Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

POSITIV: Generalsekretær Geir Riise fotografert under Legeforeningens landsmøte i Ålesund tidligere i år.

POSITIV: Generalsekretær Geir Riise fotografert under Legeforeningens landsmøte i Ålesund tidligere i år. Foto: Marius Simensen

Bred støtte til skjerpet straff for leger som misbruker folketrygden

Legeforeningen er blant dem som støtter regjeringens forslag.

Annons:

Regjeringen har foreslått endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer.

Departementet vil at i de alvorligste situasjonene hvor en behandler taper retten til å praktisere for trygdens regning, så skal vedtaket praktiseres med virkning for hele folketrygden.

Les også: Vil skjerpe straff for leger som misbruker folketrygden

I dag praktiseres det ingen virking på tvers av Helfo og Nav. Det innebærer at dersom en behandler utelukkes fra å utstede legeerklæring, så kan vedkommende likevel skrive ut medisiner på blåresept. Det vil regjeringen endre på.

Fiktive legeerklæringer
25 instanser har kommentert forslaget før høringsfristen gikk ut i sommer, og Legeforeningen er blant dem som stiller seg bak endringen. De mener forslaget kan bidra til å tydeliggjøre ansvarsforholdene, unngå dobbeltarbeid og uklarhet om regelverket.

«Tap av retten til å praktisere for trygdens regning er svært inngripende for den det gjelder, og det må forutsettes, som departementene understreker, at det er svært få saker der dette virkemiddelet vil bli brukt», skriver generalsekretær Geir Riise i Den norske legeforeningen i sin høringsuttalelse.

Departementet har understreket at virkemiddelet bare vil gjelde i de alvorligste tilfellene hvor behandleren gjør seg skyldig i misbruk overfor trygden. Det kan være hvis en lege medvirker til at pasienten mottar uberettiget utbetaling, eksempelvis ved salg av legeerklæringer på fiktivt grunnlag.

Andre handlinger vil være grove tilfeller av gjentakende feil takstbruk, og grovt overforbruk av takster utover hva som er medisinsk nødvendig. Forslaget gjelder for alle som praktiserer for trygdens regning, blant annet lege, psykolog, tannlege og fysioterapeut.

– Virke preventivt
Norges Optikerforbund mener at den nye ordningen kan virke preventivt på lovbrudd blant helsepersonell.

«Ved å fjerne noen av dagens gråsoner i forhold til myndighetenes mulighet for reaksjon, og derved konsekvens for helsepersonellet, vil ordningen kunne virke mer preventiv, skriver generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Statens Helsetilsyn påpeker at de foreslåtte endringene vil tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Oslo kommune mener den nye ordningen både vil kunne «forenkle saksbehandling, trygge pasienters rett til forsvarlige helsetjenester og styrke kommunens plikt til å sikre god kvalitet av legetjenester».

Også Helsedirektoratet støtter forslaget i det vesentlige, men kommer med en del forslag til endringer i lovteksten.

Relaterte saker
Vil skjerpe straff for leger som misbruker folketrygden

Kommentarer

 • Håpløst 05.08.2017 02.42.05

  Jeg bruker daglig sikkert feil takster som LiS indremedisin. Det kan da ikke være riktig at jeg skal bruke enda mer tid på å få virkeligheten tilpasset det til enhver tid økende byråkratiet. Disse latterlige refusjonskategoriene er bare tull, bare en teit måte å skulle bruke masse penger på å si at person A skal få støtte, person B må betale litt mer selv. Norge går i bare større og større autoritær retning. Hadde jeg kunne velge på ny, ville jeg blitt noe hvor staten ikke kan ta fra meg retten til å bruke kunnskapen min.

 • Lege 06.08.2017 20.54.07

  Enig. Men de som bevisst skriver falske erklæringer og falske regningskort bør miste lisensen som lege, da de har bevist at de ikke er den nødvendige tilliten verdig.

 • Optiker 04.08.2017 17.30.44

  Litt pussig at optikerforbundet kommer med kommentarer og blir sitert. Optikere praktiserer ikke på trygdens regning, og denne 'mulighet for reaksjon' er derfor ikke relevant/prevantiv for optikere...

 • Lege 04.08.2017 08.09.30

  Tror nok det er verre for legen å miste retten til trygderefusjon (dvs ingen penger fra HELFO) enn retten til å skrive ut medisiner på blåresept....

 • doktern 07.08.2017 13.09.16

  Du kan i praksis ikke jobbe som fastlege hvis du ikke kan skrive ut medisiner på blåresept...

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!