Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

- Noen av varslene vi mottar gjelder pasienter som er svært syke, og hvor det er betyrdelig risiko for at behandlingsresultatet ikke vil bli som ønsket, skriver Undersøkelsesenheten om fjorårets varslinger om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

- Noen av varslene vi mottar gjelder pasienter som er svært syke, og hvor det er betyrdelig risiko for at behandlingsresultatet ikke vil bli som ønsket, skriver Undersøkelsesenheten om fjorårets varslinger om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

Økning i varsling om alvorlige hendelser

Flere alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten ble varslet i fjor.

Helsetilsynets Undersøkelsesenhet mottok i fjor 587 varsler om uventede og alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Det var 86 varsler mer enn året før.

I 66 prosent av varslene Undersøkelsesenheten mottok, døde pasienten.

 – Pasienter med alvorlige og sammensatt sykdomstilstander og skader har ofte behov for kompleks og avansert behandling fra ulike spesialister og enheter i sykehuset. I slike situasjoner hvor noe må skje fort, kan handlingsalternativene være begrenset og risikoen for uønskede hendelser er stor, skriver Undersøkelsesenheten i sin rapport.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!