Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Indikasjoner og henvisninger

Med de oppdaterte europeiske anbefalingene bør det ikke være krav om at henvisning til mammografi er begrunnet med annet enn alder 45–50 eller 70–74 år – og tidspunkt siden forrige mammografiundersøkelse.

Publisert: 2017-09-16 — 06.51
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Innlegg: Hildegunn Aase, leder i Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk (NFRBD), på vegne av foreningens styre

DAGENS MEDISIN publiserte 25. august i år en artikkel om mammografi som styret i Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk (NFRBD) vil kommentere.

I Norge inviteres kvinner i alderen 50–69 år til mammografiscreening hvert annet år gjennom Mammografiprogrammet. Europeiske anbefalinger, European Commission Initiative on Breast Cancer, er nylig oppdatert, det anbefales nå screening for kvinner også i aldersgruppene 45–50 år og 70–74 år, da studier har vist at brystkreft-dødeligheten reduseres også i disse gruppene ved screening.

Studier har tidligere vist at det å screene i aldersgruppen 50-69 år, reduserer dødeligheten av brystkreft med 43 prosent – sammenlignet med dem som ikke møter til screening i denne aldersgruppen.

BEGRUNNELSEN. I artikkelen skriver Dagens Medisin at det må oppgis en medisinsk begrunnelse ved henvisning til mammografi. Med de oppdaterte europeiske anbefalingene bør det ikke være krav om at henvisning til mammografi er begrunnet med annet enn alder 45–50 eller 70–74 år og tidspunkt siden forrige mammografiundersøkelse.

Til tross for at Mammografiprogrammet har gode resultater, var det likevel 591 brystkreft-dødsfall i Norge i 2015. Det er vist at tidlig diagnostikk, i tillegg til forbedret behandling, bedrer overlevelsen. Det å hevde at det ikke finnes gode grunner for å oppfordre til mammografi-undersøkelse hos friske kvinner, ut over det å tjene penger, er derfor en drøy påstand. Kvinner mellom 45-74 år bør ikke nektes en mammografi.

DOSER – OG ALDER. Artikkelen omhandlet også stråledoser. Når det gjelder stråledose ved mammografi, er den som kjent meget lav. Risikoen for stråleindusert brystkreft på grunn av screening er minst hundre ganger lavere enn sannsynligheten for å unngå brystkreftdød i aldersgruppen 50–69 år. Når det brukes en mortalitetsreduksjonsrate på 43 prosent og to års intervall, vil mammografiscreening utført på 100.000 kvinner redde 350 liv. Det er også verdt å merke seg at de fleste stråleinduserte brystkrefttilfeller vil bli kurert.

Brystkreft er meget sjelden i ung alder: Kun to prosent av dem som får brystkreft, er under 35 år. Det bør derfor sjelden være grunn til henvisning til brystundersøkelse i de yngste aldersgrupper dersom det ikke er palpasjonsfunn eller andre henvisningskriterier er oppfylt. Henvisningsgrunn hos de yngste kan være påvist økt familiær risiko etter utredning ved en medisinsk genetisk avdeling, for eksempel mutasjon i BRCA1/2-gen.

UTVIDELSE? Alle kvinner med palpasjonsfunn og andre symptomer som er nevnt i retningslinjene, skal henvises til utredning uansett alder. Smerter i brystene er imidlertid et veldig vanlig symptom, særlig hos premenopausale kvinner, og er ikke et typisk tegn på brystkreft. Smerter er ikke nevnt i retningslinjene som en henvisningsindikasjon for kvinner som ikke er kommet i overgangsalder.

NFRBD skal på sitt neste årsmøte diskutere om foreningen skal oppfordre norske myndigheter til å utvide screeningpopulasjonen til også å omfatte aldersgruppene 45–50 og 70–74 år.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 15/2017

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Ivar Sønbø Kristiansen 18.09.2017 13.16.44

  Det er lett å forstå at de som tror på og ivrer for et utvidet offentlig mammografiprogram, blir provosert av påstander om at profitt er eneste motiv for å anbefale screening av asymptomatiske kvinner utenfor 50-69 års alder. Man bør likevel huske at det fortsatt er betydelig uenighet om hvor stor effekt mammografi i alderen 50-69 år har på brystkreftdødeligheten. Noen forskere finner at det ikke er noen effekt i det hele tatt, mens alle later til å mene at mammografi gir overdiagnostikk. Usikkerhet og uenighet er nok enda større ved mammografi for unge og eldre kvinner. Når helsebudsjettet for tiden har en realvekst på bare 1-2%, bør alle nye tiltak evalueres kritisk med hensyn til kostnad og helsegevinst. Internasjonale retningslinjer tar sjelden hensyn til landenes budsjettsituasjon og er lite egnet som beslutningsgrunnlag for prioriteringer i Norge. Stadig bedre effekt av brystkreftbehandling svekker argumentene for screening.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!