Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Videreselger vaksiner til hemmelig pris

– En nyttig klausul å ha i kontrakten i dagens situasjon med mangel på mange vaksiner, sier Britt Wolden i Folkehelseinstituttet.

Annons:

I et nytt punkt i en kontrakt med legemiddelfirmaer som Folkehelseinstituttet (FHI) kjøper vaksiner av, gis FHI rett til å videreselge vaksiner som ikke brukes. Hvor mye de selger vaksinene for, er hemmelig, sier FHI. 

Nytt

Ifølge avdelingsdirektør Britt Wolden i FHI er det første gang at dette innlemmes i kontraktene. 

– Hensikten med vilkåret er å gi oss en mulighet til å redusere ukurans, for eksempel ved større endringer i eksisterende program, eller ved opphør av tidsbegrensede tiltak som for eksempel HPV-oppvaksinering.

– Dette er også en nyttig klausul å ha i kontrakten i dagens situasjon med mangel på mange vaksiner. Vi har en gjensidig avtale i de nordiske landene som sier at vi hjelper hverandre i mangelsituasjoner om mulig. Da er det et godt utgangspunkt å ha avklart med leverandør at det kan være mulig å selge doser. Også på EU-nivå koordineres vaksine-etterspørsel dersom et land går tom for vaksine til sitt program.

Solgte til Kroatia

Folkehelseinstituttet gjør kun innkjøp av vaksiner og er kun legemiddelgrossist for vaksiner.  

– Vi kjenner ikke til hva som er praksis for andre legemidler. For vaksiner gjelder dette foreløpig kun de to HPV-kontraktene, men vilkåret vil videreføres i fremtidige anbud også for andre vaksiner. 

– Har dere tidligere videresolgt vaksiner? 

– Vi solgte 6000 pakninger av kombinasjonsvaksine til grunnvaksinering av spedbarn til Kroatia i 2015. Bakgrunnen var en henvendelse fra kroatiske helsemyndigheter med ønske om hjelp ved en akutt vaksinemangel i det kroatiske barnevaksinasjonsprogrammet, sier Wolden, som ikke vil gå ut med et konkret beløp.

Skal dekke «reelle kostnader»

– Vi ønsker på generelt grunnlag ikke å gå ut med et konkret beløp. Prisen på vaksiner som vi har kjøpt gjennom anbudskonkurranse, er leverandørens forretningshemmelighet og dermed konfidensiell. Prisen i dette konkrete tilfellet ble satt med tanke på å dekke Folkehelseinstituttets reelle kostnader knyttet til innkjøp av vaksine og effektuering av salget.

HPV-vaksine ikke videresolgt

Ifølge Wolden er det ikke videresolgt noe av opphentingsvaksinen med HPV. 

– Hvem er det aktuelt å selge HPV-vaksinen videre til?

– Det kan være aktuelt å selge til andre lands myndigheter i situasjoner der de opplever svikt i leveranse til sitt vaksinasjonsprogram på grunn av leveringsproblemer. Som sagt har det de siste par årene vært til dels alvorlige mangelsituasjoner for flere vaksiner.

Holdbarhetstiden til Cervarix-vaksinene som er ankommet, er til 30. april 2018.  Ceravrix er den vaksinen som skal brukes i barnevaksinasjonsprogrammet nå. 

– Influensavaksinen Pandemrix ble videreformidlet i sin tid. Hvem mottok vaksinen? 

– Pandemrix ble ikke videresolgt. Folkehelseinstituttet ga vaksine til WHO, sier Wolden

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene1

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!