Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ja, fagfolkene må stå frem

Noen av oss har tidligere lansert begrepet «fryktparalyse» om OUS-ansattes øredøvende taushet om konsekvensene av fusjonen – med noen få hederlige unntak.

Publisert: 2017-10-04 — 05.36
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Innlegg: Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Styreleder i Helsetjenesteaksjonen

JEG VIL TAKKE redaktør Markus Moe for at han i sin lederartikkel i Dagens Medisin (15/2017) omtaler min kommentar i Tidsskriftet (1) om stortingsvalget, og dermed gir meg mulighet for å utdype mine synspunkter.

Hvis DM-redaktøren synes at jeg svartmaler, har jeg uttrykt meg forkjært.

RÅTNER PÅ ROT? Helsetjenesteaksjonen har gang på gang understreket at Norge har et usedvanlig godt helsevesen, som på mange måter er velferdsstatens juvel. Det er derfor vi er så opptatt av å verne om dette systemet – etter fattig evne å forsøke å beskytte det mot et ekspanderende vanstyre, og legge mye arbeid i å lansere seriøse alternativer (2).

Vi ser nemlig en stor fare for at vårt unike system – et skattefinansiert og solidarisk helsevesen av høy kvalitet for alle – over tid vil råtne på rot hvis dagens utvikling får fortsette i retning forvokst byråkrati, overdrevent økonomifokus og bruk av kvasi-markedsløsninger der slike ikke er egnet.

STYRINGSELITE. I min kommentarartikkel i Tidsskriftet påpekte jeg at den nåværende politiske kursen har vært relativt uendret gjennom en rekke regjeringer med ulik farge, og argumenterte for at det er sannsynlig at en selvbestaltet byråkratisk elite – i tospann med konsulentbransjen – har større innflytelse over helsepolitikken enn politikerne. Rune Slagstad, en av Norges ledende kapasiteter i moderne historie, har nylig utviklet det samme resonnementet i atskillig større detalj (3).

Videre lanserte jeg hypotesen om at Bent Høies raske faneflukt fra tidligere standpunkter da han for fire år siden ble statsråd, skyldes at også han er redd for å komme på kant med styringseliten. Hvis Markus Moe har en hypotese som bedre kan forklare statsrådens oppsiktsvekkende helomvending, er jeg åpen for å drøfte den.

FRYKTPARALYSE. Markus Moes konklusjon er at flere leger og andre fagfolk må opplate sin røst. Det er jeg hjertens enig i. Grasrotekspertenes svake synlighet i offentligheten er påfallende – sett på bakgrunn av hvor mye bekymring, sorg og frustrasjon man møter i kantiner og vaktrom. Noen av oss har tidligere lansert begrepet «fryktparalyse» om OUS-ansattes øredøvende taushet om konsekvensene av fusjonen – med noen få hederlige unntak (4).

Nei, de av oss som opplater vår munn, gjør oss ikke til «ofre» i debatten. Vi har noe godt å kjempe for, derfor er vi på samme tid både begeistret og rasende.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Litteratur:
1) Wyller TB. Fire saker valgkampen kunne handlet om. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1143.
2) Haukelien H, Wyller TB. Ny helsepolitikk - det finnes løsninger. Oslo: Dreyers forslag, 2017.
3) Slagstad R. Den nye helseadelen. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1058-64.
4) Wyller VB, Wyller TB. Fryktparalyse i Oslo universitetssykehus? Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2220.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege 27.10.2017 11.14.52

  Fikk nylig en helt uforståelig ( ekstremt byråkratspråk) mail fra ledergruppen på sykehuset. Det handlet om at vi ikke bruker et nytt system for innlogging som visittgånde leger på sengepostene. Jeg aner ikke hvordan jeg logger meg inn. Tørr ikke spørre noen hvordan jeg gjør det. Ser ingen større gevinster for sykehuset i å gjøre det slik. Syntes det hele virker som en håpløs ide fattet av noen som sitter på kontor. Mailen ble avsluttet men trussel om skriftlig advarsel dersom vi ikke gjør som ledergruppen ønsker. Arroganse og innkompetanse er ingen god kombinasjon. Jeg tror snart jeg slutter som lege.

 • Lege P 05.10.2017 09.28.34

  DM får ikke tilgang til HOD og helseministeren om det er en kanal for kritikk og misnøye, der for kan hende ønsket om mindre svartmaling. Påfallende at DM ikke har gått etter hvorfor Høie forlot det som sto i regjeringsplattformen om å legge ned De Regionale Helseforetakene. TBW har hovedstilling på UiO og har derfor bedre beskyttelse enn de aller fleste andre i norsk helsevesen. Uansett har han all ære av å målbære kritikk av svake sider av helsevesenet til og med under eget navn!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!