Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Ketil Kjenseth (V), Torgeir Micaelsen (Ap), kjersti Toppe (Sp) og Olaug Bollestad (Krf) er alle bekymret for det lave tillitsnivået mellom Legeforeningen og Spekter. Foto: Arkivfoto

Helsepolitikere bekymret for den manglende tilliten

Politikere er bekymret for det lave tillitsnivået mellom legene og Spekter. Torgeir Micaelsen mener helseministeren må på banen for å bygge opp igjen samarbeidet. 

Publisert: 2017-03-01 — 11.24 (Oppdatert: 2017-03-01 — 14.01)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Etter avgjørelsen i Rikslønnsnemnda om at dagens tariffavtale blir stående, er frustrasjonen blant legene i sykehus stor. Flere politikere Dagens Medisin har snakket med er bekymret for den manglende tilliten mellom sykehuslegene og ledelsen. 

Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, påpeker at Rikslønnsnemnda har fattet en avgjørelse som partene må og skal forholde seg til, og at han har tillit til at både ledere og ansatte vil håndtere dette på en profesjonell måte. Han mener likevel at vedtaket ikke løser det grunnleggende problemet. 

– Det er for lite tillit og fundamental forskjellig virkelighetsforståelse av hvordan sentrale deler av organiseringen av selve arbeidet i sykehuset skal foregå. Jeg forutsetter at det nå er felles interesse, og en særskilt interesse fra arbeidsgiversiden som jo vant frem med sitt syn, til å bygge tillit gjennom fortsatt å organisere arbeidsplanene på en måte som fordrer til forutsigbarhet og medbestemmelse.

Invitere til samtaler
Micaelsen mener partene bør få hjelp til å bygge opp medarbeiderskapet og tilliten igjen, og peker på at hjelpen bør komme fra politisk hold.

– Bent Høie bør invitere partene til samtaler om hva som nå skal til for å bygge opp ny tillit og en felles forståelse av de faktiske forholdene. Som kjent er Helseministeren både eier og øverste leder av sykehusene, sier han.

Ikke gi opp kampen
Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, sier hun er urolig for hvordan det fremtidige legelivet vil være på sykehuset.

– Men legene må ikke gi opp kampen, debatten for legers arbeidsmiljø i sykehus er ikke over, sier hun.

Toppe er bekymret for den store frustrasjonen som råder blant legene, og peker blant annet på at legene ikke føler de blir anerkjent.

– Nå ser vi en veldig stor avstand fra toppen til gulvet i det norsk helsevesenet, og det er kanskje mer bekymringsfullt enn at legene ikke fikk gjennomslag i Rikslønnnemnda. På sikt kan dette gå ut over tilliten til helsevesenet, pasientsikkerhet og kvalitet. Kvalitet er ekstra viktig i helsevesenet, og til syvende og sist står og faller den på fagkompetansen som er der. Vi kan ha så mange ledere og fagdirektører vi vil, men vi er nødt til å tilrettelegge for de som nær pasienten, sier hun.

Mener du helseministeren har vært for lite synlig i denne konflikten?

Han har vært lite synlig, men på det området skiller han seg ikke nevneverdig fra tidligere helseministre. Politikere er jo forsiktig med å gå inn i konflikter med partene i arbeidslivet. Likevel mener jeg at alvorlighetsgraden i konflikten er mye større enn tidligere år, og at han da skygger banen er da mer kritikkverdig.

Ikke optimalt
Ketil Kjenseth, helsepolitisk talsperson i Venstre, vil ikke kommentere politisk på nemndas kjennelse, men sier han også er bekymret for frustrasjonen blant legene.  

– Konflikten tar jo oppmerksomhet bort fra pasientbehandling og kvaliteten på utviklingen av helsesektoren. Her er det opp til begge parter å finne en felles forståelse og vilje. Det bekymrer meg imidlertid at det virker å være en stor avstand mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, og her må vi som politikere ha antennene ute, sier Kjenseth og fortsetter:

– Vi er nødt for å bruke tid på å finne løsninger på ledelse, tillit og byråkrati i sykehussektoren fremover, for det er ikke optimalt slik det er organisert i dag.

Sterk styring fra arbeidsgiver
Krf-politiker Olaug Bollestad, som er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener det er trist å oppleve dialogen mellom Legeforeningen og Spekter. Dette er noe begge parter taper på, påpeker hun.  

 – I utgangspunktet er jeg svært kritisk til at hver enkelt lege skal ha individuelle planer, selv om jeg som intensivsykepleier har vært med på å lage tilpasset turnus i akuttmottaket, men da var det etter et eget ønske fra de ansatte. Vi hadde imidlertid en grunnturnus i bunn, som sikret til enhver tid kompetente folk på jobb. Nå opplever jeg at det blir en så sterk styring fra arbeidsgivers siden at tilliten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver blir svekket. Får vi ikke med oss de tillitsvalgte og de ansatte, er alle tapere.  Tilliten mellom partene er utrolig viktig.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • PrivatiserPlease 04.03.2017 01.30.02

  LIS 10:57 - Enig med resonnementet rundt effekten av en DRG-aksjon. Uenig med konklusjonen om at man skal bruke AML til å nekte for ekstravakter, ettersom jeg er en ensom ulv som ingen vil støtte når jeg ikke får forlengelse. Det store problemet er at staten sitter med all makt, både i form av å gjøre oss avhengige av arbeidsgiver i form av at de eier spesialisering, og de eier mesteparten av markedet i form av velferdsgodene som leger med offentlige avtaler kan benytte seg av. Dette er et totalitært system. Premissleverandør er et hierarki av mennesker som står for all forandring og tilpasning. Dette skjer ekstremt langsomt, og hver og en av oss har minimal innflytelse - i motsetning til innflytelsen man har med sine penger som forbruker. En høy pris å betale for å få et sosialt "rettferdig" system.

 • LIS 03.03.2017 21.48.38

  Selvfølgelig kan man som arbeidstaker tolke lover og regler, på samme måte som man må tolke lover og regler når man kjører bil, kjøper hus, leier leilighet eller bygger en garasje. Om jeg allerede har jobbet overtid utover grensene i arbeidsmiljøloven og sjefen beordrer meg på enda en vakt den søndagen jeg er invitert i barnedåp så kan jeg faktisk si nei til det. Men all den tiden jeg lovlig er på jobb skal jeg stå på, yte mitt beste og la foreningen ta seg av sentrale forhandlinger! Styringsretten må vi anerkjenne, men lovbrudd er vi ikke pliktig til å akseptere. Om arbeidsgiver mener at loven er brutt ved å nekte beordring, da får de ta den saken til rettsvesenet. På samme måte som naboen som mener at du har bygget garasjen for nær hans terrasse. Styringsretten begrenses av lovgivning/tariffavt. Om det ikke var slik ville den være ensbetydende med slaveri. Når alt dette er sagt mener også jeg at å sabotere for arbeidsgiver med å gjøre en dårlig jobb med vilje er en svært dårlig ide!

 • oppgitt lis 03.03.2017 21.28.16

  Blir litt oppgitt særlig når jeg leser siste del av diskusjonen. For det først er jeg medlem av div lukkede legegrupper på facebook og ikke sett noe til refererte diskusjoner der. For det andre er det helt tåpelig å snakke om at slapp DRG-koding ikke vil slå tilbake på pasientene og oss leger selv. Strammere økonomi betyr bare færre stillinger og enda flere oppgaver på de stakkarene som til slutt jobber på sykehus, og det betyr alle ikke bare leger. Dette betyr igjen enda dårligere kvalitet, dette vet vi jo. For dette er jo kjernen til konfliktene som pågår på sykehusene. For det tredje så kan en ikke som arbeidstaker tolke relger og lover, selv ikke med Legeforeningen eller andre i ryggen. Uavhenging av om denne tolkningen er 100% korrekt, arbeidsgiver har veto. Er en ikke fornøyd så er det bare å finne seg en ny arbeidsgiver.

 • N:N 03.03.2017 18.04.17

  Legene må ikke være så toskete at dei slutter og kode A.d er fullstendig klar over at dei trenger bare og straffe en tilfeldig så går dei andre og gøymer seg. Lojaliteten blandt leger er lik null.

 • Hans Arne myhre 03.03.2017 11.55.37

  Til lege 11:02. Det har du helt rett i og i alle situasjoner innenfor arbeidstid med presserende pasientarbeid skal drg arbeid vike. Lojaliteten må først være hos pasientene dernest arbeidsgiver.

 • LiS 03.03.2017 11.41.43

  Enig med LIS 10:57!!!!

 • Lege 03.03.2017 11.02.36

  Til H A Myhre: Det er riktig at å kode DRG hører med til jobben, men det hører ikke med til ubetalt overtid som jo er ulovlig .

 • LIS 03.03.2017 10.57.07

  Jeg tror også en DRG-aksjon vil være en ulovlig aksjon og dermed et blindspor. Konflikten med Spekter har dreid seg om arbeidstid, og det er her arbeidsgiver må merke konsekvensene av den posisjonen de har inntatt i forhandlingene. Spekter påberoper seg en bokstavelig tolkning av tariffavtalen, og ser helt bort fra sedvane og tradisjon gjennom flere tiår. Da får vi svare med samme mynt; tolke lovverk og avtaler bokstavelig og legge vekk sedvanen med at vi strekker oss for å hjelpe ledelsen å dekke ekstravakter utover det vi har lov til å pålegges etter AML. Dette er bare rett og rimelig i dagens situasjon og vil ikke kunne anses som en ulovlig aksjon. Derimot er det alvorlig og ulovlig om arbeidsgiver pålegger oss arbeid utover tariffavtale og AML. I alle andre sammenhenger praktiseres dette strengt (f.eks Veireno-saken i Oslo), men for leger i sykehus har myndighetene sett gjennom fingrene med dette i årevis. Spekter signaliserer tydelig at den tiden bør være forbi nå.

 • Hans-Arne Myhre 03.03.2017 10.42.28

  Å kode DRG har 3 funksjoner: presise diagnoser, korrekt statistikk og generere inntekter. Det tar heller ikke mye tid. Det hører med til jobben og utføre slikt arbeid. Tror alle kan enes om det; leger og arbeidsgiver. LIS 22:52 jjeg tror du må reflektere litt mer over dette.

 • LISlege 03.03.2017 10.40.44

  Flaut Spekter.. flaut.. prøver å få det til å se ut som om legene planlegger ulovlige aksjoner. Det kommet aldri til å finne sted.

 • LEGE 03.03.2017 10.35.15

  Dette er bare svada!!! Garantert spekter undercover som prøver å plante bevis. Det er IKKE snakk om noe av dette på de lukkede facebookforum.

 • Lege 03.03.2017 10.13.00

  Til Doktern: De som pålegges ubetalt overtid har full rett til å la være å,utføre de mindre viktige oppgavene, som f.eks DRG - koding.

 • Skjønner tegninga 03.03.2017 06.11.33

  Mistenker sterkt at "LIS" er ansatt i Spekter og har blitt sendt hit med ordre om å generere bevis for at legene er illojale, til bruk i en rettssak.

 • Doktern 03.03.2017 01.42.03

  Å ikke kode riktig med vilje er illojalt ovenfor arbeidsgiver og er antakelig grunn til avskjedigelse.

 • LIS 02.03.2017 22.52.45

  snakk for deg selv Ludvig. Så lenge du koder akkurat nok til at ingen kan reagere på det så er det ok, og jeg oppfordrer deg til å prøve. Jeg droppet DRG-kodejaget for første gang i dag. kodet kun absolutt minimum og fikk frigjort litt ekstra tid til å prate med pasienten som jeg ellers skulle sittet og sanket DRG-kroner på. Så lenge pasientene faktisk er mer fornøyd med en lege som har tid til dem kommer jeg til å fortsette, og jeg angrer bare på at jeg ikke har begynte med dette tidligere.

 • Ludvig 02.03.2017 22.12.01

  Ulovlige aksjoner er ikke veien å gå. Ikke bare er det ulovlig, det er også slitsomt og destruktivt å være i krig med stedet man arbeider. Derimot synes jeg det er en selvfølge at når arbeidsgiversiden nå insisterer på at alle avtaler skal tolkes bokstavelig, så må det gjelde motsatt vei også. Det vil si at man passer nøye på at lovens grenser følges når det gjelder hvor mye overtid leger kan beordres til for å dekke ledige vakter, jfr. Egil. Lovene er vedtatt av Stortinget av en grunn, og ved ikke å følge dem gjør man både kolleger og pasienter en bjørnetjeneste. Jeg har ingen bekymring for at å "stå på krava" i denne sammenhengen vil gå ut over pasientene - Spekter har jo gjentatte ganger (senest i dag) forsikret om at pasientsikkerheten er arbeidsgivers ansvar, at de tar dette ansvaret på alvor, og at ingen leger trenger å jobbe overtid om de ikke ønsker det. Som LIS sier under, har sykehusene en rekke muligheter lett tilgjengelig: innleie av vikarer, avtaler med nabosykehus etc.

 • legelege 02.03.2017 22.08.33

  Unnskyld, men denne DRG-aksjonen er ingen løsning. Overlegene sørger for å slå hardt ned på LiS som ikke koder skikkelig. Jeg har da skulket lenge med DRG, jeg, fordi jeg ikke ser hvorfor jeg skal gå overtid for å gjøre byråkratenes kodearbeid, og tilpasse virkeligheten til koder, og ikke omvendt. Jeg gjør akkurat så mye DRG at jeg slipper unna med det, og mitt inntrykk er at jeg er ca. medium-styrke opportunist.

 • LIS 02.03.2017 20.59.26

  Selvfølgelig går det ut over pasientene om sykehuset ikke har leger til å gå vakt, men det et da jammen ikke vårt problem. Det er et ledelsesproblem som avdelingsledelsen får ta ansvar for å fikse selv. Da får de ringe sjefen sin og høre hva de skal gjøre. Om det er å leie inn en vikar eller å overføre pasienter til nabosykehuset, hva vet jeg. Jeg er lei av at vi hele tiden skal strekke oss for å få hjulene til å gå rundt, og hjelpe arbeidsgiver med å dekke opp for planlagt underbemanning. På bekostning av fritid med familie og venner. Er vi så uunnværlige for sykehusene så får de pokker meg behandle oss slik også! Man går ikke 6 år på universitetet for å stå med lua i hånda foran en økonom og nærmest beklage at man er til bry gjennom de 5-10 årene man er LIS.

 • til LIS 02.03.2017 10:22:26 02.03.2017 19.22.51

  jeg mener at det å "stå på krava" vedr beordring, makstidsbestemmelser og uforutsette vakter er feil sted å begynne. dersom arbeidsgiver ikke klarer å få dekket en ubesatt vakt er det faktisk pasientene det går ut over. Derfor er forslaget om en 10% reduksjon i DRG-koding den beste løsningen. Ingen pasienter blir skadelidende av at man mister litt av av interessen for å lete etter flest mulig inntektsbringende koder, og arbeidsgiver får et incentiv til å spille på lag med legegruppen som tross alt er inntekstkilden deres. Det vil være umulig å påvise en 10% reduksjon i inntekt som en aksjon, og den tiden man faktisk frigjør fra det evinnelige DRG-maset vil kunne gå til pasientene. Og skulle ikke dette fungere kan man alltid kode enda litt mindre neste år. Dette er en ide som må spres, om ikke annet så kan hver enkelt individuelt få avgjøre om de vil være med å kode litt mindre, men det viktigste er å få spredd ideen rundt omkring nå

 • Egel 02.03.2017 13.06.54

  Beordring til vakt. Man må skille mellom uforutsett ledig vakt og en vakt arbeidsgiver har kjent til i lang tid. Sistnevnte kan man ikke bli beordret til. I teorien er det maksimale overtid eller vakans en arbeidsgiver kan beordre til er 10 timer. Er en vakt lenger enn det skal det i teorien beordres en til person. Jobber man med UTA slik at gj. Snitt uken er på 45 timer kan ikke arbeidsgiver beordre mer enn 3 timer. Men leger tar stortsett hele vakten. . Hvis leger skulle begynne å følge dette regelverk rett vil det oppstå store problemer for akuttfunksjoner, elektiv drift og ledelse. Strammer ledelsen inn påavtalene, må vi gjøre det samme, det skal være gi og ta, og ikke bare ta for at en kunnskapsbedrifter skal fungere.

 • LIS 02.03.2017 10.22.26

  LIS må stå samlet i hver avdeling og nekte å dekke uforutsette vakanser med mindre man får/beholder en rullerende vaktturnus. Arbeidsgiver har nemlig svært begrenset mulighet til å beordre LIS på grunn av maks-tidsbestemmelsene i AML. Samarbeider man for øvrig som før, og holder en god tone uten tilløp til aksjoner så kan dette tiltaket i seg selv være nok til å unngå bruk av individuelle planer. Men hele LIS-gruppen må stå fjellstøtt og samlet om dette, ingen må vike! Og tillitsvalgt må være en LIS med fast stilling.

 • n.n 02.03.2017 09.13.22

  Har merka meg at noen som vart tatt ut i streik er flytta på "nedover" om det er frivilligt eller med tvang skal være usagt . Noe for legeforeningen og se på.

 • LIS 02.03.2017 08.27.46

  Det er nettopp som du sier: Sykehusene er ikke underlagt politisk styring. Dermed hjelper det ingenting å stemme på Sp selv om Toppe viser fornuftige tanker. Tvert i mot er det eneste du oppnår å hjelpe AP inn i regjering på nytt, hvor de selvfølgelig vil bruke storebrorposisjonen til å beholde hjertebarnet sitt (helseforetaksreformen) også i fremtiden. Dette er da AP også veldig tydelige på i media. Alt Michalsen kommer med av tåkeprat om samarbeid og tillitsbygging er bare for å dekke over det de egentlig ønsker, nemlig det samme som Høyre: Å beholde helseforetakene og NPM.

 • LIS 02.03.2017 07.40.59

  Senterpartiet fosser frem, virker som toppe som er lege selv er en av få som forstår hva dette handler om. Selv om vi bare er 40 000 leger, har vi mange sykepleiere/hjelpepleiere/sekretærer som sympatiserer med oss og ikke ønsker slitene leger på jobb. Samt familie/venner som vi påvirker. Stemte høyre ved forrige valg for virket som Høie ville endre ting, men skummelt at så lite skjer og at det virker som makten ikke ligger hos politikerene. Da har vi ikke et demokrati.

 • Urgh 02.03.2017 00.19.33

  Vi kjemper dag og natt for å redde stumpene på tross av makta over oss som sier vi skal jobbe fortere, mere, avvise flere, skrive ut pasienter tidligere, trikse med rettigheter, ikke bruke vikarer, arbeide inn egne vakter, Makta over har visst god råd til mange millionlønninger, høye lønnsoppgjør, flotte konferanser, nye stillinger. Still diagnosen og gjør noe! Hjelper lite med dialogmøter osv Det har vi hatt.

 • Overlege 02.03.2017 00.13.33

  Vi som har vært med en stund vet at det verken handler om Ap eller H, men om et system Tønne hadde andre mål med enn den makbastionen det nå er blitt. RHF-ene beslutter, nekter åpenhet, kjører konflikter, misbruker penger og forteller ikke hva de holder på med. Det er null kontroll med økonomien og sykhusene kutter i behandlingen. Stortinget skjønner ikke hva som foregår. Alle konfliktene stjeler enormt med ressurser hver dag.

 • Sykepleier 02.03.2017 00.06.51

  Spekter og de regionale helseforetakene har ikke endret seg men vært slik siden de overtok sykhusene. Se på alle konfliktene som har vært og ingen ministre har gjort noe. Det hjelper ikke med samtaler når alt handler om å manipulere informasjon. Inngår man en avtale blir den manipulert. Uttaket vi oss blir vi trua med sak. Dere forstår ikke hvordan dette fungerer og godkjenner at sykhusene blir dårligere for hvert år. Jeg slutta som tillitsvalgt og sykepleier. Sjekk historien!

 • N:N 01.03.2017 23.37.32

  Til Lis Det er bare det at dei tillitsvalgte er redde dei og . En avdelingsleder er bare en prikk på karte som fort bli flytta på og det vil stå folk i kø for og overta jobben.

 • LIS 01.03.2017 23.32.39

  Det beordres i utstrakt grad og de viser ofte til at arbeidsgiver har rett til dette. Det stemmer innen AML's grenser for maksimal overtid det er lov å jobbe. Med våre arbeidsplaner skal det ofte veldig lite til for å komme opp i det timetallet hvor man kan nekte å ta mer overtid. Dette er lovteksten, så kan du selv se om arbeidsgiver hadde beordringsrett eller ikke da du ble sendt på vakt: (4) Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

 • lis 01.03.2017 23.26.20

  Vi kan vel beordres til vakansvakter? Dette har jeg opplevd ved 3 forskjellige foretak.

 • LIS 01.03.2017 23.15.29

  Tillitsvalgtes jobb fremover blir å holde avdelingslederne i ørene slik at tariffavtalene overholdes til punkt og prikke der de fortsatt beskytter oss. Vi skal ikke vike en tomme og slutte å være fleksible for å hjelpe avdelingsleder med å løse flaskehalser. Han eller hun får ta opp problemet med sin overordnede som får ta ansvaret for å finne løsninger. Være seg ekstra stillinger, innleie av vikarer e.l. Fordypningsdager skal avvikles konsekvent! Det er heller ingen grunn til å ta på seg vakansvakter for å være grei med kolleger og sjefen. La avdelingsleder løse problemet fra gang til gang med å fordele vakansene rettferdig. Vi skal uansett vikariere for vårt eget planlagte fravær, så det er ingen grunn til å akseptere de akutt oppståtte vakansene i tillegg. Beordringsretten er uansett fort brukt opp etter AML (som faktisk beskytter oss med tanke på overtid). Om ingen LIS lenger kan beordres på vakt får avdelingsleder ringe til sin overordnede og få rekvisisjon på innleie av vikarer.

 • LIS-kollega 01.03.2017 23.05.32

  Om man pålegges oppgaver utenfor normal arbeidstid uten betaling er dette en sak for din tillitsvalgt. LIS-gruppen må samlet nekte å utføre ulønnet arbeid. Man kan ikke aksjonere på egen hånd (på grunn av utstrakt bruk av vikariater), men står man samlet kan ikke arbeidsgiver la være å forlenge kontrakten for hele LIS-gruppen. I dagens klima bør for øvrig alle tillitsvalgte velges blant LIS med fast ansettelse, for sikkerhets skyld.

 • No Chance 01.03.2017 22.57.30

  Dette med å gå hjem på tida, kommer aldri til å fungere. Vi LiS kommer bare ikke til å få fortsatt forlengelse av vikariatet. Overlegene blir som ledelsens nyttige idioter. De forsøker på jobben min allerede å presse legene til å analysere Holter utenfor poliklinikkens arbeidstid, man får bare en bunke i hylla. Man må akseptere det, eller studere noe annet. What to do?

 • SpmTegn 01.03.2017 22.44.28

  Her snakker litt for mange om hevn. Hevn er ikke noen smart motivasjonsfaktor. Dere vet vel så godt som meg at flesteparten av oss er opportunister. Vi er ikke der vi er, fordi vi har et brennende ønske om å gi til samfunnet. Dette stopper kanskje kjeften på de mest uspiselige ideologene, men vi leger har ikke mange gode alternativer før vi får spesialistkompetanse, og selv da er vi prisgitt politikere for å få hjemler. Dette systemet fratar flesteparten av oss all mulighet til å være herrer over egen skjebne, og så snakker folk om at de skal stemme arbeiderpartiet.... uforståelig.

 • møkka lei 01.03.2017 22.22.23

  fuck forsoning med spekter. De har vunnet kampen om arbeidstia vår og vi trenger ikke lenger vente på noen håndsrekninger derfra. det er ingen flere forhandlinger og ikke noe mer å håpe på fra spekters side. Nå er det på tide å begynne å gi faen i sykehusene. Oppfordrer ALLE til å gi blaffen i engasjement, la jobb være jobb og jobb IKKE ETT SEKUND mer enn det man er forpliktet til. Dette må spres til alle. Som spekterbratten så elegant sa det, "ledertrøya er ikke på deling". Led i vei! Noen ganger må man rive for å kunne gjenoppbygge

 • Lege 01.03.2017 21.05.50

  Gunnar Larsen unnlater behendig å nevne at arbeidstiden kan skjevfordeles over et år. Selv om legen nekter å jobbe mer enn 38 timer, kan likevel arbeidsgiver sette opp 60 timers uker måneder i strekk. Trist utvikling i sykehusene.

 • Lege 01.03.2017 20.24.40

  NEI til å jobbe utenfor AML ved tariff forhandlinger april 2018. Legeforeningen kan ikke akseptere det.

 • til Dr. C. H. Ynisch 01.03.2017 20.24.23

  Jeg har også tenkt det samme etter at siste rest av tillit til arbeidsgiver brast, Vet at vi er mange som begynner å tenke i de baner nå. Dette er ikke korrekt forum å fortsette denne diskusjonen på da det lett vil bli spekulasjoner om ulovlige aksjoner og lignende. Ber derfor om at disse diskusjonene foretas på de lukkede facebookgruppene (og at ethvert forslag holdes innenfor det som er lovlig).

 • Dr. C. H. Ynisch 01.03.2017 19.49.44

  Legene vil relativt enkelt sette Bratten og Spekter sjakk matt dersom de tok hennes ord om at "ubetalt overtid ikke forekommer i norske sykehus" på ordet og gikk hjem klokken seksten hver dag, hele året. Hvordan forklare den påfølgende manglende dokumentasjon, svikt i koding, tapte DRG-inntekter, økning i liggedøgn, eksplosjonen i epikrisetid? Enkelt. "Et ledelsesansvar. En svikt på ledelsesnivå."

 • Hans-Arne Myhre 01.03.2017 19.22.09

  Ligningen er som følger: Spekter=Direktører i 4 RHF= Helseminister Høie. En kommer ikke utenom at spekter fører en ønsket politikk fra direktører i 4 RHF og som igjen operererer på oppdrag fra Høie. Om Høie var sterkt uenig tror jeg det ville bli kommentert. En må si sin mening gjennom stemme seddelen i 2017. Det blir ikke Høyre.

 • Olaug Bollestad har... 01.03.2017 18.46.44

  Akkurat i denne saken har Olaug Bollestad peil. Akkurat i denne saken har Olaug Bollestad helt rett.

 • Lis som trenger hjelp til å stemme 01.03.2017 18.43.57

  Men hvem skal man stemme på? Jeg har ikke troen på hverken høyre eller AP, og aldri hatt troen på Frp. Hvordan står venstre, SP, KrF ++?

 • Overrasket over Ap ? 01.03.2017 18.24.32

  Det ligger jo ute på nettet, talen til Jonas Gahr Støre, hvor han, riktignok pakket inn i bomull og fine ord og vendinger, at legene skal tvinges til å jobbe slik Bent Høie og Bratten vil. Og Siv Jensen vil, hun som egentlig styrer landet for tiden. Det er derfor Torgeir Micaelsen snakker så pling-pling som han gjør.

 • Høyremannen Støre ! 01.03.2017 17.57.01

  Enda en gang ser vi Høyremannen Støre.... Dette hadde aldri skjedd med Trond Giske som Ap sin leder.

 • Sykehuslege 01.03.2017 17.31.49

  Ingen grunn til å tro at Høie skal komme på banen. Resultatet av denne konflikten er klassisk Høyrepolitikk. Høyre har aktivt ført en arbeidspolitikk, og de har ikke ligget på den late siden, som har styrket arbeidsgiverens styringsrett. Det som imidlertid har overrasket mest er hvordan Arbeiderpartiet har forholdt seg til dette og spesielt hvordan de omtaler den pågående konflikten i sykehusene. Slik situasjonen nå er bør egentlig alle være bekymret for utviklingen av misnøye blant ansatte i helsevesenet. Dette er et stor problem som påvirker alle forhold ved driften. Ingen arbeidsplasser er tjent med misfornøyde ansatte.

 • Lege 01.03.2017 17.24.24

  Et forslag: Først tar politikerne seg en tur til Ringerike sykehus og direktør Per Bleikelia og får en innføring i hvordan en skal bygge tillit, deretter forlanger de at Høie tar ansvar og avsetter / fjerner de i Spekter som har demonstrert sin evneløshet over lang tid. Så kan partene beordret til nye forhandlinger der AML legges til grunn, med ordinære gjensidig oppsigelige avtaler oppå dette.

 • Lege 01.03.2017 17.12.01

  Jeg gleder meg til høstens valg. Tradisjonelt mange høyre og AP velgere blandt de 14000 legene, men blir det en BRÅSTOPP!!

 • Morten Svendal Hatlen 01.03.2017 17.04.07

  Høi(r)e er sykehuseier men fraskriver seg å være part i konflikten. Forunderlig at Ap-Michaelsen tror Høi(r)e kan invitere til et møte og få "felles forståelse av de faktiske forholdene". Skal vi pålegges forståelse av situasjonen også? Her er ingen støtte hverken fra Ap eller H, og Legeforeningen må vise at den har bein i nesen og at medlemmene evner å stå sammen mot urett - ellers er kontingenten bortkastede penger, som det nå fremstår når det ikke er kollektive avtaler.

 • Lege3 01.03.2017 16.12.53

  Da har vi ihvertfall fått bekreftet en gang for alle at leger ikke er arbeidere i Arbeiderpartiets øyne! Et parti som aksepterer dette resultatet av en lovlig streik med et dvaskt skuldertrekk er ikke lenger et parti for vanlige arbeidere. Det er mye av Rødt sitt program jeg ikke kan si meg enig i, men det er nå Rødt som står frem som arbeidernes parti i Norge, slik AP i fordums tider gjorde. AP's yrkespolitikere viser gang på gang at de ikke er verken interessert eller kapable til å ta denne kampen på norske lønnsmottakeres vegne.

 • Antisthenes Kynos 01.03.2017 16.01.01

  "Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, påpeker at Rikslønnsnemnda har fattet en avgjørelse som partene må og skal forholde seg til, og at han har tillit til at både ledere og ansatte vil håndtere dette på en profesjonell måte." Ikke streikerett, ikke rett til å si opp unntak fra AML, ikke fast stilling, selv lenge etter spesialiteten er oppnådd. Godt å høre at vi skal ta dette på en "profesjonell måte". For min del leser jeg hva politikerne sier om dette, og Høyre og AP kan bare glemme min stemme.

 • Arne Refsum, avdelingssjef, tidligere visepresident Legeforeningen 01.03.2017 15.52.52

  HØIE HAR ABDISERT. Helseministeren er eier av sykehusene, han er generalforsamling, han ansetter Rhf-direktørene og han instruerer dem via foretaksmøtene. Dermed styrer han i praksis Spekter Helse, som gir oppdraget til Spekter. Men ansvaret for tillitskrisen tar han ikke. Han tror at tilliten blir gjenopprettet bare man har en god pasientsikkerhetskultur, Så når det gjelder alvorlig manglende tillit mellom partene i arbeidsgiver-arbeidstager så har Høie abdisert.

 • William Jørgen Koren 01.03.2017 15.47.23

  Landets innbyggere blir skadelidende på grunn av den ødeleggende virksomhet som Spekter utøver mot helsevesenet. Ikke bare vil de ta halsgrep rundt de sykehusansatte, men de vil også legge ned lokalsykehus. Bratten sier selv at pasienter må belage seg på litt lenger reisevei. Hvilken rett har hun til å bestemme slikt ! Nok Spekter. Det er Folket som bestemmer. La sykehusene bli styrt på demokratrisk vis !

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!