Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FOR LITE TIL FULLFINANSIERING: – Hvis det er ment som en startbevilgning, er det flott, men for å fullfinansiere et slikt pilotprosjekt, snakker vi om penger i en helt annen størrelsesorden, sier forsker Steinar Hunskår, tidligere leder av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Foto: Silje Robinson

FOR LITE TIL FULLFINANSIERING: – Hvis det er ment som en startbevilgning, er det flott, men for å fullfinansiere et slikt pilotprosjekt, snakker vi om penger i en helt annen størrelsesorden, sier forsker Steinar Hunskår, tidligere leder av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Foto: Silje Robinson

10 millioner til nytt helsevaktsystem på legevakt

Systemet skal prøves ut i et pilotprosjekt på bedre akuttmedisinsk beredskap. – Positivt, men for lite til å fullfinansiere prosjektet, mener UiB-professor Steinar Hunskår.

Annons:

I forslaget til statsbudsjettet for 2018 legges det opp til 10 millioner kroner som skal gå til oppstart av et pilotprosjekt med et helsevaktsystem på legevakt.

Målet er ifølge Helse- og omsorgsdepartementet at systemet skal sikre forsvarlig lokal akuttmedisinsk beredskap.

Prosjektet vil ifølge HOD gi erfaring og kunnskap om nye måter for organisering av akuttmedisinsk beredskap utenfor sykehus.

"Positivt"
Forsker, og tidligere leder av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), Steinar Hunskår, har følgende kommentar til det som foreslås i statsbudsjettet:

– Det er veldig positivt at regjeringen setter i gang et prøveprosjekt på legevaktfeltet, og det er i tråd med HelseOmsorg21-strategien å utvikle tjenesteinnovasjon i primærhelsetjenesten. Slike prosjekter bør gjennomføres med forskningsbasert metodikk, og da er 10 millioner kroner for lite til å kunne gjennomføres med tilstrekkelig størrelse og tilstrekkelig validitet, det vil si en sikker utprøving med overføringsverdi, sier Hunskår til Dagens Medisin og legger til:

– Hvis det er ment som en startbevilgning, er det flott, men for å fullfinansiere et slikt pilotprosjekt, snakker vi om penger i en helt annen størrelsesorden.

Hdir-regi
Hunskår forteller at prosjektet er i regi av Helsedirektoratet (Hdir).

– Ideen kommer egentlig fra Trondheim. Det ene handler om at styring av legevaktsentralene, som også skal kunne ta imot henvendelser fra blant andre trygghetssentraler og hjemmesykepleien. Det andre er at prosjektet skal bidra til å styrke beredskap en i distrikter der det er vanskelig å opprette beredskap med egen legevaktlege, sier UiB-professoren.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Kommunelege 13.10.2017 16.15.33

  Det er nå 5 år siden jeg fikk presentert denne ideen fra Trondheim. Begrepet "legevakt" har gått ut på dato i forrige århundre. En Helsevaktsentral som er åpen 24/7 vil uten tvil bli en realitet før eller siden. Med eget personell og egne dedikerte leger. Ikke slitne fastleger som helst vil slippe slike oppgaver.

Nyheter fra startsiden

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!