Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

BIOTEKNOLOGI: Studier fra Norge på direkte bioteknologiske forskning blir sjeldnere sitert enn studier som viser anvendelse av bioteknologisk forskning. Illustrasjon: Colourbox

BIOTEKNOLOGI: Studier fra Norge på direkte bioteknologiske forskning blir sjeldnere sitert enn studier som viser anvendelse av bioteknologisk forskning. Illustrasjon: Colourbox

Brukte 4,5 milliarder på bioteknologisk forskning

Godt over halvparten av utgiftene til bioteknologisk forskning i Norge i 2015 var knyttet til medisinsk forskning.

Annons:

Totalt 4,5 milliarder kroner ble brukt til bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Summen utgjorde 8 prosent av total FoU i Norge det året.

Mer enn 60 prosent av utgiftene til bioteknologisk forskning var knyttet til medisinsk bioteknologi.

Universitets- og høgskolesektoren for 59 prosent av utgiftene til bioteknologisk FoU, næringslivet for 25 prosent og instituttsektoren for 16 prosent.

Det fremgår av en ny rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på bioteknologisk FoU i Norge for 2015. For første gang er næringslivet inkludert i kartleggingen, skriver Forskningsrådet.

– Bioteknologien er i rivende utvikling, og kvaliteten på den norske forskningen er høy, også i internasjonal sammenheng. Få forskningsområder er så store og få har vist tilsvarende vekst. Det er viktig å omsette forskningen til nytte i helsevesenet og for næringsutvikling. Derfor er det verdifullt at rapporten også kartlegger FoU-aktiviteten i næringslivet, sier innovasjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

Lavere for næringslivet
Sammenliknet med andre land utfører norsk universitets- og høgskolesektor og offentlig sektor en høy andel bioteknologisk FoU, mens norsk næringsliv har en noe lavere andel bioteknologisk FoU enn gjennomsnittet for andre land som rapporterer data til OECD.

Norsk bioteknologisk forskning er sitert 64 prosent mer enn verdensgjennomsnittet. Studier som publiseres i spesialtidsskriftene for bioteknologi blir ikke spesielt hyppig sitert, mens øvrig bioteknologisk forskning har veldig høy siteringsrate.

Ifølge NIFU kan det tyde på forskning som omfatter anvendelse av eksisterende bioteknologisk metode og kunnskap til forskning innen andre områder blir oftest sitert, mens siteringshyppigheten er dårligere for den direkte bioteknologiske forskningen.

Bioteknologiartikler utgjorde 10,5 prosent av total norsk publisering i internasjonale tidsskrifter i 2015.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!