Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hva er forsvarlig?

Det er selvsagt ikke riktig at psykiatrisk behandling tar liv. Personer med alvorlige psykiatriske lidelser som får riktig antipsykotisk behandling, lever tvert imot lenger enn om de ikke behandles med antipsykotika.

Annons:

Innlegg: Rune Andreas Kroken, avdelingsoverlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis II, UiB
Erik Johnsen, assisterende avdelingssjef/ overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og professor II, UiB.
Begge skriver på vegne av Norsk psykiatrisk forening

I EN KRONIKK på nett i Dagens Medisin 16. januar 2017 stiller Inger-Mari Eidsvik et tankevekkende spørsmål til Norsk psykiatrisk forening: Hva er forsvarlig med den biomedisinske psykiatrien en vi har i dag? Som representanter for faggruppen psykiatere ønsker vi gjerne å kommentere i alle fall noen av synspunktene som Eidsvik fremmer.

Vi synes for det første det er ille dersom erfaringen er at behandling av psykoser i 2017 ikke følger de nasjonale faglige retningslinjene, som tilsier et mangefasettert behandlingstilbud. Moderne psykosebehandling skal inneholde et omfattende behandlingstilbud som, ut over medisiner, består av samtalebehandling, fysisk trening, musikkterapi og annen uttrykksterapi, samt strukturert familiesamarbeid.

FORSKNINGSFUNN. I de siste årene er det i mange sykehus og distriktspsykiatriske sentre også etablert aktiv hjelp til jobbsøk – gjennom programmer som Individual Placement and Support (IPS).

Kunnskapsbasert psykiatrisk behandling skal derfor ikke skje innenfor en biomedisinsk forståelsesramme alene. Like fullt er det innenfor biomedisinsk forskning gjort betydningsfulle fremskritt de siste årene i forståelsen av hvordan blant annet psykosesymptomer som hørselshallusinasjoner oppstår, og hvordan for eksempel betennelsestilstander i hjernen kan være involvert i lidelsene.

Slike forskningsfunn kan også få stor betydning for forbedret behandling i fremtiden. Tilsvarende har det kommet viktige forskningsfunn de senere årene i forhold til blant annet effekt av musikkterapi, kognitiv psykoterapi ved psykose og IPS, for å nevne noen.

FAGUTØVELSEN. I den helheten som moderne psykosebehandling skal utgjøre, er det biomedisinske perspektivet etter vår oppfatning viktig og nyttig, men altså bare ett av flere perspektiver. Når det gjelder spørsmålet om hva som er forsvarlig, står faglig forsvarlighet helt sentralt for oss. Fagutøvelsen må være kunnskapsbasert, ellers mener vi den ikke kan være forsvarlig. Vi ønsker derfor mer spesifikt å kommentere noen påstander om medikamentell behandling vi mener er direkte misvisende.

Eidsvik skriver blant annet at «mange pasienter på min alder er i dag dessverre døde, etter min mening som følge av den biomedisinske psykiatrien», og at «pasienter uten medikamentell behandling har bedre prognoser for et godt og verdig liv versus pasienter på medisiner».

PÅSTANDENE. Det første argumentet er den svært alvorlige påstanden at psykiatrisk behandling tar liv. Dette er selvsagt ikke riktig. Det er tvert imot slik at personer med alvorlige psykiatriske lidelser som får riktig antipsykotisk behandling, lever lenger enn personer med samme psykiatriske lidelser som ikke behandles med antipsykotika. Dette er grundig dokumentert gjennom mange uavhengige, store, nasjonale undersøkelser.

Den andre påstanden, om bedre prognose uten medikamentell behandling, mangler også totalt dekning i seriøs forskningslitteratur. Faktisk viser en ny stor undersøkelse fra Kina det motsatte, at det går betydelig dårligere med mennesker med schizofreni som ikke har mottatt antipsykotisk medikamentell behandling.

OPTIMAL VARIGHET? Et helt annet spørsmål gjelder hva som er optimal varighet av antipsykotisk behandling. Her finnes det i alle fall én spennende, nyere studie som indikerer at tidligere nedtrapping av antipsykotisk medisin enn det som er vanlig, kan gi bedre prognose på lang sikt. Den nevnte studien har betydelige svakheter, og funnene må gjentas i nye studier, slik all forskning må gjentas mange ganger, før man våger stole på resultatene.

Gode undersøkelser viser ellers at forebyggende behandling med antipsykotiske medikamenter reduserer risiko for tilbakefall til nye episoder med psykotiske symptomer som sansebedrag, urealistiske forestillinger – vrangforestillinger – og forstyrret atferd.

REELLE SAMVALG. De fleste vil være enige i at det er en fordel å slippe å ha psykotiske symptomer, og slike symptomer reduserer menneskers funksjon. Mange personer lever gode liv med alvorlige psykiske lidelser takket være moderne psykiatrisk behandling. Faget psykiatri er i stadig utvikling, og kunnskapsgrunnlaget for behandling vil helt sikkert se annerledes ut om ti år.

Vi er uansett forpliktet til å drive behandling basert på det til enhver tid beste kunnskapsgrunnlaget, og å opplyse våre medmennesker om hva kunnskapsgrunnlaget er. Bare da kan vi få til reelle samvalg og brukermedvirkning basert på oppdatert kunnskap om nytte og risiko tilknyttet behandlingen som tilbys.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 03/2017

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Harald Wiker lege 21.02.2017 10:00:51

  Serien som nettopp er vist på NRK "Stemmene i hodet" viser på en fin måte hvordan god behandling av psykiatriske pasienter fungerer. En kombinasjon av et godt opplegg for å ivareta og rehabilitere pasientene kombinert med effektive medisiner som kurerer psykosen viser at det er mulig å få veldig gode resultater.

 • Tone olesrud 15.02.2017 21:23:59

  Lurer på kunnskapen at kropp og sinn hører sammen, hva med utredning av somatiske tilstander? Hvorfor sykeliggjør dere psykiatere di naturlige ting å reagere på?har dere ikke kommet lenger i psykiatrien en at det er kunn psykofarma som gjelder? Hva med god alliangse? Tillit? Trygghet? Hvorfor nevner dere ikke fatale bivirkninger av en coctail av piller? Det er mye synsing i norsk psykiatri? Hvorfor det? Psykiatrien er ingen eksakt vitenskap, basert på synsing , jeg er gla jeg fikk mestringskurs for ME , behanling for tarmlidelse, og b12 sprøyter, el så hadde jeg tatt kvelden av arogant, overgrep i 3 år... Traumebehanling, bevegelse, vitaminer, god søvn, godt kosthold, psykiatere som tror på deg, lytter til deg, har tillit, piller er ut i norsk psykiatri, og livsfarlig for oss som har følt dette på kroppen, makt, penger og legemiddelindustrien går ligsom føre å få pasienten bedre!!!!!

 • Tone olesrud 15.02.2017 21:12:20

  Hadde jeg ikke fått medhold i kontrollkomisjonen, ville jeg dødd av overmedisinering, siden jeg hadde somatisk lidelse, frekt og krenkende utaelser av kroken og Johnsen, psykofarma gir psykoser, og fremkjynner sizofreni, selvmordstanker, hjertebank, hjertesvikt( trillafon), søvnvansker, overvekt, angst, redsel ja det verste, er at vi som har opplevd å miste noen, el overlevd psykofarma, er vi som sitter på svaret, dette er livsfarlig, 400 hvert år dør av psykofarma, skremmende at dere motbeviser dette, psykiatrien i hele verden tar liv, og ikke redder liv,

 • Monika Eng 15.02.2017 21:05:39

  Med viten om at det dør mer enn en pasient hver tredje dag i psykisk helsevern, hvordan er det da mulig å påstå at psykiatrisk behandling selvfølgelig ikke tar liv!? Mener dere det er pasientens "feil" da, eller....? Dessverre er vi alt for mange som kan dokumentere at denne påstanden nettopp bare er en påstand!! Jeg er selv englemamma til en gutt som valgte døden foran livet, og det verste av alt er at jeg forstår ham etter å ha lest gjennom pasientjournalene og tilsynsmyndighetenes konklusjoner om uforsvarlig behandling!! Vi er mange som ønsker å bidra til bedring, men så lenge dere ikke evner å lytte til pasienter/pårørendes erfaringer, hardnakket nekter å innrømme svakheter/feil ved dagens behandling, har dere også tapt et viktig grunnlag for å kunne lære til det beste for så vel dere som pasientene!!

 • Randi Johannessen 15.02.2017 19:08:52

  Et spørsmål til Rune Kroken. Mener du psykiatrien ikke tar liv? Hilsen mammaen til Hilde, som døde inne på din AVD. https://www.nrk.no/dokumentar/xl/hildes-stemmer-slo-systemet-1.11689621

 • Lise Johannesen Øwre 15.02.2017 18:03:50

  Det er med undring jeg leser at dere som avdelingsoverlege og assisterende klinikksjef i psykiatrien kan komme med et slikt utsagn som at psykiatrien selvfølgelig aldri tar liv. Det er en respektløs uttalelse med tanke på oss som har opplevd noe annet, og det er urovekkende med tanke på alle de menneskene som er blitt både over- og feilmedisinert, og som en følge av dette også har tatt sine liv. Ikke alle som blir behandlet lider av scizofreni eller psykoser. Men psykoser kan forekomme som bivirkning ved feilmedisinering. Økt selvmordsrisiko står oppført som bivirkning i pakningsvedleggene til flere av medisinene i behandling som ifølge dere aldri tar liv. Dette er dere nok klar over, men dere beskytter et system som er i ferd med å miste sin troverdighet med deres benektelser. Det ble i sin tid gikk nobelpris for mekanisk lobotomering. Dette vet vi nå var feil. Det samme må sies om den kjemiske lobotomeringen som forekommer i dag, og som også dessverre tar liv. Selvfølgelig.

 • Rune Kroken/ Erik Johnsen 15.02.2017 16:04:14

  Noen nyere referanser om mortalitet og antipsykotika: 1. Baxter et al. Reducing excess mortality due to chronic disease in people with severe mental illness: Meta-review of health interventions. Br J Psychiatry 2016; 2. Tiihonen et al. Mortality and cumulative exposure to antipsychotics, antidepressants, and benzodiazepines in patients with schizophrenia: An observational follow-up study. Am J Psychiatry 2016 3. Torniainen et al. Antipsychotic treatment and mortality in schizophrenia. Schizophr Bull 2014 4.Vanasse et al. Comparative effectiveness and safety of antipsychotic drugs in schizophrenia treatment: A real-world observational study. Acta Psychiatr Scand 2016

 • Johan Nygaard 15.02.2017 01:16:33

  Er det virkelig selvsagt at det ikke er riktig at medikamentell psykiatrisk behandling av psykoser i mange tilfeller forkorter liv? Selvsagt er det ikke selvsagt at denne påstanden ikke er riktig - selv om den motsatte påstanden også i mange tilfeller selvsagt også er riktig. Makan til lite troverdig og lite konstruktiv skyttergravsposisjon skal vi dessverre ikke lete lenge etter.

 • Psykiater 13.02.2017 18:03:03

  Øyet som ser? Her trekker man frem en kinesisk observasjonsstudie som grunnlag for å slå entydig fast at det er positiv langtidseffekt av medikamentell behandling samtidig som man kritiserer Wunderinks randomiserte, kontrollerte studie som antyder at det går best på lang sikt med dem som får hjelp til å trappe ned medikamentbruken. Det er kanskje talende for det mangelfulle grunnlaget av gode langtidstudier når man må vise til en observasjonsstudie som fant at en gruppe pasienter med schizofreni på landsbygda i Kina som ikke hadde brukt medikamenter, hadde et dårligere funksjonsmål. Den samme gruppen var også eldre, var oftere hjemløse, hadde mindre familie rundt seg og i større grad arbeidsløse enn de man sammenlignet med som hadde brukt medikamenter. Mener virkelig Kroken/Johnsen at en slik observasjonsstudie sier noe vesentlig om medikamentvirkning? Jeg oppfordrer alle til å søke opp studien i BJP (Ran et al 2015) og gjøre seg opp en egen mening.

Nyheter fra startsiden

Stortingets spørretime

Grillet Høie om kvinnehelse

Fremtidens helsetjeneste

– Omstilling er nødvendig11

SATSER PÅ KREFTBEHANDLING OG KREFTOMSORG

Volvat tilbyr privat hospice-plass2

Legestreiken i lønnsnemnda

Varsler rettssak om de taper1

HENVENDELSER TIL PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE

Pasienter misfornøyde med legers kommunikasjon5

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!