig kols-forverring. Dette er en viktig behandling som alle som behandler akutte kols-forverringer bør ha tilgang på, påpeker Grønseth.

Andelen pasienter akuttinnlagt med kols-forverring som fikk ventilasjonsstøtte, fordelt på helseforetakenes opptaksområde. Kilde: Helseatlas kols, SKDE Datakilde: NPR/SSB.

 

 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!