Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjonsbilde: Thinkstock

Illustrasjonsbilde: Thinkstock

BMJ-studie viser god effekt av å sykle og gå til jobben

Forsker Lars Bo Andersen mener helseeffekten som vises i den nye studien nesten kan sammenlignes med røykeslutt.

Annons:

En stor observasjonsstudie publisert denne uken i British Medical Journal viser at å sykle eller gå til jobben hadde god effekt på å forhindre hjerte- og karsykdom.

Å sykle viste seg å ha enda bedre effekt enn å gå til jobben. Studien viste at risikoen for å dø var 41 prosent lavere hos dem som syklet til jobben, sammenlignet med dem som ikke var aktive i studien.

HAR TRO PÅ RESULTATET: Professor Lars Bo Andersen har doktorgrad i medisin og har i flere år undersøkt folkehelse-effekten av sykling i Danmark. Han mener studien overbeviser fordi den har statistisk styrke. Til daglig underviser han idretts- og lærerstudier på Høgskulen på Vestlandet og veileder doktorgradsstipendiater.
Foto: Privat

Studien tok utgangspunkt i Britiske biobank-data, og analysene inkluderte over 264.000 personer med snittalder på 53 år.


– Stort helsepotensial
Professor Lars Bo Andersen ved Høgskulen på Vestlandet, har skrevet en lederartikkel i BMJ om studien, hvor han peker på at tilrettelegging for syklister i England har potensial for å forbedre folkehelsen kraftig.

Andersen har forsket på folkehelseeffekten av sykling i Danmark, og har tro på resultatene – på tross av at artikkelforfatterne i artikkelen tar forbehold om at de observasjonelle dataene ikke kan konkludere med årsakssammenheng.

Til Dagens Medisin fremholder han studiens dataomfang som viktig og overbevisende.

– Studiet er spesielt fordi det er laget på bakgrunn av engelske biobankdata. De inneholder over en halv million mennesker. Det er en kjempestudie av over 250.000 personer som er inkludlert i analysene. Dette gir god statistisk sikkerhet, sier professoren.


Minner om danske studiedata
Andersen viser til at funnet i den britiske studien likner på det han har sett i danske studier av sykling som viste 30 prosent dødelighetsreduksjon. Imidlertid peker forskeren på at sykling i Danmark er en hverdagsaktivitet, og slik sett er mye mer vanlig enn i Storbritannia.

– I studien er det bare 2,6 prosent som syklet til jobben. Det er altså antakeligvis noe seleksjon som gjør at vi kan anta dem som sykler til jobben i Storbrittania lever litt sunnere og aktivt liv. Jeg tror ikke studien fullt ut klarer å kontrollere for denne faktoren, påpeker han.


«Stor helsegevinst»
– Det er en veldig stor helsegevinst vi snakker om. Aktiv transport som sykling har faktisk nesten like stor effekt som å slutte å røyke, sier Andersen og fremholder at det er samme type bakgrunnsdata som brukes i studien som en har brukt for å konkludere med at røyking er usunt.

Professoren mener en må være forsiktig med å hoppe til konklusjoner på bakgrunn av observasjonsstudier, men påpeker at dataene har vært entydige i flere studier på sykling, om at aktiviteten har en forebyggende helseeffekt.


Gange viste mindre effekt
Studieresultatene i den nye BMJ-artiklen viste også at å gå til jobben hadde en helseeffekt, men bare for å forhindre hjerte- og karhendelser og om det ble gått over to timer ukentlig.

– Jeg tror det er mindre effekt på gange fordi det ikke er like intensiv aktivitet som å sykle, sier Andersen.


Vil undersøke norsk sykkelsatsning
Andersen som er dansk og først og fremst har forsket på sykling i Danmark, forteller at han nå jobber med å søke penger til et forskningsprosjekt i Norge, for å undersøke helseeffekten av Førdepakken. En milliard norske kroner som er satt av til å bygge sykkel- og gangsti i Førde.

– Når en bevilger så mye penger er det fornuftig å evaluere pengebruken, påpeker han.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!