Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
VIL BLI SYKEHUS: Administrerende direktør i Prostataklinikken, Ole Mjåtvedt, fotografert under åpningen i 2014. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Prostataklinikken får ikke bli sykehus

Klinikklederen mener departementets avslag på sykehusgodkjenning er fattet på feilaktig grunnlag.

Publisert: 2017-01-25 — 10.29

Prostataklinikken AS på Majorstuen i Oslo søkte i fjor høst Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om godkjenning som privatsykehus.

Klinikken ble etablert i 2014 med hovedvekt på utredning av prostatakreft. Nå ønsker de å utvide virksomheten slik at det også kan tilby behandling med robotteknologi, og har søkt om fire senger for sykehusdrift.

– Ikke robust nok
Helsedirektoratet har vurdert om Prostataklinikken kan levere faglige forsvare tjenester basert på bemanning og oppbygging av tjenesten. Direktoratet mener virksomheten, slik den er beskrevet i søknaden, ikke er i tråd med de robusthetskravene som er nedfelt i Helsedirektoratets rapport om kreftkirurgi i Norge.

Ifølge Direktoratet vil ikke klinikken kunne oppfylle kravene om tilstedeværelse, robusthet og sammensetning av kompetanse for behandling av prostatakreft. På bakgrunn av dette har HOD avslått søknaden.

«Vår vurdering er at vi ikke bør godkjenne sykehusbehandling av kreft i privat regi med svakere robusthetskrav enn det vi stiller krav om i det offentlige. I det offentlige har vi, som en konsekvens av økte kvalitets- og robusthetskrav, sentralisert en del av kreftbehandlingen til større sykehus», skriver avdelingsdirektør Cathrine Drammen i HOD.

OUS-kirurger med på laget
Administrerende direktør i Prostataklinikken, Ole Mjåtvedt, er overrasket over avslaget. Han kritiserer HOD for lang behandlingstid, og sier de har savnet veiledning underveis i prosessen.

«De tilbakemeldingene og forespørslene vi har fått underveis har, til vår forbauselse, ingen sammenheng med begrunnelsen for avslaget og vi er overrasket over at relevante områder ikke er tatt opp med oss mens søknaden fortsatt var under behandling», skriver Mjåtvedt i et brev til HOD, hvor han ber myndighetene vurdere søknaden på nytt.

Han er ikke enig i at klinikken ikke oppfyller kravene for prostatakreftbehandling, og stiller seg spørrende til denne konklusjonen. I brevet vises det til at to av Norges mest erfarne urologer innen robotkirurgi planlegger denne virksomheten i sin avspasering og ferietid. Blant dem er Bjørn Brennhovd, som i dag er seksjonsleder for urologi ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet

Brennhovd viser til at Radiumhospitalet har lange ventelister, samtidig som det ikke er planer om økt robotkapasitet innenfor den offentlige helsetjenesten i Oslo og Akershus. Pasientene som er aktuelle å operere hos Privatklinikken er dem som har privat helseforsikring eller som ikke ønsker å vente i kø for operasjon ved offentlige sykehus. Ifølge Prostataklinikken er det i dag om lag 300 pasienter som årlig reiser utenlands for slik operasjon. Selv regner de med å utføre cirka 150 operasjoner årlig.

 Beklagelig
«Vi finner det beklagelig at vi ikke blir gitt muligheten til å være et supplement til det offentlige helsevesen i Norge innenfor området robotassistert radikal prostaktektomi, hvor vi kan tilby pasienter topp moderne teknologi i hendene på sannsynligvis det mest erfarne og kompetente operasjonsteam i Norge», skriver Mjåtvedt.

De understreker at de ikke søker om godkjenning for å være et altomfattende kreftsykehus, men at det er snakk om å kunne tilby overnatting i en til to dager for pasienter som opereres for prostatakreft med robotkirurgi.

Får ny vurdering
På bakgrunn av klagen har HOD bestemt seg for å vurdere saken på nytt.

«Vi informerer herved om at vi på bakgrunn av de nye opplysningene dere har gitt i brevet av 21. desember 2016, vil behandle saken som en ny søknad om godkjenning av den virksomheten dere nå har beskrevet», skriver avdelingsdirektør Cathrine Drammen i HOD.

– Jeg er glad for at de vil vurdere søknaden på nytt med det utgangspunktet som vi hadde tenkt, sier Ole Mjåtvedt.  

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!