Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Videreselger vaksiner til hemmelig pris

– En nyttig klausul å ha i kontrakten i dagens situasjon med mangel på mange vaksiner, sier Britt Wolden i Folkehelseinstituttet.

Annons:

I et nytt punkt i en kontrakt med legemiddelfirmaer som Folkehelseinstituttet (FHI) kjøper vaksiner av, gis FHI rett til å videreselge vaksiner som ikke brukes. Hvor mye de selger vaksinene for, er hemmelig, sier FHI. 

Nytt

Ifølge avdelingsdirektør Britt Wolden i FHI er det første gang at dette innlemmes i kontraktene. 

– Hensikten med vilkåret er å gi oss en mulighet til å redusere ukurans, for eksempel ved større endringer i eksisterende program, eller ved opphør av tidsbegrensede tiltak som for eksempel HPV-oppvaksinering.

– Dette er også en nyttig klausul å ha i kontrakten i dagens situasjon med mangel på mange vaksiner. Vi har en gjensidig avtale i de nordiske landene som sier at vi hjelper hverandre i mangelsituasjoner om mulig. Da er det et godt utgangspunkt å ha avklart med leverandør at det kan være mulig å selge doser. Også på EU-nivå koordineres vaksine-etterspørsel dersom et land går tom for vaksine til sitt program.

Solgte til Kroatia

Folkehelseinstituttet gjør kun innkjøp av vaksiner og er kun legemiddelgrossist for vaksiner.  

– Vi kjenner ikke til hva som er praksis for andre legemidler. For vaksiner gjelder dette foreløpig kun de to HPV-kontraktene, men vilkåret vil videreføres i fremtidige anbud også for andre vaksiner. 

– Har dere tidligere videresolgt vaksiner? 

– Vi solgte 6000 pakninger av kombinasjonsvaksine til grunnvaksinering av spedbarn til Kroatia i 2015. Bakgrunnen var en henvendelse fra kroatiske helsemyndigheter med ønske om hjelp ved en akutt vaksinemangel i det kroatiske barnevaksinasjonsprogrammet, sier Wolden, som ikke vil gå ut med et konkret beløp.

Skal dekke «reelle kostnader»

– Vi ønsker på generelt grunnlag ikke å gå ut med et konkret beløp. Prisen på vaksiner som vi har kjøpt gjennom anbudskonkurranse, er leverandørens forretningshemmelighet og dermed konfidensiell. Prisen i dette konkrete tilfellet ble satt med tanke på å dekke Folkehelseinstituttets reelle kostnader knyttet til innkjøp av vaksine og effektuering av salget.

HPV-vaksine ikke videresolgt

Ifølge Wolden er det ikke videresolgt noe av opphentingsvaksinen med HPV. 

– Hvem er det aktuelt å selge HPV-vaksinen videre til?

– Det kan være aktuelt å selge til andre lands myndigheter i situasjoner der de opplever svikt i leveranse til sitt vaksinasjonsprogram på grunn av leveringsproblemer. Som sagt har det de siste par årene vært til dels alvorlige mangelsituasjoner for flere vaksiner.

Holdbarhetstiden til Cervarix-vaksinene som er ankommet, er til 30. april 2018.  Ceravrix er den vaksinen som skal brukes i barnevaksinasjonsprogrammet nå. 

– Influensavaksinen Pandemrix ble videreformidlet i sin tid. Hvem mottok vaksinen? 

– Pandemrix ble ikke videresolgt. Folkehelseinstituttet ga vaksine til WHO, sier Wolden

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!