Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Øk diagnostiseringen – og reduser komplikasjonene!

Verdens Helseorganisasjon anslår at diabetes blir den største helsekatastrofen i det 21. århundre. Økt diagnostisering og bedre egenbehandling må på plass dersom Norge skal være et foregangsland innen diabetes.

Publisert: 2017-10-13 — 05.22

Kronikk: Mette Engebretsen, ‎Head of Market Access, ‎Roche Diabetes Care

STORTINGSVALGET ER over og regjeringen Solberg har fått fornyet tillit. I den forrige stortingsperioden ble det lagt en strategi for håndtering av de store folkesykdommene, som diabetes. Norge har satt seg som mål å være et foregangsland innen diabetes.

Forekomsten av type 2-diabetes har eksplodert de siste årene, og diabetes er blitt en folkesykdom. Rundt 350.000 nordmenn har type 2-diabetes. Regner man med alle som står i fare for å utvikle sykdommen, er tallet oppe i 700.000. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har anslått at det vil være minst 60 millioner personer med diabetes i Europa innen 2025 og mener diabetes vil bli den største helsekatastrofen i det 21. århundre. Dette er ikke skremselspropaganda. Dette er fakta.

ENORME KOSTNADER. I 2012 kostet diabetes det norske samfunnet ti milliarder kroner, noe som utgjør hele 6,8 prosent av Norges samlede helsebudsjett. Ifølge Helsedirektoratet kan vi vente en formidabel økning i disse tallene i de kommende årene. Dette er utgifter tilknyttet forebygging, diagnostisering og behandling av diabetes, men ikke minst behandling av alvorlige senkomplikasjoner.

Det anslås at hele 70–80 prosent av kostnadene går til å behandle senkomplikasjoner. Dette kunne vært unngått dersom flere hadde blitt diagnostisert og fått hjelp til god egenbehandling av sin diabetes.

REDDER LIV. Økt diagnostisering kan redde liv. De fleste med diabetes har type 2-diabetes. For å utvikle type 2-diabetes må man være arvelig disponert, men overvekt og mangel på fysisk aktivitet er de viktigste triggerfaktorene.

Omtrent halvparten av dem som har type 2-diabetes, vet ikke om det. Symptomene er ofte vage, og mange har derfor sykdommen i flere år uten å være klar over det. Dette er svært alvorlig fordi ubehandlet diabetes gir økt risiko for alvorlige senkomplikasjoner som blindhet, amputasjoner, hjerneslag, nyresvikt, nerveskader og hjertesvikt. Det er derfor viktig å bli diagnostisert så tidlig som mulig for komme i gang med riktig behandling.

Å sette diagnostisering av type 2-diabetes i system vil gi store gevinster ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet.

BEHANDLINGEN. Vellykket egenbehandling er avgjørende. Norge har som mål å redusere for tidlig død av diabetes med 25 prosent innen 2025. Men i dag er det slik at kun 22 prosent av pasienter med type 1-diabetes og kun 65 prosent av pasienter med type 2-diabetes når sine behandlingsmål.

Mislykket diabetesbehandling øker forekomsten av alvorlige senkomplikasjoner og for tidlig død. For den enkelte betyr dette redusert livskvalitet og dårlig helse. For samfunnet betyr det økte kostnader, i form av økte utgifter til trygdeytelser og helsetjenester.

DIGITALE PAKKEFORLØP? Den eneste måten å redusere risikoen for senkomplikasjoner på, er at flere får vite at de har, eller er disponible for, å utvikle type 2-diabetes. I tillegg er vi nødt til å sikre at flere når sine behandlingsmål – og holder blodsukkernivå mest mulig stabilt. Dette gjøres ved å måle blodsukkernivået og ha kunnskap om hvordan kosthold, trening og legemidler kan brukes for å kontrollere blodsukkernivået.

Venstres stortingsrepresentant og medlem av Helse- og omsorgskomiteen i perioden 2013–2017, Ketil Kjenseth, foreslo digitale pakkeforløp for å sette egenbehandling i system. Dette er et interessant forslag. Hele 98 prosent av diabetesbehandlingen står og faller på riktig egenbehandling. Derfor er oppdatert kunnskap og tilrettelegging for god egenbehandling helt avgjørende.

DIABETESPLANEN? I forrige stortingsperiode bad Stortinget regjeringen om å utarbeide en nasjonal diabetesplan for å konkretisere hvilke tiltak vi bør iverksette.

Det vi vet, er at økt diagnostisering og bedre egenbehandling er helt sentralt å få på plass. Å være et foregangsland, forplikter.

Oppgitt interessekonflikt/disclaimer: Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care omfattes av Roche-gruppen, som har mer enn 40 års erfaring med å utvikle medisinsk utstyr til egenkontroll og behandling av pasienter med diabetes. Selskapet har hovedkontor i Basel, Sveits og rundt 92.000 ansatte i over 100 land.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 16/2017

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!