Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TILSKUDDSORDNING: I fjor mottok 255 kommuner/bydeler tilskudd til i alt 377 psykologstillinger. Illustrasjonsfoto: Colourbox

TILSKUDDSORDNING: I fjor mottok 255 kommuner/bydeler tilskudd til i alt 377 psykologstillinger. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kommunene ansetter flere psykologer

De fleste psykolog-stillingene er knyttet til lavterskeltilbud, ifølge rapportering fra kommunene for 2016.

Annons:

Helsedirektoratet tildeler årlig tilskuddsmidler til kommuner som ønsker å ansette psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Nå viser rapportering fra kommuner som fikk tilskuddsmidler i fjor en fortsatt økning av antallet psykologer.

Rapporten omfatter 301 av 377 psykologstillinger i de 255 kommunene/bydelene som mottok tilskudd i 2016.

95 prosent av psykologene inngår i forpliktende tverrfaglig samarbeid. Dette er ulike former for tverrfaglige team og flerfaglig felleskap/samlokalisering.

Kompetanseheving
Cirka 45 prosent av psykologstillingen benyttes i lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud, herunder også utredning og diagnostisering.

Om lag 37 prosent av stillingen benyttes til samfunns- og systemrettet arbeid, mens cirka 18 prosent er stillinger rettet inn mot helsefremmende og forebyggende arbeid.

Tilskuddsmidlene kan også gå til kompetanseutviklingstiltak. Nær 85 prosent av psykologene har deltatt i kompetanseutviklingstiltak i regi av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

I tillegg oppgir 65 prosent å ha benyttet tilbud fra de regionale kompetansesentrene innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Kommunepsykologene arbeider innen psykisk helse, rus og vold- og traumefeltet, melder Helsedirektoratet. Nær hver tredje psykolog har spesialisering, mens 52 prosent er i gang med eller skal påbegynne spesialisering.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lisbet 20.05.2017 01.26.55

  Vi har nok psykologer. Folk må lære å takle opp og nedturer. Vi trenger ikke psykologer her og der... Selvmord ditt og selvmord datt.. Nullvisjon liksom... Er du så egostisk og så lite intelligent eller kanskje narsisstisk, eller sta nok til å ta ditt eget liv,.. so be it. er ikke akkurat mangel på mennesker her på kloden.... Ja alvorlig psykisk lidelse,, bipolar, schizofreni er ting som skal behandles.. Men alle mildere psykiske plager, ja vel dere får betale det selv. skal ikke være kommunen som betaler. Og all behandling innvadrere får, de får de betale selv.. eller det får faktureres landet de kommer fra...

 • Kjell O.Skavdal 19.05.2017 13.46.38

  Trenger man da ikke Ungarnpsykologene? Få orden på autorisasjonssaken nå.

Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!