Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Psykofarmaka dreper mange

Det er ingen tvil om at psykofarmaka dreper mange, og at antipsykotika forkorter livet ganske mye. Medisinering er en av de viktigste årsakene til at pasienter med schizofreni lever omkring 20 år kortere enn andre.

Publisert: 2017-03-10 — 06.12
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Innlegg: Peter C. Gøtzsche, professor, dr.med. og direktør for Det nordiske cochrane center ved Rigshospitalet i København, som skriver på egne vegne

I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.

På bakgrunn av den beste forskningen jeg har kunnet finne, har jeg beregnet at psykofarmaka er den tredje hyppigste dødsårsaken etter kreft og hjerte- og karsykdommer. Det kan godt være at det ikke er riktig så ille som dette, men det er ingen tvil om at psykofarmaka dreper mange, og at antipsykotika forkorter livet ganske mye.

HJERNESKADER. Mange, også unge mennesker, faller plutselig om på gulvet og er steindøde på grunn av de akutte skadevirkningene på hjertet. Mange blir overvektige og får diabetes og hjertesykdommer, som også forkorter livet.

Medisinering er en av de viktigste årsakene til at pasienter med schizofreni lever omkring 20 år kortere enn andre.

De to psykiaterne påstår videre at det totalt mangler dekning i seriøs forskningslitteratur for å kunne hevde at pasientene har en bedre prognose uten psykofarmaka. Dette stemmer ikke. På lang sikt går det verre for pasientene – nesten uansett hvilken type psykofarmaka de bruker, og i særdeleshet ved bruk av antipsykotika fordi disse medikamentene gir permanente hjerneskader.

HÅPLØSE FORSØK. Ifølge Kroken og Johnsen viser gode undersøkelser at forebyggende behandling med antipsykotika reduserer risikoen for tilbakefall. Dette er også feil. Disse forsøkene er temmelig håpløse fordi man har unnlatt å seponere de pasientene man randomiserer til placebo. Dette kan medføre forferdelige abstinenssymptomer som blant annet kan føre til både selvmord og drap. Man fratar jo en behandling som har endret pasientenes hjerne og gjort dem avhengige.

Disse forsøkene tilsvarer å ville undersøke om fortsatt alkoholinntak til alkoholikere kan forebygge at de får det dårlig gjennom plutselig å stoppe servering av alkohol til halvparten av pasientene.

EN KATASTROFE. Disse tingene er grundig beskrevet i den videnskapelige litteraturen, og også i bøker som blant andre Robert Whitaker og jeg selv har utgitt de siste par årene.

Den biomedisinske psykiatrimodellen har vært en katastrofe for pasientene. Det de har mest bruk for, er psykososiale tiltak, ikke minst psykoterapi samt menneskelig omsorg og forståelse. Pasientene har ikke behov for å bli bedøvd med medisin, alkohol eller andre hjerneaktive stoffer.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 05/2017

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Hogne Vindenes 31.03.2018 22.19.29

  En noe sen kommentar. Gøtzsche refererer til kun en annen person her: Whitaker, en vitenskapsournalist. Det blir som å si "forskning viser at". Så vidt jeg kan se, står begge disse utenfor psykiatrisk Konsensus. Synspunktene deres deles av briten David Healy. Antipsykotika kan være livreddende for schizofrene, så det er merkelig at de våger. Antidepressiva er en annen sak. De tre herrene tviholder på at det er virkningsløs medisin. Samtidig utføres det mange studier som konkluderer med at iallfall 50 % av pasientene har et godt utbytte av slike medisiner. SSRI-medikamenter øker serotoninaktiviteten i synapsene. Forskere har innvendt at hvis dette var alt, ville tablettene ha virket allerede etter en time. Men det tar gjerne flere uker før virkningen inntreffer. Dette har ført til ytterligere arbeid, og man mener nå at økning av BDNF (brain-derived neurotropic factor) er det avgjørende. Altså stadig nye spennende studier mens Gøtzsche hardnakket står på sitt.

 • KH 13.03.2017 10.57.02

  Som å velge mellom pest og kolera, men ingen kan leve i psykose eller bipolar mani. Det kan forkorte livet på et øyeblikk og ikke minst ødelegge hele familier. Selvmords statistikken er på 20 % blant bipolare. Men mer praktisk hjelp og samtaler kan kanskje gjøre livet lettere for mange.

 • Siv Helen Rydheim 11.03.2017 11.32.22

  Ang. stemmehøring, som bringes fram av Knut, så vil jeg anbefale å lytte til/lese: Jacqui Dillon Video: http://wsoforening.blogspot.no/2013/06/bbc-om-stemmehring.html Hun har også egen nettside: “Jacqui Dillon is a writer, campaigner, international speaker and trainer. She has personal and professional experience, awareness and skills in working with trauma and abuse, dissociation, ‘psychosis’, hearing voices, healing and recovery. Jacqui has lectured and published worldwide. She is a skilled facilitator in complex learning environments.” http://www.jacquidillon.org/ Olga Runcinam anbefales også: «Nu giver hun håb til andre patienter» https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-5/nu-giver-hun-hab-til-andre-patienter Will Hall http://willhall.net/ er en tredje henvisning, og som er opphavet til den skadereduserende veilederen for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka http://www.erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2015/08/Skadereduserende_veileder_oppdatert_2014.pdf

 • Vidar Rødsjø 10.03.2017 21.26.17

  Det som hjalp meg et stykke på vei var å velge DPS. Samtaler med folk som forstod. Dessverre ble oppholdet ødelagt av en følelsesløs overlege etter tre dager. Jeg skrev meg da ut.

 • Vidar Rødsjø 10.03.2017 21.24.20

  Har selv siste år prøvd å være på DPS AVD. Dette pga feilaktig hjertediagnose som ble av et hjertefirma på Hamar overdramatisere. En alvorlig hjertediagnose ble av 2 uavhengige kardiologer avvist. Dette til tross så står førstenevnt på sitt. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde stor sjanse for å få hjerneslag innen 1-5 år det i en alder av 45 år. Ble i april 16 etter første undersøkelsen satt på betablokker, blodfortynnende, statinbehandling og blodtrykk medisiner. Først nå i feb 17 tatt av alle medisiner. Alle har gitt store ubehag av bivirkninger. Reseptliste for perioden er på 33 forskjellige medikamenter. Statiner gav så mye ubehag at jeg selv seponerte de allerede i juni 16. Betablokker var som å kjøre bil med håndbrekk på og jeg ble av den grunn sykmeldt. Blodtrykkmedisiner fungerte tålelig bra blodfortynnende AlbylE Eliquis Xarelto gjorde meg ør og svimmel Jeg gikk inn i depresjon og prøvde Tolvon Cipralex og Remeron alle med store ubehag. Jeg valgte å droppe de noe jeg er glad for.

 • Inger-Mari Eidsvik 10.03.2017 18.19.23

  Takk!

 • Barney Brent 10.03.2017 17.49.39

  Knut: Hva tenker du om risiko vs reduksjon av lidelsestrykk når det gjelder medisinering av ungdom med depresjon/angstdiagnoser? Antall unge uføre stiger dramatisk, er det tiden vi lever i eller er det psykiatrien som ikke makter å holde de unge fra å bli så psyke at de blir uføre?

 • knut 10.03.2017 15.00.14

  Ja det er jo et valg mellom to onder - leve 20 år kortere pga kardiovaskulære bivirkninger eller dø i morgen fordi stemmene sier at du kan fly fra 5. etasje. Det er få som betviler at psykofarmaka er uten risiko, poenget er at risikoen må veies opp mot reduksjon av lidelsestrykket.

 • Walter Keim 16.11.2017 18.15.47

  Det er bare 25% av tvangsmedisinerte som vurderes til fare for seg selv eller andre. One size fits all har ulemper. Alle andre blir skadet av langtidsbruk av antipsykotika som reduserer «recovery» for ca. 40 % av pasientene og uføretrygd/sykdom øker for ca. 40% av pasientene: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/svar-recovery.html

 • Walter Keim 10.03.2017 14.20.44

  Her er den forskningen som ligger bak nærmere beskrevet: Peter Gøtzsche - Prescription drugs are the third leading cause of death https://www.youtube.com/watch?v=KpDzB8uYHgY

 • Walter Keim 10.03.2017 12.04.09

  Hvordan kan dagens psykiatrisk praksis fortsette og ignorere denne dokumentasjon?

 • dag coucheron 09.06.2017 13.30.17

  Psykiatrien er å ligne med en religiøs trosretning. Tro kan som kjent flytte fjell. Men å bevege psykiatrien i retning av å stole på god forskning og erfaring er omtrent umulig. Vi tror på det som tilfredsstiller oss. Enkle løsninger foretrekkes. Folk flest skal tro på autoritetene i psykiatrien uansett hvor galt det bærer av sted.

 • Walter Keim 16.11.2017 17.54.20

  Her kan tvangslovsutvalg gjøre en innsats med å lytte på FNs torturtilsyn og forby tvang: Norges internasjonale forpliktelser å fjerne diskriminerende tvang: Fra flertallsdiktatur til demokrati som respekterer menneskerettighetene? http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_tvangsutvalg2.html

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!