Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjonsbilde: Thinkstock

Illustrasjonsbilde: Thinkstock

BMJ-studie viser god effekt av å sykle og gå til jobben

Forsker Lars Bo Andersen mener helseeffekten som vises i den nye studien nesten kan sammenlignes med røykeslutt.

Annons:

En stor observasjonsstudie publisert denne uken i British Medical Journal viser at å sykle eller gå til jobben hadde god effekt på å forhindre hjerte- og karsykdom.

Å sykle viste seg å ha enda bedre effekt enn å gå til jobben. Studien viste at risikoen for å dø var 41 prosent lavere hos dem som syklet til jobben, sammenlignet med dem som ikke var aktive i studien.

HAR TRO PÅ RESULTATET: Professor Lars Bo Andersen har doktorgrad i medisin og har i flere år undersøkt folkehelse-effekten av sykling i Danmark. Han mener studien overbeviser fordi den har statistisk styrke. Til daglig underviser han idretts- og lærerstudier på Høgskulen på Vestlandet og veileder doktorgradsstipendiater.
Foto: Privat

Studien tok utgangspunkt i Britiske biobank-data, og analysene inkluderte over 264.000 personer med snittalder på 53 år.


– Stort helsepotensial
Professor Lars Bo Andersen ved Høgskulen på Vestlandet, har skrevet en lederartikkel i BMJ om studien, hvor han peker på at tilrettelegging for syklister i England har potensial for å forbedre folkehelsen kraftig.

Andersen har forsket på folkehelseeffekten av sykling i Danmark, og har tro på resultatene – på tross av at artikkelforfatterne i artikkelen tar forbehold om at de observasjonelle dataene ikke kan konkludere med årsakssammenheng.

Til Dagens Medisin fremholder han studiens dataomfang som viktig og overbevisende.

– Studiet er spesielt fordi det er laget på bakgrunn av engelske biobankdata. De inneholder over en halv million mennesker. Det er en kjempestudie av over 250.000 personer som er inkludlert i analysene. Dette gir god statistisk sikkerhet, sier professoren.


Minner om danske studiedata
Andersen viser til at funnet i den britiske studien likner på det han har sett i danske studier av sykling som viste 30 prosent dødelighetsreduksjon. Imidlertid peker forskeren på at sykling i Danmark er en hverdagsaktivitet, og slik sett er mye mer vanlig enn i Storbritannia.

– I studien er det bare 2,6 prosent som syklet til jobben. Det er altså antakeligvis noe seleksjon som gjør at vi kan anta dem som sykler til jobben i Storbrittania lever litt sunnere og aktivt liv. Jeg tror ikke studien fullt ut klarer å kontrollere for denne faktoren, påpeker han.


«Stor helsegevinst»
– Det er en veldig stor helsegevinst vi snakker om. Aktiv transport som sykling har faktisk nesten like stor effekt som å slutte å røyke, sier Andersen og fremholder at det er samme type bakgrunnsdata som brukes i studien som en har brukt for å konkludere med at røyking er usunt.

Professoren mener en må være forsiktig med å hoppe til konklusjoner på bakgrunn av observasjonsstudier, men påpeker at dataene har vært entydige i flere studier på sykling, om at aktiviteten har en forebyggende helseeffekt.


Gange viste mindre effekt
Studieresultatene i den nye BMJ-artiklen viste også at å gå til jobben hadde en helseeffekt, men bare for å forhindre hjerte- og karhendelser og om det ble gått over to timer ukentlig.

– Jeg tror det er mindre effekt på gange fordi det ikke er like intensiv aktivitet som å sykle, sier Andersen.


Vil undersøke norsk sykkelsatsning
Andersen som er dansk og først og fremst har forsket på sykling i Danmark, forteller at han nå jobber med å søke penger til et forskningsprosjekt i Norge, for å undersøke helseeffekten av Førdepakken. En milliard norske kroner som er satt av til å bygge sykkel- og gangsti i Førde.

– Når en bevilger så mye penger er det fornuftig å evaluere pengebruken, påpeker han.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene1

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!