Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
KREVER LOVHJEMMEL: Legeforeningen er enig med utvalget i at helsepersonell bør gis en lovbestemt rett til reservasjon dersom aktiv dødshjelp skulle bli innført i Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Legeforeningen støtter reservasjons-forslag

Legeforeningen gir sin støtte til utvalget som har utredet samvittighetsfrihet etter den opphetede reservasjonsdebatten.

Publisert: 2017-03-06 — 06.09
POSITIVE: Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen, er positiv til utredningen om samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Foto: Legeforeningen

Det regjeringsoppnevnte Samvittighetsutvalget la i fjor høst frem sin rapport, og nå er høringsrunden nettopp avsluttet.

I dag er det bare et fåtall reservasjonsretter som er lovfestet, blant annet retten til å si nei til å utføre abort og muligheten for å reservere seg fra å vie likekjønnede. Samvittighetsutvalget ønsker ikke å lovfeste flere rettigheter bortsett fra ett: Helsepersonell bør få lovfestet rett til å si nei til dødshjelp dersom det blir innført i Norge.

Dette støttes av Legeforeningen.

«Ved aktiv dødshjelp vil hensynet til helsepersonellet veie så tungt at retten ti lreservasojn bør tydelig lovreguleres. Det å overlate en så alvorlig avgjørelse til den enkelte arbeidsgiver, vil ikke gi et tilstrekkelig vern for den enkelte», skriver Legeforeningen i sitt høringssvar.

Tre sentrale spørsmål
Legeforeningen er også enig med utvalget i at andre spørsmål bør løses mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. De støtter de tre sentrale kriteriene som utvalget mener er avgjørede for samvittighetsbasert reservasjon:  

* Bygger arbeidstakers ønske om reservasjon mot å utføre bestemte arbeidsoppgaver på en dyp og viktig samvittighetsoverbevisning?

* Kan reservasjon finne sted uten at det er inngripende for tredjepart?

* Er reservasjon gjennomførbart i praksis uten for store ulemper for arbeidsgiver og kollegaer?

Ut fra dette mener Legeforeningen at et reservasjonsønske ved rituell omskjæring kan være velbegrunnet, og mener det bør vurderes om retten til reservasjon her bør gjøres tydeligere enn den er i dag.

Bakgrunnen for utredningen er den opphetede reservasjonsdebatten i 2015 da svært mange demonstrerte mot regjeringens forslag om å la fastleger reservere seg mot aborthenvisning. Det endte opp med at helseminister Bent Høie gjorde en helomvending og la til rette for at kvinner kan ta direkte kontakt med sykehusene for abort.

Kristne leger vil ha omkamp
I sitt høringssvar ber Norges Kristelige Forening regjeringen om at kommunens og fastlegens rett til å avtale reservasjonsordninger lokalt, gjenninnføres.

«I lys av utvalgets kriterier er det unødvendig hardhendt å avvise fastlegers reservasjonsadgang på generelt grunnlag, slik Helse- og omsorgsdepartementet har gjort fra 1.1.2015», skriver generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening.

Les også: Vil kreve reservasjonsrett for eggdonasjon

Foreningen ønsker seg også en lovfestet rett til reservasjon når det gjelder forskning på befruktede egg.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege 12.03.2017 18.55.30

  Det er forkastelig og ikke verdig et åpent samfunn å pålegge leger å måtte være en del av dødshjelp, abort, omskjæring eller lignende. En lege må ha frihet til jobbe etter sin egen samvittighet så lenge det ikke påfører andre en skade. Så lenge kvinner kan ta kontakt med sykehus direkte for abort er det ingen grunn til å nekte fastleger å reservere seg. Et enkelt oppslag på venterommet ville det gjøre klart for alle pasienter til en lege. Tank på alle land hvor leger tvinges til forkastelige handlinger som vi aldri kunne tenke oss. Der tror man også det er riktig.

 • Metaetisk nihilist 06.03.2017 06.51.38

  Jeg håper denne reservasjonsretten også blir utfordret. Det er ingen prinsipiell forskjell på disse reservasjonsdebattene, utover antall mennesker som stiller seg bak den ene og andre preferansen. Det vil si at man har laget et system, hvor ikke bare ansettelsesforholdet ditt, men yrkesdeltakelsen er prisgitt de til enhver tid rådende politikerenes mening. Dette systemet må forsvinne. Jo verre det blir, jo flere leger vil kanskje samle seg for å bedrive lobbyvirksomhet for privatisering. Så har de legene som ikke ønsker å praktisere aktiv dødshjelp en mulighet til å jobbe med medisin allikevel.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!