Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

IKKE HENSIKTSMESSIG: – Gastrokirurgi er en stor og omfattende og høyteknologisk spesialitet, og det er ikke hensiktsmessig å utdanne kreftrettede gastrokirurger for å ta seg av de vanligste vaktoppgavene innen akuttkirurgien, sier LIS-lege og leder av Forening for unge kirurger, John Christian Glent. Arkivfoto: Lisbeth Nilsen

IKKE HENSIKTSMESSIG: – Gastrokirurgi er en stor og omfattende og høyteknologisk spesialitet, og det er ikke hensiktsmessig å utdanne kreftrettede gastrokirurger for å ta seg av de vanligste vaktoppgavene innen akuttkirurgien, sier LIS-lege og leder av Forening for unge kirurger, John Christian Glent. Arkivfoto: Lisbeth Nilsen

– Det vil være umulig å dekke behovet for vaktbærende kirurger i fremtiden

Leder av Forening for unge kirurger sier det trengs en spesialitet i akuttkirurgi. – Vi må sørge for at det er en annen spesialitet enn gastrokirurgene som blir vaktkompetente.

Annons:
SOVET I TIMEN: – Norsk kirurgisk forening har sovet i timen – vi har ikke vært tilstrekkelig oppmerksomme på at vi med de nye reglene mister breddeutdanningen i akuttkirurgi, sier leder av foreningen, Inge Glambek. Arkivfoto: Lisbeth Nilsen

LIS-legene i kirurgi har lenge ment at ivaretakelsen av generell kirurgi ikke er god nok i den nye spesialistutdanningen som vil være aktuell fra høsten 2019.

På kirurgisk høstmøte i oktober i fjor var LIS-lege og styremedlem Forening for unge kirurger, Naaem Zahid, klar i sin tale overfor Dagens Medisin:

– Vi tror ikke dette går, og vi må ha mer breddeutdanning, kanskje også en spesialitet som tar seg av kun denne gruppen.

Mandag fremmet Senterpartiet et representantforslag i Stortinget om å opprette en ny spesialitet i akuttkirurgi.

Les saken: Foreslår ny spesialitet i akuttkirurgi

Glad for drahjelp
Leder av Forening for unge kirurger (FUNK) og LIS-lege ved Ringerike sykehus, John Christian Glent, er glad for at Senterpartiet nå gir drahjelp for å få til en egen akuttkirurgisk spesialitet.

– Vi mener det trengs en egen spesialitet i akuttkirurgi. De eneste som vil kunne ta vakter på små og mellomstore sykehus, særlig på ikke-seksjonerte sykehus, vil være gastrokirurgene. Det vil være umulig å kunne dekke behovet for vaktbærende kirurger i fremtiden. Vi må derfor sørge for at det er en annen spesialitet enn gastrokirurgene som blir vaktkompetente, sier Glent til Dagens Medisin – og legger til:

– Hvis alle 25 små og mellomstore sykehus med akuttkirurgi legges ned, er derimot problemet løst.

“– Hvis alle små og mellomstore sykehus med akuttkirurgi legges ned, er derimot problemet løst ”

- John Christian Glent, leder av Forening for unge kirurger

Ikke omfattende nok
Frem til 2022 vil det bli utdannet spesialister i generell kirurgi, som i dag tar seks år.

– Det har vært tenkt at generell kirurgi kompetanse skulle ivaretas gjennom del 2 i spesialistløpet. Men å korte ned på tiden og samtidig skulle ivareta generellkirurgisk kompetanse fordrer en atskillig mer omfattende del 2 enn de to årene det er lagt opp til. Den eneste spesialiteten som kan ivareta en generellkirurgisk vaktfunksjon er gastrokirurgene.

– Gastrokirurgi er en stor og omfattende og høyteknologisk spesialitet, og det er ikke hensiktsmessig å utdanne kreftrettede gastrokirurger for å ta seg av de vanligste vaktoppgavene innen akuttkirurgien, poengterer Glent.

LIS-legen har tro på at en spesialitet i akuttkirurgi vil være attraktiv.

– Jeg tror mange vil ha lyst til å ha en vaktkompetanse innen akuttkirurgi. Det vil gi frihet til å jobbe flere steder, også utenlands, eller for Forsvaret eller organisasjoner som Leger uten grenser, sier Glent.

Støtter helhjertet opp
Leder av Norsk kirurgisk forening, Inge Glambek, sier kirurgene støtter helhjertet opp om en ny spesialitet i akuttkirurgi.

– Dette har vært vårt forslag lenge, og vi synes det er flott at Senterpartiet tar dette videre. Myndighetene kan ikke bare legge ned generell kirurgi og glemme at det noe er som heter akutt kirurgi, sier Glambek til Dagens Medisin.

– Hvorfor har dere ikke foreslått dette tidligere?

– Norsk kirurgisk forening har støttet nedleggelsen av generell kirurgi, og det gjør vi fortsatt – spesialiteten er gått ut på dato. Og med det nye spesialistløpet vil vi komme raskere til de øvrige spesialitetene som for eksempel karkirurgi. Men det er ikke dekket opp for behovet for vaktkompetente akuttkirurger på sykehusene.

– Norsk kirurgisk forening har sovet i timen – vi har ikke vært tilstrekkelig oppmerksomme på at vi med de nye reglene mister breddeutdanningen i akuttkirurgi, svarer kirurglederen.

Nå er læringsmålene for spesialistutdanningens del 2 og 3 sendt på høring, med høringsfrist 1. april.

– Er det høringsforslaget til læringsmålene som gjør at dere har sett dette klarere nå?

– Delvis. Det har vært vedtatt at gastrokirurgene skal dekke opp for den generelle kirurgien, men det vil medføre en for dårlig utdanningskapasitet til breddekompetansen i akuttkirurgi. De fleste gastrokirurger støtter også opp en ny spesialitet i akutt generell kirurgi som utdanner vaktbærende kirurger på de små sykehusene, og hvor 80 prosent av denne akuttkirurgien er gastrokirurgi.

Nå kommer Stortinget til å stemme over om Senterpartiets forslag om ny spesialitet skal bringes videre til regjeringen, som eventuelt i neste omgang vil be Stortinget om å behandle forslaget.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • kirurg 11.04.2017 18.07.04

  Akuttkirurgisk spesialitet vil være en veldig bra løsning. Det er ingen grunn til å videreføre generellkirurgien som spesialitet (elektive skopiinngrep, variceinngrep mm kan godt flyttes til andre spesialiteter, mens vaktkirurgi kan rendyrkes og beholdes under denne spesialiteten, som en toårig påbygging på del 2 (dvs at dette vil være totalt en fireårig spesialitet pluss turnus/del 1 altså 5,5 år ettermedisinstudiet). Dette vil bli en populær og viktig sideutdanning myntet på mange med hovedspesialitet i flere forskjellige kirurgiske fag. Dette vil sikre at vaktberedskap rundt i landet kan bevares. Rekrutteringskrunnlaget til små og mellomstore sykehus vil være spesialister som innehar denne spesialiteten i tillegg til sin elektive spesialitet (feks urologi, karkirurgi, mamma-endokrin/plastikk mm)

 • Robert 09.03.2017 22.56.45

  Akuttkirurgi vil bli en spesialitet uten pasienter og uten arbeidsoppgaver. Problemet er at grenspesialitetene har blitt for store på bekostning av generell kirurgi. Grenspesialitetene bør rendyrkes til rene kreftfag slik at man gjør rom for generell kirurgi. Alle større sykehus bør ha en egen avdeling i generell kirurgi slik at utdanningen sikres. All benign tarm, blære, prostata og enkel karkirurgi bør fjernes fra grenspesialitetene og overtas av en ny spesialitet i generell kirurgi. Kun på den måten kan man sikre reell vaktkompetanse og en levende spesialitet.

 • Per L. Opheim 09.03.2017 18.31.27

  Hva er akuttkirurgi? Man må vel tilbake den gamle generell kirurgen!

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp6

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Annonse:

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!