Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By (t.v) og Legforeningens president Marit Hermansen.

Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By (t.v) og Legforeningens president Marit Hermansen.

– Helse forskjellsbehandles i statsbudsjettet

Legeforeningen og Norsk sykepleierforbund står bak en rapport som fastslår at helsesektoren ikke tas med i beregningene for investeringer i helsevesenet.  

Annons:

Analysen viser at investeringene i sykehusene har falt som andel av driftskostnadene de siste årene.

 • For offentlig sektor totalt har de årlige brutto realinvesteringene som andel av totale utgifter, økt med 10 prosent siden 2007.

 • De årlige investeringene i sykehusene som andel av de samlede utgiftene har derimot falt i perioden: I 2015 var investeringenes andel av de totale utgiftene over 30 prosent lavere enn i 2007. Til sammenlikning var investeringenes andel av de totale utgiftene i transport sektoren 25 prosent høyere enn i 2007.

Det viser rapporten, som er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund.

– Helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bestemmer hvor mye hver sektor, som for eksempel forsvar og samferdsel, skal få i statsbudsjettet.I andre sektorer tar man nytten investeringene har for samfunnet med i beregningene. Det gjør man ikke i helsesektoren, der det er et ensidig fokus på kutt og effektivisering, sier Legpresident marit hermansen og leder for Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

– Det er oppsiktsvekkende at arbeidsplasser som skapes og liv som reddes ikke blir tatt med i beregningene for investeringer i helsevesenet, slik det gjøres i andre viktige samfunnssektorer, sier de to, i en pressemelding.

– Når vi bygger en motorvei, tar man med i vurderingen hvor mange arbeidsplasser det skaper, hvilken forebyggende effekt det har og antall liv som spares. Innen helse må også vurderingen av denne type nytte for samfunn og individ tas med, sier By.

Legeforeningen og Sykepleierforbundet mener rapporten dokumenterer at investeringer i helsesektoren har blitt nedprioritert de siste ti årene.

– Resultatet er et enormt etterslep på bygg og utstyr, sykehus som planlegges for små og ansatte som løper stadig raskere for å få det til å gå rundt, sier Hermansen.

Menon-rapporten viser at manglende investeringer i bygg og utstyr har ført til at produktiviteten i helsesektoren ikke har økt de siste ti årene.

– Skal vi ta unna eldrebølgen og levere den kvaliteten vi og pasientene forventer, må vi både ruste opp dagens bygg, bygge stort nok og ha oppdatert utstyr. Fortsetter forfallet, vil tilliten til det offentlige helsevesenet svekkes og de sosiale forskjellene øke. Det vil være en fallitterklæring, sier Hermansen.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: