Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Det er interessant at mors kolesterolnivå hang sammen med barnets kolesterolnivå, selv om barna var helt unge, sier Jacob Juel Christensen.

– Det er interessant at mors kolesterolnivå hang sammen med barnets kolesterolnivå, selv om barna var helt unge, sier Jacob Juel Christensen. Foto: Thinkstock

Høyt kolesterol hos mor hang sammen med barnets kolestrol

Mors kolesterolnivå tidlig i svangerskapet, hang sammen med barnets kolesterolnivå i barndommen. Det viser fersk doktorgrad.

Annons:
Jacob Juel Christensen disputerer for graden philosophiae doctor ved Institutt for medisinske basalfag, UiO.
Foto: Gunnar F. Lothe

Jacob Juel Christensen disputerer 21. august med sin avhandling om hva kolesterolnivå i begynnelsen av livet betyr.

Han har undersøkt årsaker og effekter av å utsettes for LDL-kolesterol tidlig i livet hos barn med og uten arvelig høyt kolesterol, såkalt familiær hyperkolesterolemi (FH).

Mors kolesterol viktig faktor
Avhandlingen viser at i en frisk populasjon henger mors kolesterolnivå tidlig i svangerskapet sammen med barnets kolesterolnivå i barndommen.

– Det er interessant at mors kolesterolnivå hang sammen med barnets kolesterolnivå, selv om barna var helt unge. Forskjellen mellom gruppen med høyt og gruppen med lavt kolesterol var dessuten såpass stor at dette kan få klinisk betydning senere i livet, sier Christensen til Dagens Medisin.

Sjekke gravides kolesterol
Et høyt kolesterol i barndommen er vist å henge sammen med høyere kolesterol senere i livet, samt mer hjerte- og karsykdom.

– Det kan tenkes at det å sjekke kolesterolnivået til gravide gjør at vi i større grad kan finne familier og barn med høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom i løpet av livet, sier Christensen.

Arvelig høyt kolesterol
Christensen har også sett nærmere på barn med familiær hyperkolestrolemi.

Han fant her at barn som arver FH-mutasjonen fra mor og er utsatt for høyt kolesterol i svangerskapet, har likt nivå av LDL-kolesterol som de som arver det fra far.

– Her har tidligere studier vist litt ulike resultater, sier Christensen.

Flere faktorer
Han påpeker at forskerne hovedsakelig har undersøkt kolesterolnivåene til FH-barna.

– Det er jo mange faktorer som i tillegg påvirker risikoen for hjertesykdom. Det gjenstår fremdeles noe forskning før vi kan slå fast at svangerskapet ikke påvirker barna med FH-mutasjoner, sier han.

Endringer i blodet
Høyt LDL-kolesterol hos barn både med og uten FH-mutasjoner sammenfalt med endringer i lipoproteiner, kolesterol, fettstoffer og andre metabolitter.

– Særlig de FH-barna som ikke ble behandlet med statiner hadde en rekke endringer i biologiske faktorer i blodet. Mange av endringene har man tidligere ikke forbundet med høyt kolesterol, sier han.

Han mener det trengs mer forskning på hvorfor man ser disse endringene, og hva det kan bety for barna det gjelder.

– De kan bidra til sykdom, eller være ufarlige, sier han.

Høyere risiko
– Men vi vet at høyt kolesterol allerede fra barndommen fører til høyere risiko for hjerte- og karsykdom. Kostholdet hos disse barna må være hjertevennlig, med lavt inntak av mettet fett og høyt inntak av grove fullkornsprodukter og brød, frukt, bær og grønnsaker, sier han.

Men selv med et bra kosthold vil barn med familiær hyperkolesterolemi trenge statiner før eller siden.

– Dette er nødvendig for å få kolesterolet lavt nok.

Uten diagnose
Omkring 20.000 med FH går udiagnostisert i Norge, mange av dem er barn.

– I dag måles kolesterol sjelden før man når en viss alder, for meg virker det naturlig å forsøke å finne alle med høyt kolesterol. Da kan man sette igang effektiv forebygging, og dermed forsinke behovet for behandling, sier Christensen, som disputerer ved Institutt for medisinske basalfag.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!