Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SINTE PASIENTER: Legene opplevde iblant verbal aggresjon fra pasientene sine når de sa nei til en sykmelding eller førerkort.

SINTE PASIENTER: Legene opplevde iblant verbal aggresjon fra pasientene sine når de sa nei til en sykmelding eller førerkort. Foto: Thinkstock

Fastlege-nei kan gi konflikt mellom lege og pasient

Fastleger opplever både utskjelling og fysiske angrep når de sier nei til pasientens krav.

Annons:
Lege Stein Nilsen har utført studien sammen med Kirsti Malterud ved Uni Research Helse.

Det viser en kvalitativ studie med Stein Nilsen ved Uni Research Helse som førsteforfatter. Seks fastleger med lang erfaring er intervjuet.

– Vi ønsket å se hva som skjedde i konkrete tilfeller der legene sa nei til pasientens ønsker. Legene beskyldes for ikke å ta portvaktrollen på alvor. Vi så i vår studie at det kan være krevende for fastlegen å avvise pasientenes ønsker og krav, forteller Nilsen, førsteforfatter på studien som er publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Uenige pasienter
Typiske ting fastlegene sa nei til, var utredninger som MR-undersøkelser, behandling i form av antibiotika eller vanedannende preparater, sykmeldinger og førerkortattester.

Noen ganger godtok pasienten legens nei, men oftere var pasienten uenig og ga tydelig uttrykk for det.

– Mange pasienter hadde sterke oppfatninger om hva de ønsket, sier Nilsen, som er mangeårig fastlege og NAV-lege.

Aggresjon
Legene opplevde noen ganger verbal aggresjon fra pasientene sine. Ved et par tilfeller opplevde de også fysiske angrep. De fysiske angrepene kom i saker der pasienten ville ha vanedannende medisiner.

– I slike tilfeller kan pasientene være i ubalanse, og ha et rusproblem, sier Nilsen.

Sykmeldinger
Sykmeldinger var en typisk kilde til konflikt.

– Vi har ikke snakket med pasientene i denne studien. Men jeg har tenkt at pasienter opplever slike saker mer personlig enn de rent medisinske vurderingene, og ofte mener at de vet mer om saken enn legen gjør. Det samme gjelder i førerkortsaker, sier Nilsen.

Legene opplevde flere ganger at deres avgjørelse førte til at et langvarig, godt lege-pasient-forhold ble ødelagt.

– Tilliten som hadde vært der før, fikk en brist. Noen av pasientene skiftet også lege etter hendelsen, sier Nilsen.

Grubling i etterkant
Legene beskrev at de syntes slike uenigheter med pasientene kunne være krevende.

– Noen ganger utløste det sterke følelser og mye grubling i etterkant, og noen bebreidet seg selv for måten de hadde taklet situasjonen på, sier Nilsen.

Konflikthåndtering
Han mener legene trenger mer trening i å håndtere konflikter.

– Mange leger er konfliktskye, som folk flest. Leger bør trenes i å håndtere konflikter på en god måte. De skal stole på sin medisinske vurdering, men samtidig sørge for at pasienten blir hørt og respektert, og kan gå fra legekontoret med verdigheten i behold. Da kan tilliten bevares, slik at lege-pasientforholdet ikke blir skadelidende, sier Nilsen.

Tosidig rolle
Han mener også at fastlegens tosidige rolle bør diskuteres mer åpent.

– Legen skal være pasientens hjelper og advokat. Men i noen tilfeller må legen si nei, for å gjøre jobben sin, påpeker han.

– Kjenner oss igjen
Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, mener studien beskriver virkeligheten på en god måte.

– Dette kjenner vi fastleger oss igjen i. Utviklingen fra en tydeligere legerolle til en legerolle som skal møte pasientens ønsker, gjør det vanskeligere å møte de ønskene vi må si nei til, sier Brelin.

Han mener det er for lite fokus i samfunnet på fastlegens rolle som grensesetter.

– Vi har hatt en antibiotikakampanje, som har økt forståelsen i samfunnet for hvorfor fastleger må si nei. Jeg kunne ønske meg tilsvarende kampanjer når det gjelder b-preparater og førerkort, sier Brelin.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Laszlo 21.08.2017 00.02.30

  Hvorfor skal noen bestemme om jeg skal ha rett til å ha rett til å kjøpe smertestillende-/beroligende etc. preparater. Klart at vi ikke kan ha antibiotika i fritt omløp pga de samfunnsproblemene det kan medføre, men jeg har vært i situasjoner hvor jeg tom en tannlege har sagt meg imot da jeg sa at jeg opplevde smerte pga hennes behandling. Hvem bestemmer hva som er legemiddel og hva som er rekreasjon uansett? Alkohol var kun å få som medisin engang. Hvem har gått med på alt dette kunstige overformynderiet og Storebror kontrollen? Jeg trenger ingen å fortelle meg hvilke valg jeg skal foreta hvis det kun angår meg. Pga tidligere rusbruk, blir jeg stort sett nektet smertestillende medisiner selv om jeg er alvorlig og kronisk syk, og har tilbrakt et år på sykehus med ekstreme smerter med doser på 5mg ketorax og 10mg oxynorm. Ved forrige operasjon kjente jeg ikke 0.5mg fentanyl engang. Er det nå min feil at jeg av en eller annen grunn har en usedvanlig høy toleranse pga langvarig LAR beh.?

 • Doktern 03.09.2017 23.46.41

  Grunnen til at du ikke får bestemme det selv er at skadevirkningene av misbruk av opiater og beroligende medisiner er svært store både for individet og for samfunnet.

 • Dr.Y 17.08.2017 08.55.31

  "Legen skal være pasientens hjelper og advokat. Men i noen tilfeller må legen si nei, for å gjøre jobben sin, påpeker han." Er ganske så uenig med at legen har ikke rolle som advokat. Vi er pasientens behandler,hjelper,trøster og mange roller men ikke advokat. Vi kan ikke påta oss en rolle som advokat i forhold til regler da vi er utdannet i medisin og ikke jus, og selv om enkelte leger har god/særlig god kunnskap på jus, så sitter vi ikke på all info i mange saker angående NAV og div byråkrati. Er enig med de mange uttalelser om at leger bør være mere involvert i ledelse og byråkrati, men det er meget få/dårlige stimulerende tiltak for dette.

 • Dr.Y 17.08.2017 08.56.37

  "Er ganske så uenig med at legen har ikke rolle som advokat. "= Er ganske så uenig med at legen har rolle som advokat

 • Roar Dyrkorn 15.08.2017 21.39.14

  Hei Petter! Slike kampanjer er ypperlige tema for KUPP - kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter som blir meget positivt evaluert av 90 % av deltakende fastleger som vi nå har besøkt over 1500 av hitill med vår NSAIDS- og vår antibiotikakampanje. Innen utgangen av 2017 regner vi med å ha besøkt 2000 fastleger en- til-en med en 20-minutters oppdateringsvisitt i kontortiden! Nå er det bare å håpe at HOD følger opp legemiddelmeldingen og får oss inn på statsbudsjettet for 2018 så kommer vi ut med nye kampanjer! Beste hilsen Roar Dyrkorn, prosjektleder for KUPP.

 • Vidar Rødsjø 11.08.2017 20.45.28

  Hvorfor blir innlegg slettet uten at det står noe om hvilke behandlere jeg har gått til som gav meg feildiagnostisering og feilmedisinering?

 • Vidar Rødsjø 11.08.2017 17.50.00

  Har selv nylig vært gjennom en slik situasjon! Der jeg gjennom hele 2016 frem til nå har vært gjennom en omfattende hjerte utredning som var feil. Mye unødvendig medisinbruk og førerkort krav til å måtte ta blodfortynnende medisiner jeg aldri skulle ha tatt. Ren feil fra første stund. Men jeg stolte på min lege gjennom hele denne utredningen. Men nylig i mai 17 så var jeg sammen med lege på nav for å diskutere AAP. Der sa lege at det har vært feildiagnostisering inne i bildet som nok kunne være medvirkende til min tilstand. Dette vil ikke lege skrive inn i journal. Der sluttet for meg et godt forhold til min lege jeg hadde stor tillit til. Nå står jeg der med en ny lege som ikke kjenner meg. Er selv i en situasjon hvor jeg ikke lengre stoler på leger. Er inne i en situasjon der jeg har mistet lysten på selve livet. Fra frisk i mars 16 til å slite mye etter dette året. Leger forstår ikke at alle legemidler jeg måtte gjennom dette året har ødelagt meg. En medisin liste som viser over 40.

 • lege 11.08.2017 15.22.57

  Noen ganger er "nei" riktig, men legene er litt vel skråsikre på at de selv vet bedre hvordan pasientene har det -enn pasientene selv. Leger er ofte lite empatiske, har lite forståelse for mental og fysisk smerte - som de kanskje aldri selv har kjent på hverken kropp eller sjel. Det er selvsagt provoserende at leger leker gud - og tror de bedre kjenner slitenheten og smerteintensiteten enn pasientene kjenner. De fleste pasienter ønsker å jobbe, og for mange pasienter er sykmelding siste utvei når fysisk smerte eller mental smerte er for sterk. Da er det ikke til å undres at en ofte arrogant lege, som har fokus på regelverk og har rett og å ha makt til å bestemme- og ikke har evne til å mentalisere og se seg selv og egen arroganse utenfra eller pasienten innenfra- møter aggressivitet - som uttrykk for fortvilelse, redsel og avmakt i møte med en allmektig lege som ikke tror på pasientenes smerter. Pasientene bør betraktes som uskyldige til det motsatte er bevist- når kriminelle gjør det.

 • Lege 11.08.2017 16.18.58

  "lege". Ser du kaller deg "lege", men ut fra hva du skriver ser jeg at du ikke virkelig er det...

 • Lege nr 100 11.08.2017 22.48.55

  Det tror jag du har helt rett i

Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering3

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2