Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FORSKER PÅ GRAVIDE: Dette er forskningsgruppe for inflammasjon i svangerskap, kalt svangerskapsgruppen, ved CEMIR ved NTNU. Ann-Charlotte Iversen er nummer to fra venstre og stipendiat Gabriela Silva er nr tre fra venstre. Foto: Jacob S Jensen.

FORSKER PÅ GRAVIDE: Dette er forskningsgruppe for inflammasjon i svangerskap, kalt svangerskapsgruppen, ved CEMIR ved NTNU. Ann-Charlotte Iversen er nummer to fra venstre og stipendiat Gabriela Silva er nr tre fra venstre. Foto: Jacob S Jensen.

Fant verdens første risiko-gen for svangerskapsforgiftning

Norske forskere har bidratt til oppdagelsen av et fostergen som gir mor økt risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning.

Annons:

– Dette er et kjempefunn, sier Ann-Charlotte Iversen, professor ved Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR) ved NTNU.

Hun er medforfatter på en artikkel som nylig er publisert i Nature Genetics, som beskriver funnet av verdens første medfødte risiko-gen for svangerskapsforgiftning (preeklampsi) i foster.

12 forskergrupper fra seks ulike land har siden 2011 jaktet på risikogener gjennom EU-prosjektet InterPregGen.Andre forskere har tidligere prøvd på det samme, men studiene har hver for seg ikke vært store nok til å kunne gi sikre svar.

4000 svangerskap
– Vi har koblet sammen en rekke store europeiske kohorter for å gjøre verdens største genetiske studie av preeklampsi, forteller Iversen.

Til sammen har forskerne studert over 4000 barn født i preeklampsi-svangerskap, og over 300.000 kontroller. De har gjennomført en genetisk screening hvor de har sett på over sju millioner genvarianter i jakten på sykdomsgenet.

Genvarianten som peker på sykdomsrisiko er assosiert med genet for Flt-1, som koder for et protein som er en kjent biomarkør for svangerskapsforgiftning og som bidrar til skade på karsystemet hos mor slik at hun utvikler høyt blodtrykk som respons på en skadet morkake.

– Det er i hovedsak fostercellene i morkaken som uttrykker dette proteinet, og vi har i denne studien avslørt at risikoen for sykdom kan skyldes at endring i genene påvirker hvordan proteinet fungerer og hvordan det påvirker mor, sier forskeren.

– Solid
Studien er en assosiasjonsstudie, som betyr at den ikke beviser hvilket gen som forårsaker svangerskapsforgiftning. Forskerne mener likevel at funnet er svært overbevisende.

Fakta om svangerskapsforgiftning

* En tilstand der den gravide, på grunn av sykdom i morkaken, får forhøyet blodtrykk og proteiner i urinen.

* Rammer rundt fem prosent av fødende i Norge og oppstår oftest i siste halvdel av svangerskapet. Risikoen er høyest hos førstegangsfødende.

* Er forbundet med økt risiko for komplikasjoner hos både mor og barn. Barnet risikerer dårlig vekst og redusert trivsel på grunn av utilstrekkelig morkakefunksjon. I lette tilfeller kan mor og baby være upåvirket av tilstanden, mens i alvorlige tilfeller kan svangerskapsforgiftning bli livstruende for mor og barn.

Kilde: Folkehelseinstituttet

– Funnet er spesielt solid ved at avsløringen er gjort ved analyse av et stort antall individer, at flere genvarianter peker mot samme risikogen, og at funnet er bekreftet som risikogen i uavhengige kohorter, sier professoren.

Vil forske videre
Funnet får ikke umiddelbare konsekvenser for oppfølgingen av gravide.

– Risikogen-varianten er uttrykt hos mange flere enn de som blir syke, og vi kan uansett ikke teste morkaken under svangerskapet. Det viktigste er at vi med dette funnet nærmer oss en bedre forståelse av grunnlaget for svangerskapsforgiftning, og hvor viktig morkaken er for utviklingen av sykdommen. Studien viser tydelig at vi er nødt til å ta fosterets genvarianter med i vurderingen. Vi må se etter sykdomsmarkører som vises tidlig i svangerskapet når bare morkaken er syk, og lære oss hvordan det reflekteres i mors blodprøver og urin for tidlig å kunne oppdage det. Det vil kreve videre studier for å utvikle gode biomarkører, sier Iversen. 

Studien er ledet av Linda Morgan ved University of Nottingham. Fra NTNU har stipendiat Gabriela Silva og gynekolog og postdoktor Liv Cecilie Vestrheim Thomsen bidratt i tillegg til Iversen.

Bidraget fra NTNU består av en kohort fra HUNT-studien med gravide, samt materiale fra Preeklampsibiobanken, som er innsamlet ved St. Olavs Hospital og Haukeland universitetssjukehus. De norske forskerne har analysert proteinuttrykket av Flt-1 i morkakeprøver hos syke og friske gravide, og sammenholdt resultatet med forekomst av risikogenene.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2