Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VIL HA FASTLEGENE MED I UTVALG: – Det må inn noen med fersk, klinisk kompetanse som fastlege med kjennskap til både sykehjemsmedisin og legevakt, sier Legeforeningens Marit Hermansen.

VIL HA FASTLEGENE MED I UTVALG: – Det må inn noen med fersk, klinisk kompetanse som fastlege med kjennskap til både sykehjemsmedisin og legevakt, sier Legeforeningens Marit Hermansen. Foto: Målfrid Bordvik

Reagerer på at helseprioriteringer skal utredes uten fastleger

– Vi er veldig overrasket over at ingen med beina i klinikken er med, sier legepresidenten om det nye prioriteringsutvalget for kommunehelsetjenesten.

Annons:

Forrige uke oppnevnte regjeringen et utvalg som skal se på hvordan man best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det nye utvalget har 15 medlemmer, hvorav to er oppført som leger og fire som sykepleiere. Men ingen av dem praktiserer yrket.

Petter Schou, tidligere fylkeslege i Oslo, er nå ordfører i Spydeberg. Også Endre Sandvik er utdannet lege, men arbeider som kommunaldirektør i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo. Sykepleierne på listen arbeider heller ikke som sykepleiere, men som kommunaldirektør, instituttleder og helse- og omsorgssjef.

– Svekker arbeidet
– Vi ble veldig overrasket over at det er ingen med beina i klinikken. Det er ingen med klinisk erfaring som kan fortelle hvordan dette oppleves til daglig, og som kan lage kriterier som kan brukes i praksis. Det er heller ingen representanter fra de som driver med behandling, diagnostisering og henvisning, nemlig fastlegene, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Legeforeningen har mottatt flere reaksjoner på utvalgets sammensetning, og presidenten mener mangelen på fagfolk svekker utvalget.

– Dette vil hemme resultatet av utvalgets arbeid. Vi har støttet dette arbeidet og sett frem til det, men nå blir vi svært i tvil om hvilke diskusjoner man får i et slikt utvalg. Det er overraskende fordi jeg har tolket ministeren dithen at han ønsker å prioritere dette arbeidet, og at han ønsker noe som kan gjøre en endring. Da må han ha med de som faktisk erfarer hvordan dette er til daglig, sier Hermansen.

Etterlyser fersk klinisk kompetanse
Oppfordring til ministeren er derfor klar;

– Det må inn noen med fersk, klinisk kompetanse som fastlege med kjennskap til både sykehjemsmedisin og legevakt. Noen vil si at de blir hørt, men det må også være noen slike stemmer med i diskusjonene og veie argumentere, sier hun.

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke endre sammensetningen i utvalget.

– Det vil alltid være ulike oppfatninger om sammensetningen av et offentlig utvalg, men vi mener dette er et godt sammensatt og kompetent utvalg. Målet er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Vi mener derfor det er viktig med god systemforståelse og kjennskap til kommunesystemet. I arbeidet med utredningen er det også naturlig at utvalget innhenter kunnskap og erfaringer fra ulike miljøer. Her vil personer som arbeider med pasienter daglig kunne gi viktige innspill, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse og omsorgsdepartementet i en epost til Dagens Medisin.

Relaterte saker
Nytt prioriteringsutvalg for kommunene

Kommentarer

 • Sosiolog 20.04.2017 09.57.52

  Synes mandatet og sammensettingen er fin. Dette utvalget skal jo se litt mer på hvordan tjenestene er organisert mht til overordnede mål om riktig fordeling av helsegoder. Tror det kan være lurt at aktørene har mer overordnede roller i tjenestene, så slipper vi agenter for ulike deltjenester og kan søke å se helheten

 • knut 15.04.2017 08.54.09

  Anne Grethe Erlandsen ass.... Gang på gang, tror hun virkelig at noen kjøper den gallen hun kaster fra seg?

 • LiS-slave 14.04.2017 21.27.26

  @Fredrik. :-))))))))

 • Fredrik Næss, fastlege 13.04.2017 21.31.11

  "Her vil personer som jobber med pasienter daglig kunne gi viktige innspill" Virker jo betryggende... Alle vet hvor mye et innspill er verdt når enigheten i en homogen gruppe allerede er stor

 • Lege 13.04.2017 00.26.37

  HOD mener dette er et godt sammensatt og kompetent utvalg. Det sier det meste om kompetansen og gangsynet til HOD.

 • V:T 11.04.2017 18.22.46

  Et nytt Kvinnsland utvalg d.v.s et supperåd . En kan sette ned så mange utvalg en ønsker men det er firebanden "regionsdirektørene"som sitter med makta .

 • lege 11.04.2017 11.23.23

  Det er uhørt at ikke folk med beina godt plantet i klnikken- og på jorda- er med. Hvordan kan disse utvalgene, rådene osv. bli noe annet enn mislykket og skape enda mer problemer for helsepersonell - og til syvende og sist- de stakkars pasientene? Bortkasta penger som kunne vært sluset inn i direkte paseintarbeid. vurderer å stemme Helsepartiet.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!